BED begynder ofte i puberteten

Det er psykologiske faktorer, men i den grad også biologi og hormoner, der aktiverer overspisninger i spiseforstyrrelsen BED, Binge Eating Disorder. Men desværre er det sparsomt med viden om BED. Især også om sammenhængen mellem den og type 2-diabetes, da forskningen først rigtigt er i gang nu.

Loa Clausen Topgrafik Web
19. november 2022 | Af Gitte Sehested-Grove

– Det føles som et tog, der kører, som man ikke kan komme af.

Sådan beskriver forsker Loa Clausen, oplevelsen af at tabe kontrollen, når man spiser alt for meget på kort tid og har BED. Hun forsker i tvangsoverspisning (BED), også i relation til type
2-diabetes.

– Har man bulimi, overspiser man på samme måde, men så kompenserer man også regelmæssigt. Typisk med faste, opkastninger og/eller afføringsmidler og/eller tvangspræget fysisk aktivitet og bliver ikke nødvendigvis overvægtig. Men det gør alle med BED heller ikke, forklarer hun.

I 90’erne begyndte forskere i USA at undersøge fænomenet overspisning. BED blev officielt identificeret som en spiseforstyrrelse i det amerikanske diagnosesystem i 2013, men blev først anerkendt som en selvstændig diagnose i Danmark for knap et år siden. Det er en af grundene til, at der kun findes begrænset videnskabelig viden om sygdommen.

Især i Danmark.

BED er mest udbredt

– International forskning tyder dog på, at BED er den mest udbredte af spiseforstyrrelserne, siger Loa Clausen.

Loa Clausen Web
Loa Clausen. Psykolog, ph.d., seniorforsker i psykiatrien. Har arbejdet med spiseforstyrrelser de seneste 20 år. Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien og Aarhus Universitet.

Ligesom blandt de øvrige spiseforstyrrelser er det også kvinder, der dominerer i tilfældet BED. Men den spiseforstyrrelse, der rammer flest mænd, er BED, da cirka en ud af tre personer med BED er en mand.

Et bud på, at mænd får BED i højere grad end andre spiseforstyrrelser, er, at et meget tyndt kropsideal ser ud til at spille en mindre rolle i BED. Et tyndt kropsideal fylder generelt meget for piger og kvinder, hvorfor de dominerer endnu tungere i statistikken med bulimi og anoreksi, hvor stræben efter tyndhed er centralt.

Karakteristisk for alle spiseforstyrrelser er, at tankerne kredser unaturligt meget om mad. Anoreksi og bulimi defineres desuden ved ekstremt fokus på kroppen og vægten, men det indgår ikke som fast bestanddel i diagnosen BED, ligesom intenst madfokus heller ikke gør det.

– Men selvom det psykiske aspekt ikke er en del af diagnosekravene, så er man meget belastet af BED. De fleste oplever stort ubehag efter overspisninger, de oplever i højere grad stigma, at have depressive symptomer og at få/have andre psykiatriske lidelser, siger forskeren.

Mange har haft yoyovægt

Ifølge Loa Clausen har mange, der får konstateret BED, kæmpet med yoyovægt på grund af skiftende perioder med henholdsvis slankekure og overspisninger.

De har også måtte lægge øre til, at de var dovne og grådige, eller bare skulle tage sig sammen.

Fra internationale kilder kan man få indtryk af, hvor mange der har haft BED inde på livet. Her viser det sig, at 1-4 procent af den voksne befolkning har oplevet på et tidspunkt at have BED.

Teenagere med BED kan være svære at få i tale om spiseproblemer for pårørende, derfor spørger de desværre ofte først om hjælp, når de er i tyverne.

Blandt unge er tallet 1 procent, men kigger man på overvægtige unge, er tallet oppe på 8 procent, og spørger man i gruppen af ældre og overvægtige, så er tallet også større.

