Lokalforening

Holstebro-Struer lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Holstebro-Struer. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Holstebro-Struer Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Holstebro-Struer. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag, arrangementer og motionsaktiviteter.

 

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • GENERALFORSAMLING - lørdag 3. februar 2024, kl. 12 - 15 - HUSET, Danmarksgade 13A i Holstebro

  + -

  indkaldelse:


  GENERALFORSAMLING - lørdag 3. februar 2024, kl. 12 - 15
  HUSET, Danmarksgade 13A i Holstebro


  dagsorden:
  12:00 Velkomst og lidt let frokost - stand med ortopædiske sko
  12:30 - 14:00 foredrag og diskussion med Kaj Asmussen
  14:00 - 15:00 GENERALFORSAMLING ifølge vedtægterne
   
  Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 28. januar 2024:


  mail til: holstebro-struer-kasserer@diabetes.dk
  eller sms 2327 6455
  husk at angive navn og medlemsnummer
   
  mvh
  Bestyrelsen

   

 • Gåture Holstebro

  + -

  Gåture i og omkring Holstebro tirsdage kl.10.

  Vi går i et tempo hvor alle kan følge med. Der er opstart fra forskellige steder.

  Tilmelding til Karen Damborg 2635 9069

  DGI Vestjylland, Faglige Seniorer, Holstebro Gå Klub, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen.

   

 • Bestyrelsen 2024

  + -

  Bestyrelsen 2024

  Her kan du se bestyrelsen i Holstebro-Struer Diabetesforening:

  Formand, Flemming Kofoed - tlf 4230 8020

  Bilagskontrollør, Jørg Leth

  Sekretær, Kurt Steffensen

  Kasserer, Niels Peder Brink - tlf. 2327 6455 - email: holstebro-struer-kasserer@diabetes.dk

  Medlem, Ulla Pia Bak Erichsen

  Medlem, Bo Nicolaj Kaalund - tlf. 2223 1141

  1. suppleant, Else Frøjk Nørby Vestergaard

  2. suppleant, Mie Skov Christensen
   

  Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail holstebro-struer@diabetes.dk

   

 • Generalforsamling 2024 - REFERAT

  + -

  Holstebro-Struer Diabetesforening – generalforsamling 3. feb. 2024

  Referat fra Huset i Danmarksgade i Holstebro.

   

  MTB sko holdt kort foredrag om diabetesvenlige sko.

  Kaj Asmussen holdt foredrag om sit liv og erfaringer med livet med type 1 diabetes.

   

  1. Valg af dirigent. Mie Kristensen. Indkaldelse ok.

   

  2. Bestyrelsens beretning ved Flemming. Godkendt.


  Lokalforeningens virke:
  Der har været følgende aktiviteter foruden bestyrelsesmøder:


  • Flamingo Naturpark, rundvisning og bespisning – ca. 35 personer
  • Café møde på Café Care, foredrag af formanden og bespisning – ca. 30 personer
  • Julefrokost i Hjerm Sognegård, underholdning og bespisning – ca. 80 personer
  • Generalforsamling 2024, foredrag og bespisning – ca. 60 personer tilmeldt

  • Bustur til Flensborg julemarked desværre aflyst pga. for få tilmeldte.
  Foruden nyhedsbrev bruges hjemmesiden og Facebooksiden ”Diabetes Vestjylland”.

  Desuden varetages personlige henvendelse til foreningen.

   

  3. Godkendelse af regnskab. Niels Peder Brink orienterer og forklarer. Godkendt. Forslag om at bruge flere penge fra kassen til arr.

   

  4. Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag.

   

  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan. Sko tur til Skjern MTB. UCH middag igen. TV MIDTVEST. VW museum, Ulfborg. Motionscenter Døesvej er et godt sted at Komme. Moesgaard museum. Nygårds Afrika, Skjern. Foredrag med kommunens fagpersonale.

