Lokalforening

Holstebro-Struer lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Holstebro-Struer. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Holstebro-Struer Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Holstebro-Struer. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag, arrangementer og motionsaktiviteter.

 

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • GENERALFORSAMLING - lørdag 3. februar 2024, kl. 12 - 15 - HUSET, Danmarksgade 13A i Holstebro

  + -

  indkaldelse:


  GENERALFORSAMLING - lørdag 3. februar 2024, kl. 12 - 15
  HUSET, Danmarksgade 13A i Holstebro


  dagsorden:
  12:00 Velkomst og lidt let frokost - stand med ortopædiske sko
  12:30 - 14:00 foredrag og diskussion med Kaj Asmussen
  14:00 - 15:00 GENERALFORSAMLING ifølge vedtægterne
   
  Tilmelding af hensyn til forplejningen senest den 28. januar 2024:


  mail til: holstebro-struer-kasserer@diabetes.dk
  eller sms 2327 6455
  husk at angive navn og medlemsnummer
   
  mvh
  Bestyrelsen

   

 • Gåture Holstebro

  + -

  Gåture i og omkring Holstebro tirsdage kl.10.

  Vi går i et tempo hvor alle kan følge med. Der er opstart fra forskellige steder.

  Tilmelding til Karen Damborg 2635 9069

  DGI Vestjylland, Faglige Seniorer, Holstebro Gå Klub, Hjerteforeningen og Diabetesforeningen.

   

 • Bestyrelsen 2023

  + -

  Bestyrelsen 2023

  Her kan du se bestyrelsen i Holstebro-Struer Diabetesforening:

  Formand, Flemming Kofoed - tlf 4230 8020

  Bilagskontrollør, Jørg Leth

  Sekretær, Kurt Steffensen

  Kasserer, Niels Peder Brink - tlf. 2327 6455 - email: holstebro-struer-kasserer@diabetes.dk

  Medlem, Ulla Pia Bak Erichsen

  Medlem, Bo Nicolaj Kaalund - tlf. 2223 1141

  1. suppleant, Else Frøjk Nørby Vestergaard

  2. suppleant, Leif Jensen
   

  Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail holstebro-struer@diabetes.dk

   

 • Generalforsamling 2023 - REFERAT

  + -

  Generalforsamling den 25. feb. 2023 - REFERAT

  Referent Kurt Steffensen

  45 medlemmer havde lagt vejen forbi.


  Formand Flemming Kofoed byder velkommen.

  1. Valg af dirigent. Harly Yde vælges og konstaterer det er lovlig Varslet / indkaldt.

  2. Bestyrelsens beretning. Flemming Kofoed aflægger den. Den er vedlagt nedenfor.
  Godkendes.

  3. Regnskabet aflægger Niels peder: Brink. Godtages.

  4. lndkomne Forslag. Bestyrelsen foreslår at vi kun har elektronisk kontakt med
  medlemmer og så "Kalenderen" og Hjemmesidens lokalside. Godkendt.
  Generalforsamlingen er lovlig varslet når den er udsendt og har været i "Kalenderen".
  SMS liste er ikke mulig. Der foreslås plakåt til ophæng på Biblioteket. Vi har en
  Facebook side "Diabetes iVestjylland". Forslag om at annoncere i
  https://www.kultunaut.dk/ . ..

  5. Forslag og kommende arrangementer.Politiarr. er lavet. UCH middagen forsøges
  igen. Send gerne forslag til lokalforeningen. Stegt gris måske. Flamingo park måske.
  Frk. Petersens have.

  6. Valg af best. Niels Peder og Kurt genvælges.

  7 . Valg af 2 Supp. 1 . supp. EIse Frøjk Nørby Vestergaard, 97 88 12 61.2. Supp. Leif
  Jensen, 29 60 06 30.

  8. Valg af Billagskontrollør. Jørg Leth, 21 67 5214.

  9. Eventuelt

  lnstruktør efterlyses til Motivationsgruppen.

  Grethe holder som Bilagskontrollør og får gave.

   

  Flemming takker alle for deres indsats gennem året der gik

   

  25. februar 2023

  Harly Yde Dirigent og Kurt Steffensen Referent

   

   

  2) BESTYRELSENS BERETNING:

   

  Ved sidste års generalforsamling blev der valgt en bestyrelse, der dog efter nogle måneder måtte om-konstituere sig, således at bestyrelsen nu ser således ud:

  · Formand, Flemming Kofoed

  · Kritisk revisor, Grethe Melgaard Olesen

  · Sekretær, Kurt Steffensen

  · Kasserer, Niels Peder Brink

  · Alm. medlem, Ulla Pia Bak Erichsen

  · Alm. medlem, Bo Nicolaj Kaalund

  · Suppleant 1,

  · Suppleant 2,

   

  På grund af bestyrelses om-konstituering kom der først gang i arrangementerne efter sommerferien 2022.

