Looper

Loopers og Do It Yourself (DIY)

Diabetesforeningen bakker op om de mennesker, som går foran og prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar. Diabetesforeningen ser gerne udvikling af et CE-godkendt closed-loop system.

På verdensplan er et voksende antal personer med diabetes begyndt at hacke deres diabetes-udstyr, så insulin kan doseres automatisk. Dette refereres til som closed-loop-systems eller kunstig bugspytkirtel.

Personer, der benytter closed-loop systemer, refererer til dem selv som ”loopers”. De opererer på nettet under #WeAreNotWaiting med henvisning til medico-industriens tøven i forhold til godkendte
closed-loop-systems. Dvs. behandlingsmidler, der er automatiserede og beregner den rette mængde hurtigtvirkende insulin 24/7.

Do-it-yourself (DIY)-bevægelsen har fundet ud af, det er muligt at hacke software i en insulinpumpe og i en kontinuerlig glukosemåler, så insulinpumpen kan modtage information om blodsukkerniveau direkte fra sensoren, og beregne insulindosen. Erfaringen er, at det giver et stort overblik og tryghed i behandlingen, samt en større ”Time-in Range” (TIR) med færre lave blodsukre.

Som behandler må man i dag ikke råde patienter til at hacke deres udstyr, og ikke komme med råd om indstillingen på hacket udstyr. Derudover findes der ingen nationale retningslinjer på området. 

Vi mener, at: 

  • Der er store perspektiver i brugen af closed-loop systemer
  • Vi bakker op om de mennesker, som går foran og prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr for en bedre diabetesregulering, men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar og risiko, når der er tale om ikke-godkendt medicinsk udstyr.
  • Vi anerkender, at sundhedsprofessionelle ikke kan anbefale DIY teknologier til mennesker med diabetes.
  • De, der bruger ikke-godkendt medicinsk udstyr, har selvfølgelig stadig ret til behandling for deres diabetes.
  • Vi ser gerne, at teknologisk behandlingsudstyr udvikler sig på en sikker måde, så mennesker med diabetes kan få støtte fra sundhedsprofessionelle i brugen af udstyret og en endnu bedre reguleret diabetes og vilkår for et trygt og godt liv med diabetes.
  • Vi støtter op om udvikling af et CE-godkendt closed-loop-system.
image-text
Looper

Loopers og Do It Yourself (DIY)

Diabetesforeningen bakker op om de mennesker, som går foran og prøver nye veje i brugen af diabetesudstyr men gør opmærksom på, at det er på eget ansvar. Teknologien har dog enormt potentiale, som vi gerne ser udviklet til et CE-godkendt system.