Lokalforening

Randers lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Randers. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Randers Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Randers. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2023

  + -

  Generalforsamling afholdes ifølge vedtægterne den 22. februar i Randers Sundhedscenter, Biografgade 3, 8000 Randers.    Alle medlemmer med evt. ledsager er velkommen.   

  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen

  Der serveres et let måltid ved mødet, og og I skal derfor tilmelde jer senest den 19. februar til Benny Vangsgård, tlf. : 2099 8797.

  Forfatter Anders Bach holder et højaktuelt foredrag om ændring af kostvaner i forbindelse med diabetes.   Han har været medicinfri i fire år siden ændring af kostvaner. 

   

  Program for mødet:

  kl. 19:00       Foredrag ved Anders Bach

  kl. ca. 20:00 Der serveres smørrebrød

  kl. ca. 20:30  Generalforsamling

  Dagorden for generalforsamling

  1  Valg af dirigent

  2  Bestyrelsens beretning for 2022

  3  Godkendelse af regnskab for 2022

  4  Behandling af evt. indkomne forslag

  5  Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan

  6  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

  7  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

  8 Valg af en kritisk revisor

  9  Eventuelt

   

  Med de bedste hilsner.

  Formand, Benny Vangsgård

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Randers:

 • Formand, Benny Vangsgaard, mail: jbvangsgaard@webspeed.dk, tlf.: 20 99 87 97
 • Kritisk revisor, Jytte Agnethe Hedegaard Vangsgaard, mail: jyvangsgaard@gmail.com, tlf.: 40 88 30 92
 • Kasserer, Lis Pagh Hansen
 • Sekretær, Birgit Urban
 • Suppleant, Carsten Jensen
 • Suppleant, Doris Elgaard
 • Alm. medlem, Hasse Gustafsen
 • Alm. medlem, Leif Højsleth Petersen

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail randers@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.