Lokalforening

Aarhus lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Aarhus. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Aarhus Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Aarhus. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2023

  + -

  GENERALFORSAMLING 2023 finder sted

  Tirsdag den 21. februar kl. 18.00

  og afholdes på

  MarselisborgCentret - KonferenceCentret, Bygning 9. 
  Evald Krogs Gade 1-17
  (adskillige busforbindelser og gode parkeringsforhold)

  Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne med følgende dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne skriftlige forslag modtaget senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af bestyrelsessuppleanter, der vælges en 1. suppleant og en 2. suppleant
  8. Valg af kritisk revisor
  9. Eventuelt

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 13. februar 2023 og sendes til aarhus@diabetes.dk.

  Efter generalforsamlingen kan du opleve Nadja Engsig, der holder et interessant foredrag med titlen
  ’Når slankekuren gør ondt værre'.

  Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig - senest den 13. februar 2023 til aarhus@diabetes.dk.

  Vi glæder os til at se dig.

  På bestyrelsens vegne
  og med venlig hilsen
  Bente Christensen
  Formand

 • Gågruppe og madklub for mænd

  + -

  Vi har fået en forespørgsel fra Røde Kors, der via Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune er blevet anbefalet at tage kontakt til os i Lokalforeningen omkring samarbejde om sundhed, motion og kost.

   

  Det er emner, der rammer lige ind i vores medlemsgruppe.

   

  Røde Kors Huset ved Bazar Vest har etableret en gå-gruppe og madklub for mænd, hvor de inviterer til at deltage

  Deltagere er fra området, der er tilknyttet Folkesundhed V. - Det er således et mandefællesskab, der mødes hver torsdag fra kl. 13.00-15.00 for at gå ture i Hasle Bakker. Her hygger de sig med gode snakke og kaffe over bål. De slutter af med forfriskninger i husets madklub. 

  Turene starter og slutter ved Røde Kors Huset ved Bazar Vest - Edwin Rahrs Vej 32 P.

  Hvis du bor i området og har lyst til at være med, kan du henvende dig til
  Ingeborg Aggerholm
  Tlf.: 8612 2460
  Email: inagg@rodekors.dk

  Brug denne mulighed til at møde andre.


  Venlig hilsen
  Aarhus Lokalforening
  Bente Christensen
  Formand

   

 • Gåture

  + -

  Vil du med ud at gå i og omkring Åbyhøj?

  En gruppe frivillige fra Diabetesforeningens lokalafdeling og Frirum har startet nogle gåture, som er åbne for alle, der har lyst til at være med.

  Formålet med turene er at komme ud i den friske luft, nyde de grønne omgivelser og det gode selskab, mens deltagerne bevæger sig.

  Gåture er en af de mest effektive lavintensitets aktiviteter, som kan være med til at styrke både mentalt helbred og fysisk form - det er godt for alle!

  KOM OG VÆR MED:
  Mandage kl. 11.00-12.30
  Tirsdage kl. 10.00-11.30
  Hveranden torsdag i LIGE uger kl. 19.00-20.30

  MØDESTED: Frirum, Vibyvej 63B Kælder/Gavl

  TILMELDING er ikke nødvendig - duk bare op.
  Hunde i snor er også velkomne.

  Distancen regnes med at være ca. 5 km, men er der nogle, der vil gå kortere ture, findes der ud af det.

  Tag gerne kaffe og vand med på aftengåturene.
  Om tirsdagen sørges der for kaffe og lidt sødt.

  Er der brug for yderligere oplysninger, kan de fås her hos:
  NANNA, AL2Bolig - tlf. 60 29 41 59 og
  POUL, Aarhus Lokalforening - tlf. 23 95 98 21

  Tag godt imod dette initiativ.

  På bestyrelsens vegne
  Bente Christensen
  Aarhus Lokalforening

 • Motivationsgruppe

  + -

  Kom godt i gang med gode vaner sammen med andre i dit lokalområde

  En motivationsgruppe er et tilbud særligt til dig med type 2-diabetes der gerne vil blive klogere på hvordan man et skridt ad gangen og med små justeringer kan få et bedre liv med diabetes. Pårørende, personer med prædiabetes og andre diabetestyper er også velkomne.

   

  Der starter nyt hold tirsdag den 7. marts 2023 fra kl. 16.30-19.30 på Folkesundhed/Globus 1, Gudrunsvej 3A (Køkkenet), 8220 Brabrand og tirsdage fremadrettet.


  Yderligere information og tilmelding ved lokal instruktør:
  Søren G. Laursen, tlf. 61 20 13 38, mail: soeren.g.laursen@gmail.com eller
  Poul Brendstrup, tlf. 23 95 98 21
   

  I Diabetesforeningens motivationsgrupper sætter vi fokus på dig og din diabetes. Det primære indhold i forløbet vil være god og diabetesvenlig mad, fysisk aktivitet og erfaringsudveksling. Den fysiske aktivitet vil bestå af forskellige træningsformer og spil på eget niveau, og den sunde mad laver og spiser vi i fællesskab. Det forventes, at man deltager aktivt i både bevægelse og madlavning i hele forløbet. Undervejs kan der blive etableret forskellige relevante oplæg fra fagpersoner efter gruppens behov.


  Forløbet henvender sig fortrinsvis til personer, der ikke tidligere har deltaget i en motivationsgruppe. Tilmelding efter først til mølle-princippet. Det er gratis at deltage, blot skal der betales for den mad/indkøb af råvarer som vi tilbereder og spiser sammen. Aftales nærmere med den lokale instruktør.

  Læs mere om motivationsgrupperne her og læs om hvordan en motivationsgruppe og sammenholdet har gjort en kæmpe forskel i Pouls liv her.

   

  Vores instruktører har gennemført Diabetesforeningens instruktørkursus og har selv diabetes inde på livet, og er med til at sætte rammerne og skabe grobund for aktiviteter og erfaringsudveksling på holdet.

   

  Vidste du?
  At mennesker med gode sociale relationer har 50 procent øget sandsynlighed for at leve længere? Og at den beskyttende effekt af gode sociale relationer i forhold til tidlig død er sammenlignelig med effekten af rygestop (ved let rygning)?

   

  Kom og vær med - vi glæder os til at møde dig!


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Aarhus:

 • Formand, Bente Christensen
 • Næstformand, Poul Brendstrup
 • Kasserer, Lene Guldager
 • Sekretær, Britta Bruun 
 • Alm. Medlem, Vinnie Nielsen
 • Alm. Medlem, Thorkild Jakobsen
 • Alm. Medlem, Lisa James
 • 1. Suppleant, Ralford Elkiah Lindsay
 • 2. Ingen p.t.
 • Kritisk revisor, Jette Falsig Nyborg Hansen

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail aarhus@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.