Nyt studie har kortlagt coronatanker hos personer med diabetes

Diabetes blev udpeget som en risikofaktor, da samfundet lukkede ned på grund af corona. Et nyt interviewstudie dykker ned i de tanker og bekymringer, som personer med diabetes har haft undervejs.

Håndbagrude
08. oktober 2020 | Af Simon Festersen sfe@diabetes.dk

For mange personer med diabetes har den verserende coronavirus sat gang i tankerne og for nogle været en kilde til bekymring. Det har også tidligere undersøgelser påvist.

Nu har et nyt interviewstudie undersøgt bekymringerne nærmere og beskrevet de psykologiske og sociale konsekvenser af coronapandemien og den følgende nedlukning af samfundet for personer med diabetes.

Studiet er lavet af forskere på Steno Diabetes Center Copenhagen og baserer sig på 20 interviews med personer med diabetes i foråret 2020. 

Her gik særligt ét ord igen blandt deltagerne.

- De beskrev en skrøbelighed, som de ikke havde forbundet sig selv med tidligere, forklarer Dan Grabowski, seniorforsker og en af forfatterne bag undersøgelsen.

Han og forskerne fandt frem til særligt tre udbredte fænomener, der alle havde skrøbeligheden som katalysator.

Personerne med diabetes oplevede en forandret selvforståelse, da de blev en del af risikogruppen, de havde en uklar opfattelse af deres risiko for at blive alvorligt syge med coronavirus, ligesom de oplevede, at deres venner, familie og andre relationer behandlede dem anderledes.

Sårbar eller ej?

Netop de bekymringer kan Diabetesforeningens udviklingschef Anne Sander nikke genkendende til.

Anne Sander Web
Ofte kan det være en stor hjælp at tale med en ligesindet. Også i denne situation, siger Anne Sander, udviklingschef i Diabetesforeningen.

- Vores rådgivere blev fuldstændig bestormet i marts, og det skete i forlængelse af hele den usikkerhed, der var omkring risikogrupperne. Vi oplevede mange, der ikke før havde følt sig syge, men som nu pludselig blev ramt af tvivl. F.eks. om de skulle fortælle arbejdsgiveren, at de har diabetes, fortæller hun. 

På samme måde havde mange af deltagerne i interviewstudiet svært ved at identificere sig selv som sårbare. Ifølge Dan Grabowski var der imidlertid forskel på tværs af diabetestype.

- En del af personerne med type 2-diabetes var relativt ubekymrede og gik lidt i trods, da de fik risikogruppe-stemplet. De ville gerne have lov til at gøre det, de altid havde gjort – det skulle hverken corona eller diabetes komme ind og bestemme.

- Personerne med type 1-diabetes havde en grundlæggende opfattelse af dem selv som stærke trods sygdommen. Også den blev godt og grundigt rystet. De fulgte mere med i medierne for at finde ud af, hvor stor deres risiko var, og hvad den bestod i, siger Dan Grabowski. 

Allerede den 30. marts rettede Diabetesforeningen kritik af myndighederne for ikke at gøre det tydeligt, hvem der var i risikogruppen, og for at overlade ansvaret til den enkelte med diabetes.

Dan Grabowski opsummerer.

- I foråret kom der modstridende oplysninger fra sundhedsfaglige, myndigheder, interesseorganisationer, sociale medier og massemedier generelt. Først var det alle med diabetes, så var det de dårligt regulerede, men uden at nævne, hvad dårligt reguleret betød.

- Det blev oplevet som umuligt at få en fast fornemmelse af risikoen, siger han.

Interviewstudiet viser, at den forvirring også skabte bekymring blandt personer med diabetes. En kvinde i 20’erne udtrykker det således:

- Det pres, der er ved ikke at vide noget, er nogle dage næsten større end frygten for at få (Covid-19, red.). 

Fra følelser til ord til handling

Endelig beskrev interviewdeltagerne, hvordan de oplevede, at deres nærmeste venner og familie pakkede dem ind i vat, da først coronavirus ramte.  

- Det er da lidt ubehageligt, at alle omkring en siger: Du skal sørme passe meget på, lyder det bl.a. fra en mand i 60’erne med type 2-diabetes i undersøgelsen.

Det ekstra hensyn kunne dog forstærke følelsen af at være sårbar. En følelse, som interviewpersonerne altså forsøgte at tage afstand fra, forklarer Dan Grabowski og vender igen tilbage til interviewstudiets tydeligste fund.

- Når vi rammes af en pandemi som denne, og der samtidig kommer nogle uklare meldinger om, hvem der er i risikogruppen, så kan man pludselig føle sig sårbar og forvirret, og det går ind og rykker på selvopfattelsen.

Anne Sander gør opmærksom på, at Diabetesforeningen altid står klar til at hjælpe.

- Vores faglige rådgivere kan hjælpe med at pege på konkrete handlemuligheder, og vores frivillige rådgivere, der selv har erfaring med diabetes, tager sig god tid til at lytte og spørge, hvilket gør det lettere at omsætte nogle af de her svære følelser til ord, som man kan handle på. Det samme gælder i de mange grupper og netværk i foreningen, hvor man kan mødes med nogen i samme alder, interesse og diabetestype, afslutter udviklingschef Anne Sander.