Uklar information om coronavaccination

Mange med diabetes er i tvivl om, hvordan rækkefølgen for vaccinetilbud bliver besluttet og hvem, der indstiller til vaccine. Myndighederne skal melde mere klart ud for at skabe tryghed for personer med diabetes, mener Diabetesforeningen.

Spørgsmål Svar Corona
06. januar 2021 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Vaccinationerne mod coronavirus covid-19 er kommet i gang og efterhånden som vaccinedoserne bliver leveret, bliver alle voksne danskere tilbudt vaccinen gratis. Det giver håb.

Men mange med diabetes er i tvivl om, hvornår det bliver deres tur til at få vaccinen tilbudt. De uklare udmeldinger skaber utryghed blandt personer med diabetes, hvilket mærkes både i henvendelser og på de sociale medier.

Det er fuldt forståeligt, mener Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo.

- Vi tror stadig på, at personer med diabetes får den rette plads i vaccinekøen på baggrund af en sundhedsfaglig vurdering. Men informationen er for uklar, fordi det er for svært at se for den enkelte, hvilken prioriteringsgruppe, man hører til, hvad der konkret afgør det, og hvornår man kan forvente at få besked, siger Tanja Thybo.

Tanja Thybo hjemme
Myndighederne skal melde mere klart ud, så personer med diabetes, der venter og håber på at få tilbudt en corona-vaccination, kan få vished for hvornår, de får den tilbudt, siger forskningschef Tanja Thybo. Foto: Nils Meilvang.

Presser på for bedre information

Diabetesforeningen presser på for at skaffe flere og mere klare informationer. Det er nødvendigt, hvis læger i praksis og på sygehusene skal have arbejdsro og ikke bestormes af henvendelser fra folk, der ønsker at vide, hvornår de kan forvente at få vaccinen tilbudt.

- I Diabetesforeningen vil vi rigtig gerne hjælpe og aflaste myndigheder og sundhedsvæsenet ved at svare på de spørgsmål, folk har, men det kræver mere og bedre information, siger Tanja Thybo.

Venter på besked

Selv lægerne mangler fortsat oplysninger for at kunne inddele folk i de korrekte grupper på nuværende tidspunkt, og arbejdet med at identificere de korrekte personer i gruppe 5, altså dem i ”særligt øget risiko”, er således ikke begyndt endnu.

- For den enkelte med diabetes betyder denne vaccination rigtig meget, og vi har stor forståelse for, at man gerne vil have vished for, hvornår det bliver ens tur. Det er vigtigt, at myndighederne snarest melder ud, hvornår gruppe 5 kan forvente at blive indkaldt via e-boks. Den manglende information kan ikke længere skyldes usikre vaccineleverancer. Nu bliver de nødt til at melde ud, så lægerne ikke belastes unødigt af opkald, siger Tanja Thybo.

Diabetesforeningen arbejder på at skaffe mere klarhed både via kontakter til myndighederne og ved hjælp af henvendelser til faglige eksperter.

De mest stillede spørgsmål om vaccinationsplanen

  De mest stillede spørgsmål om vaccinationsplanen
 • Er det diabeteslægen på sygehuset, der indstiller til vaccination eller er det den praktiserende læge?

  + -

  - Som vi fortolker retningslinjerne, er det sygehuslægerne, der indstiller dem, der får deres diabetesbehandling på sygehuset, og de praktiserende læger, der indstiller de patienter, der går hos dem til diabetesbehandling.

 • Hvad afgør, om den enkelte patient er i ”særligt øget risiko” eller i ”øget risiko”?

  + -

  - Som det fremgår nu, skal en patient have flere samtidige sygdomme for at høre til i gruppe 5 – altså diabetes samt en anden sygdom, for eksempel en følgesygdom. Personer med diabetes og samtidig BMI over 30, samt personer, der ikke har flere sygdomme, men en dårligt reguleret diabetes med et langtidsblodsukker over 70 mmol/mol, må formodes at høre til i gruppe 10.

 • Hvornår kan en person med diabetes, der er velbehandlet med et langtidsblodsukker under 70 mmol/mol og ikke har andre sygdomme eller BMI over 30, forvente at få tilbudt vaccination?

  + -

  - De må formodes først at blive inviteret i overensstemmelse med deres aldersgruppe. Det betyder, at hvis man er yngre end 65 år, med en velbehandlet diabetes og ingen andre sygdomme, skal man forvente at få tilbudt vaccination samtidig med sine jævnaldrende kammerater, der ikke har diabetes, altså i prioriteringsgruppe 12.

 • Hvad med mine pårørende, hvis jeg er i ”særligt øget risiko”?

  + -

  - Det er sygehuslægerne, der indstiller personer i ”særligt øget risiko” til vaccination, og det er også tilfældet for uundværlige pleje- og omsorgspersoner. Som det er lagt frem nu, kan de praktiserende læger også bidrage ved at kontakte lægerne på sygehuset.

 • Skal jeg selv gøre noget aktivt for at sikre, jeg kommer i den rette prioriteringsgruppe?

  + -

  - Nej. Både de behandlingsansvarlige læger på sygehusene og de praktiserende læger skal gennemgå samtlige deres patienter med henblik på at indstille de relevante personer til vaccination i henholdsvis gruppe 5 og gruppe 10. De personer, der ikke vurderes til at være i en af disse to grupper, indbydes til vaccination i henhold til deres alder.