Nyborg får Diabetesforeningens Handlingspris 2021

Nyborg Kommune får Diabetesforeningens Handlingspris 2021 for projektet ”På Borgernes Præmisser”, som er en tværfaglig og individuel indsats for særligt sårbare personer med type 2-diabetes. Vi håber, projektet kan være en inspiration for andre kommuner, siger Diabetesforeningens direktør.

Handlingspris FOTO
17. juni 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

”På Borgernes Præmisser” i Nyborg Kommune er udvalgt til at modtage Diabetesforeningens Handlingspris 2021 blandt seks nominerede projekter. Det blev offentliggjort på Diabetestopmøde på Folkemødet torsdag.

Projektet får prisen for sin håndholdte støtte til særligt sårbare borgere, der sætter den enkelte borgers ønsker og livssituation i centrum. ”På Borgernes Præmisser” er et tværfagligt tilbud, som har til formål at hjælpe socialt sårbare borgere med type-2 diabetes med en god hverdag og med at forebygge følgesygdomme.

- Projektet forholder sig i høj grad til den sociale ulighed i sundhed på diabetesområdet – og særligt det faktum, at uligheden ofte skabes i kontakt med systemet, siger lektor Ulla Christensen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet.

Hun udgør sammen med tidligere diabetesoversygeplejerske Mette Glindorf dommerkomiteen, der har udvalgt ”På Borgernes Præmisser”:

- Projektets målgruppe er de mest socialt sårbare, hvor både anden somatisk og psykisk sygdom i høj grad bidrager til sygdomsudvikling og følgesygdomme. Målgruppen er desuden karakteriseret af at være konfronteret med andre problemer i livet end de helbredsmæssige, og det er netop disse problemer, der skygger for deres mulighed for at yde den nødvendige egenomsorg, siger Mette Glindorf, der er tidligere formand for fagligt selskab for diabetessygeplejersker.

Hjælp til de mest sårbare

Kernen i projektet er et tværfagligt projektteam, som møder borgerne, hvor de er, og hjælper dem til at opbygge borgernes handlekompetence og egenomsorg i forhold til deres sygdom og sikre kontakten til sundheds- og socialvæsenet. Bag projektet står Nyborg Kommunes afdeling for Sundhed og Træning, Nyborgs Kommunes socialafdeling i samarbejde med Diabetesforeningens lokalafdeling.

Diabetesforeningens direktør Claus Richter håber, prisen kan være med til at sætte fokus på den vigtige indsats mod ulighed i sundhed:

- ”På Borgernes Præmisser” er en fortjent vinder af Diabetesforeningens Handlingspris 2021. Vi håber, andre kommuner vil lade sig inspirere til lignende initiativer og gøre en værdifuld forskel for de personer med diabetes, der har allermest behov for hjælp, siger Claus Richter.

Det er tredje gang, Diabetesforeningens Handlingspris uddeles. I år med et særligt fokus på indsats mod ulighed i sundhed. Prisen består af et diplom og 10.000 kroner.