   

  Arrangementer afholdte 2022 - 23:

   

  Cafe Care med indlæg af formanden – antal deltagere ca. 25

  Julefrokost i Hjerm – antal deltagere ca. 95

  Nr. Vosborg juletur – antal deltagere ca. 30

  Steno Diabetes - Århus bustur – antal deltagere ca. 38

  Holstebro Gåture

  Struer Gåture,

  Skjern foredrag,

  Motivationskursus forår 2022 – antal deltagere 8 - 12

  Foredrag, Jane Kudsk, Ringkøbing lokalafdeling – antal deltagere ca. 60

  Foredrag Anders Bach, ved generalforsamlingen 2023 – antal deltagere ca. 45

   

  NY HJEMMESIDE:

  https://diabetes.dk/frivillig/mod-os-lokalt/region-midtjylland/holstebro-struer

   

  NY KALENDER:

  https://diabetes.dk/arrangementer?search=*&region=region_midtjylland&ss360sorting=arrangementsdato

 • Vedtægter

  + -

  VEDTÆGTER
  for
  Diabetesforeningens Lokalforening
  i Holstebro og Struer Kommuner


  § 1
  Foreningens navn er Diabetesforeningens Lokalforening i Holstebro og Struer Kommuner.
  Foreningens hjemsted er formandens adresse. (holstebro-struer@diabetes.dk)


  § 2
  Lokalforeningen består af de medlemmer af Diabetesforeningen, der har folkeregister adresse /registreret hjemsted i Holstebro og Struer Kommuner. Lokalforeningens bestyrelse kan meddele dispensation til medlemskab af Lokalforeningen, uanset i hvilken kommune medlemmet har folkeregister adresse /registreret hjemsted. Ingen kan dog opnå medlemskab i mere end en Lokalforening. Enhver dispensation skal skriftligt meddeles Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.


  § 3
  Lokalforeningen har til formål at forestå lokalt forankrede aktiviteter i overensstemmelse med Diabetesforeningens formål, jfr. § 2 i vedtægterne for Diabetesforeningen, og vedtagne strategier.
  Lokalforeningen refererer til Diabetesforeningens Hovedbestyrelse.


  § 4
  Ordinær generalforsamling i Lokalforeningen afholdes inden udgangen af februar måned i hvert kalenderår.
  Ordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Diabetesforeningens hjemmeside og i et af Diabetesforeningens trykte medier.


  § 5
  Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:1) Valg af dirigent.
  2) Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.
  3) Godkendelse af regnskab.
  4) Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage førgeneralforsamlingens afholdelse.
  5) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionaleaktiviteter med tilhørende budget.
  6) Valg af bestyrelse.
  7) Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  8) Valg af en kritisk revisor.
  9) Eventuelt.


  § 6
  Alle generalforsamlingsbeslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.


  § 7
  Senest 7. marts indsendes et af dirigenten behørigt påtegnet beslutningsreferat fra generalforsamlingen til Diabetesforeningens Sekretariat.


  § 8
  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Lokalforeningens bestyrelse beslutter det, eller ønsker at nedlæggehvervet.
  Ekstraordinære generalforsamlinger indvarsles af Lokalforeningens bestyrelse i overensstemmelse med § 4 ovenfor.


  § 9
  Lokalforeningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst 3 medlemmer, der vælges blandt Diabetesforeningens medlemmer.

 • VI SØGER FOLK TIL AT KØRE MOTIVATIONSGRUPPEN VIDERE

  + -

  VI SØGER FRISKE FOLK TIL AT KØRE MOTIVATIONSGRUPPEN VIDERE,

  HAR DU LYST TIL DET SÅ KONTAKT OS.

  Motivationsgruppe for type 2-diabetikere og pårørende ang. mad og motion.

  Gruppen er sammen om at lave sund mad og dyrke motion. Derudover har vi fokus på egenomsorg og erfaringsudveksling med andre diabetikere.

  Kom og vær med – pårørende er også velkomne.

  En mindre udgift til mad ca. 30 - 40 kr. pr. gang, dog første gang 50 kr.

  Sted: Rolf Krake Skolens skolekøkken i Holstebro, Hjaltesvej 1 indgang C

  Er du interesseret så kontakt holstebro-struer@diabetes.dk

   

   

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.