Nyrer

Diabetisk nyresygdom (nefropati)

Nefropati er en nyresygdom, der kan opstå ved dårligt reguleret diabetes. Det kan give hævelser og forhøjet blodtryk.

Nyrerne fungerer som et filter, der renser dit blod for affaldsstoffer. Desuden justerer dine nyrer blodtrykket og regulerer kroppens indhold af vand og salt.

Rensningsprocessen sker i nyreblodkarnøgler, som renser blodet og udskiller affaldsstoffer, salt og væske som urin. Urinen indeholder normalt ganske små mængder æggehvidestof – blandt andet et æggehvidestof, der hedder albumin.

Hvis nyrerne tager skade af en dårligt reguleret diabetes, bliver nyreblodkarnøglerne utætte, og så bliver der udskilt mere albumin.

Årsager til nefropati

Diabetes giver en øget risiko for at få diabetisk nyresygdom. Du har større risiko for at udvikle nefropati jo længere tid, du har haft diabetes, og jo dårlige din diabetes er/har været reguleret.

Rygning kan også øge risikoen, og så kan arvelighed være en faktor. Når det er sagt, så ved man ikke præcist, hvorfor nogle udvikler nefropati i kølvandet på en diabetes, mens andre ikke gør.

Sådan stiller lægen diagnosen

Der kan gå flere år, før diabetisk nyresygdom giver dig symptomer. Derfor er det vigtigt, at du mindst én gang om året får kontrolleret din nyrefunktion, så lægen kan opdage en begyndende nyreskade så tidligt som muligt.

Hvor meget albumin er der i din urin?

Lægen undersøger, hvor meget albumin der er i din urin. Som regel er det nok at undersøge morgenurinen, men det kan være nødvendigt at undersøge urinprøver fra hele det seneste døgn. Hvis lægen konstaterer, at du har forhøjet udskillelse af albumin, bliver din urin undersøgt ved hver eneste diabeteskontrol.

Lægen måler også dit blodtryk. Det er fordi, behandling af forhøjet blodtryk – selvom det blot er ganske lidt forhøjet – kan forsinke udviklingen af diabetisk nyresygdom.

Behandling med medicin

Selvom det bare er en let forhøjet udskillelse af albumin via din urin, så sætter lægen behandling i gang for at forebygge yderligere udvikling af sygdommen.

Behandlingen er medicin, der sænker blodtrykket. Du har brug for medicinen uanset, hvordan dit blodtryk er. Når medicinen sænker dit blodtryk, bliver udskillelsen af albumin reduceret.

Målet er af reducere tab af nyrefunktion

Blodtryk og udskillelse af albumin bliver løbende overvåget for at vurdere, hvor godt behandlingen virker. Hvis du kan holde dit blodsukker og blodtryk på et normalt niveau, vil tabet af nyrernes funktion gå langsommere.

Hjerte

4 gode råd til, hvad du selv kan gøre

1. Reguler blodsukker og blodtryk 
2. Stop rygning og undgå overvægt
3. Spar på saltet
4. Få tjekket din nyrefunktion

Inspiration til nye vaner

Det kan du selv gøre

1. Reguler blodsukker og blodtryk

Den bedste forebyggelse er at regulere dit blodsukker og dit blodtryk.
Det forebygger, at du får nefropati, og det forebygger forværring af sygdommen, hvis du først har fået den konstateret.

Læs mere om blodtryk

2. Stop rygning og undgå overvægt

Rygningen øger risikoen for diabetisk nyresygdom væsentligt. Derfor forebygger du sygdommen ved at holde op med at ryge. 
Du forebygger også ved at holde øje med vægten og undgå overvægt.

3. Spar på saltet

Spar på saltet, for salt holder på væsken i kroppen – inklusive blodårerne, hvilket sender hjertet på overarbejde og blodtrykket i vejret.
Størstedelen af den salt, vi får i mad og drikke, kommer fra færdigkøbte produkter. Så undgå gerne færdigretter, og lav selv din mad fra bunden.

4. Få tjekket din nyrefunktion

Få tjekket din nyrefunktion via en blodprøve mindst én gang om året.

Kend Dine Nyrer

Pas på kroppens filter

Nyrerne er kroppens filter. De sørger for at holde kroppen fri for affaldsstoffer ved at lede dem ud gennem urinen.

Få fem tips til at passe på dine nyrer

Vi er her for at hjælpe

Er du bekymret?

Vi er her for at hjælpe

Tal med Diabetesrådgiverne om, hvordan du passer godt på din krop.