Flere ministersvar om postnummerlotteri

Den uens adgang til sensorbaseret glukosemåling for personer med diabetes i landets kommuner har givet anledning til flere spørgsmål i Folketinget. Der skal findes en løsning, som gør op med postnummerlotteriet, mener Diabetesforeningen.

Folketingssalen. Foto: Christoffer Regild
22. april 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Det har givet genlyd på Christiansborg, at Diabetesforeningen i begyndelsen af året kunne dokumentere meget store og uforklarlige forskelle på adgangen til sensorbaseret glukosemåling som hjælpemiddel i kommunerne. Både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og socialminister Astrid Krag (S) har måttet svare på kritiske spørgsmål, siden Diabetesforeningens satte fokus på den kommunale praksis.

Socialminister vil kigge på forskelle

Der skal kigges på at gøre det lettere at beholde sin bevilling, når man flytter fra én kommune til en anden. Det svarer socialminister Astrid Krag på et spørgsmål fra social- og handicapordfører Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti. Hun henviser direkte til sagen om Mikkel, der stod frem i Diabetesforeningens medlemsblad med sin historie om at miste sin flash glukosemåler, da han flyttede til Aarhus:

Ministeren understreger i sit svar, at de kommunale forskelle er udtryk for et ”vejledende serviceniveau”, der er bestemt af de kommunale politikere:

- Jeg er meget optaget af, at forskellene i den hjælp og støtte, man kan få, ikke må blive for store. Ligesom jeg mener, at der er behov for at se på, hvordan vi kan gøre hjælpen mere fleksibel, så det er lettere at beholde den hjælp, man allerede har fået tildelt (hvis ens situation i øvrigt er uændret), svarer ministeren, som vil tage problematikken op i det nye partnerskab for retssikkerhed på handicapområdet.

Sundhedsminister får flere spørgsmål

Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Jane Heitmann fra Venstre bad sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om at forholde sig til rimeligheden i postnummerlotteriet og om den kommende sundhedsaftale skal gøre op med de store forskelle. Sundhedsministeren giver i sit svar blot en gennemgang af de eksisterende retningslinjer fra regionerne og afslutter:

- Herudover kan jeg oplyse, at regeringen sammen med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet i aftalen om finansloven for 2021 har afsat 10 mio. kr. til en forsøgsordning med glukosesensorer, svarer ministeren.

Det har fået Jane Heitmann til at stille endnu et spørgsmål om, hvorvidt regionerne lever op til de faglige anbefalinger fra diabeteslægerne og om de 10 millioner kroner er tilstrækkeligt til at dække behovet.

Politisk fokus peger mod løsning

Spørgsmålene er et udtryk for, at der er et pres på regeringen for at komme med en løsning, og det er opløftende, at Diabetesforeningens dokumentation giver grundlag for et fortsat politisk fokus, mener Diabetesforeningen:

- Der skal gøres op med postnummerlotteriet og investeres i en bedre diabetesbehandling, og det er oplagt, at det skal være en del af en stærk sundhedsaftale med en ambitiøs handlingsplan for kronisk sygdom, siger Diabetesforeningens politiske chef Ane Eggert Jackson.

Diabetesforeningen har samlet en række eksperter, der skal bidrage til Diabetesforeningens input til den kommende sundhedsaftale.