– Kigger vi i gruppen af voksne, der søger behandling for vægttab, viser forskellige studier et sted mellem 10 og 50 procent.

– Zoomer man ind på dem, der har type 2-diabetes, er der meget få studier. Det er derfor ikke muligt at komme med præcise tal, men samlet set peger de på en betydelig øget hyppighed af BED, siger forskeren.

Hun understreger, at der er brug for meget mere forskning på dette område, både nationalt og internationalt.

image-text
Medlemsbladet 4 2022

Få historierne hjem til dig

Artiklen er særligt udvalgt fra medlemsmagasinet Diabetes.
Som medlem af Diabetesforeningen får du magasinet tilsendt fire gange om året, og når du melder dig ind får du det seneste magasin i din velkomstpakke.

BED øger risiko for diabetes

– Ingen i Danmark har endnu forsket i sammenhængen mellem BED og type 2-diabetes, men med den viden, der er internationalt, tyder det på, at BED nok ofte kommer før type 2-diabetes, selvom det modsatte også kan finde sted, fordi et svingende blodsukker kan udløse stor trang til at overspise, siger hun og tilføjer:

– Så man må nok sige, at BED og både type 1- og type 2-diabetes i høj grad kan accelerere og forværre hinanden – for eksempel viser et studie, at 15 procent af de personer, der har BED også har type 2-diabetes. Et andet studie viser, at personer med BED har næsten en dobbelt så høj risiko for at få type 2-diabetes, som dem uden. Så BED forhøjer risikoen for type 2-diabetes på sigt, og tilsvarende overvægt og hjerte-kar-sygdomme.

Loa Clausen pointerer dog atter, at der slet ikke har været systematisk fokus på forekomsten og sammenhængen mellem BED og type 2-diabetes i Danmark. Derfor forventer hun sig meget af de projekter, der er ved at blive løbet i gang i Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Aarhus, og håber mange vil deltage, så behandlerne kan blive bedre til at forstå, vejlede og behandle. Noget viden fra primært USA har man dog.

Også børn

– Forskning har vist, at børn helt ned til seks år kan have spiseepisoder med kontroltab.

– Men undersøgelser tyder på, at den hormonelle udvikling i teenageårene spiller en rolle, ligesom vanskeligheder ved at håndtere negative følelser og formodentlig også vanskeligheder med planlægning, struktur og impulser har betydning. Mange unge eksperimenterer desuden med slankekure og restriktiv spisning. Det kan også fremme en ukontrollabel trang til at spise og på sigt føre til BED, siger Loa Clausen, som således får slået fast, at det både er biologiske og psykologiske faktorer, som bidrager til udviklingen af BED.

– Men de typer, der biologisk hører til de småtspisende, er nok ikke helt så udsatte for at få BED som dem, der igennem barndommen har hørt bemærkningen ”hun er så glad for mad” eller ”nu skal du ikke spise mere”, siger hun.

En lettelse

– Der er en sammenhæng mellem angst og depression og så BED. Negative følelser øger risikoen for at udvikle BED, men vi ved også, at BED kan udløse netop angst og depression, så det er et trist eksempel på, at det bider sig selv i halen, siger hun og runder af:

– At få diagnosen BED betyder for mange, at de får en forståelse af de udfordringer, som de måske har haft i mange år, og som de ikke selv har kunne komme ud af; diagnosen peger også på en mulig hjælp. Derfor oplever mange diagnosen som en lettelse.

Artikler i dette tema

Pil Lindgren Topgrafik Web

Du er den eneste, jeg har sagt det til

19. november 2022

Rådgiver Ida Astrup Jørgensen

Diabetesrådgiverne

Diabetesforeningen står skulder ved skulder med alle, der har diabetes og deres pårørende.
Du kan ringe til os:
Mandag, tirsdag og torsdag kl. 9-15 og onsdag kl. 12-18. Hold dig ikke tilbage.

Ring 63 12 14 16

Ring 63 12 14 16