Nyt forsøg med glukosemålere

Finansloven afsætter 10 millioner kroner i 2021 til et forsøg med glukosemålere til personer med diabetes. Et lille, men vigtigt skridt, mener Diabetesforeningen.

Folketingssalen. Foto: Christoffer Regild
07. december 2020 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Det blev ikke i dette års finanslov, at der kom en national politisk aftale om at sikre moderne sensorteknologi til alle med diabetes. Men det politiske fokus på området fastholdes. Det sker i første omgang med et forsøg i 2021, som der er fundet 10 millioner kroner til.

- Vi er glade for, at der er opbakning til at arbejde videre med et forsøg i første omgang. Sensorteknologi har stor betydning for rigtig mange med diabetes og for den danske diabetesbehandling i det hele taget, siger Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen.

Jørgen Andersen Portræt
Forsøget er et vigtigt skridt på vej mod den nationale, samlede løsning, der er behov for, siger Jørgen Andersen.

Brug for national løsning

Diabetesforeningen mener, at forsøgsordningen er et vigtigt signal fra politisk side, om at der er vilje til at finde en løsning, så de mange med diabetes, der ønsker adgang til den moderne sensorteknologi, kan få den.

- Der er brug for en national politisk løsning, og derfor er det godt, at man midt i en tid, der naturligvis er præget presset fra covid-19 alligevel har kunnet finde opbakning til i første omgang en forsøgsordning. Vi ser meget frem til at være med til at præge det videre arbejde, siger Jørgen Andersen, der understreger, at Diabetesforeningen fortsætter arbejdet for en samlet, national løsning.

Diabeteslægernes faglige selskab anbefaler, at alle med type 1-diabetes, der ønsker det, skal have adgang til sensorteknologi. Diabetesforeningen mener, der er behov for at gå videre og for eksempel også omfatte de mange med type 2-diabetes, der behandles med insulin.

Uklart ansvar for diabetesteknologi

I dag er det udelukkende børn og unge med type 1-diabetes, der har glukosesensorer som standardbehandling; et resultat af den nationale diabeteshandlingsplan fra 2017, som Diabetesforeningen var dybt involveret i. Dertil kommer en række voksne med type 1-diabetes, der har en meget ringe blodsukkerkontrol, som kan få en glukosesensor på deres ambulatorium.

Alle andre er henvist til at søge om en glukosemåler hos deres kommune, hvilket har skabt en urimelig situation med stor ulighed, tilfældig sagsbehandling og uklart ansvar. Urimeligt, mener Diabetesforeningen.

Senest i januar måned var en politisk aftale om sensorteknologi meget tæt på i Folketingets Sundhedsudvalg. Men finansieringen glippede i sidste øjeblik, og siden har Diabetesforeningen arbejdet intenst på at fastholde opbakningen til en løsning.