   

  Foreløbig aktivitetsplan:

  Bestyrelsen efterlyste medlemmerne til at deltage i et aktivitetsudvalg.

  Forslag til kommende arrangementer:
  Kør selv: Holstebro Museum, Struer Museum, Strandingsmuseet I Thorsminde,
  Bustur: Vadehavscenteret ved Ribe, Moesgård Museum ved Århus, Dansk Skaldyrscenter på Mors, Fur Bryghus, Juletur
  Café møder, foredrag – evt. sammen med naboforeninger


  Der er ønske om at genstarte MOTIVATIONSGRUPPEN med madlavningsaftener i Rolf Krakeskolens i 2024. Interesserede personer er meget velkomne til at kontakte bestyrelsen.

   

  6. Valg af bestyrelse. Formand Flemming Kofoed, bestyrelsesmedlemmer Bo Nicolaj Kaalund og Ulla Pia Bak Erichsen, alle genvalgt. Niels Peder Brink (kasser) og Kurt Steffensen (referent) blev valgt sidste år for en to årrig periode.

   

  7. 1. supp. Else Frøjk Nørby Vestergaard – genvalgt

  7. 2. supp. Mie Skov Kristensen - ny

   

  8. Valg af en kritisk revisor. Leif Jensen. ( tidligere supp.)

   

  9. Eventuelt. Dagsorden med navne på bestyrelsen lægges på hjemmesiden. Prøvetime i Døesvej Motionscenter - ved  Jens O. Møller. Kommunemotion i Anlægget, hver torsdag kl. 10.

   

  Dirigent. Mie Skov Kristensen, Referent.  Kurt Steffensen

   

   

   

  NY HJEMMESIDE:

  https://diabetes.dk/frivillig/mod-os-lokalt/region-midtjylland/holstebro-struer

   

  NY KALENDER:

  https://diabetes.dk/arrangementer?search=*&region=region_midtjylland&ss360sorting=arrangementsdato

 • Vedtægter

  + -

  VEDTÆGTER
  for
  Diabetesforeningens Lokalforening
  i Holstebro og Struer Kommuner


  § 1
  Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Holstebro og Struer Kommuner.
  Foreningens hjemsted er formandens adresse. (holstebro-struer@diabetes.dk)


  § 2
  Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregister adresse /registreret hjemsted i Holstebro og Struer Kommuner. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregister adresse /registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.


  § 3
  Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, og vedtagne strategier.
  Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.


  § 4
  Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår.
  Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier.


  § 5
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent.
  2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
  3) Godkendelse af regnskab.
  4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage førgeneralforsamlingens afholdelse.
  5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionaleaktiviteter med tilhørende budget.
  6) Valg af bestyrelse.
  7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  8) Valg af en kritisk revisor.
  9) Eventuelt.


  § 6
  Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.


  § 7
  Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.


  § 8
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse beslutter det, eller ønsker at nedlæggehvervet.
  Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med § 4 ovenfor.


  § 9
  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.

 • VI SØGER FOLK TIL AT KØRE MOTIVATIONSGRUPPEN VIDERE

  + -

  VI SØGER FRISKE FOLK TIL AT KØRE MOTIVATIONSGRUPPEN VIDERE,

  HAR DU LYST TIL DET SÅ KONTAKT OS.

  Motivationsgruppe for type 2-diabetikere og pårørende ang. mad og motion.

  Gruppen er sammen om at lave sund mad og dyrke motion. Derudover har vi fokus på egenomsorg og erfaringsudveksling med andre diabetikere.

  Kom og vær med – pårørende er også velkomne.

  En mindre udgift til mad ca. 30 - 40 kr. pr. gang, dog første gang 50 kr.

  Sted: Rolf Krake Skolens skolekøkken i Holstebro, Hjaltesvej 1 indgang C

  Er du interesseret så kontakt holstebro-struer@diabetes.dk

   

   

 • Arrangementer kan findes på arrangementskalenderen for Holstebro-Struer lokalforening

  + -

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.