Nyrer

Diabetisk nyresygdom - nefropati

Nefropati er en nyresygdom, der kan opstå ved dårligt reguleret diabetes. Det kan give hævelser og forhøjet blodtryk.

Nyrerne fungerer som et filter, der renser dit blod for affaldsstoffer. Desuden justerer dine nyrer blodtrykket og regulerer kroppens indhold af vand og salt.

Rensningsprocessen sker i nyreblodkarnøgler, som renser blodet og udskiller affaldsstoffer, salt og væske som urin. Urinen indeholder normalt ganske små mængder æggehvidestof – blandt andet et æggehvidestof, der hedder albumin. Hvis nyrerne tager skade af en dårligt reguleret diabetes, bliver nyreblodkarnøglerne utætte, og så bliver der udskilt mere albumin.

Sådan mærker du nefropati

Nefropati gør ikke ondt, du får ikke problemer med vandladningen, og det er de færreste, der udvikler nyresvigt på grund af diabetisk nyresygdom. Når du alligevel skal være opmærksom på sygdommen, er det fordi:

 • Samtidig med, at udskillelsen af albumin i urinen stiger, stiger dit blodtryk gradvist
 • Når du har haft sygdommen i nogen tid, kan den give ophobning af vand og salt i kroppen, hvilket kan betyde hævelser i fingre, ben og omkring øjnene

Årsager, udredning og behandling

  Årsager, udredning og behandling
 • Rygning og diabetes kan give nefropati

  + -

  Diabetes giver en øget risiko for at få diabetisk nyresygdom. Du har større risiko for at udvikle nefropati jo længere tid, du har haft diabetes, og jo dårlige din diabetes er/har været reguleret.

  Rygning kan også øge risikoen, og så kan arvelighed være en faktor. Når det er sagt, så ved man ikke præcist, hvorfor nogle udvikler nefropati i kølvandet på en diabetes, mens andre ikke gør.

 • Lægen undersøger din urin

  + -

  Der kan gå flere år, før diabetisk nyresygdom giver dig symptomer. Derfor er det vigtigt, at du mindst én gang om året får kontrolleret din nyrefunktion, så lægen kan opdage en begyndende nyreskade så tidligt som muligt.

  Hvor meget albumin er der i din urin?

  Lægen undersøger, hvor meget albumin der er i din urin. Som regel er det nok at undersøge morgenurinen, men det kan være nødvendigt at undersøge urinprøver fra hele det seneste døgn. Hvis lægen konstaterer, at du har forhøjet udskillelse af albumin, bliver din urin undersøgt ved hver eneste diabeteskontrol.

  Lægen måler også dit blodtryk. Det er fordi, behandling af forhøjet blodtryk – selvom det blot er ganske lidt forhøjet – kan forsinke udviklingen af diabetisk nyresygdom.

 • Behandlingen med medicin

  + -

  Selvom det bare er en let forhøjet udskillelse af albumin via din urin, så sætter lægen behandling i gang for at forebygge yderligere udvikling af sygdommen. Behandlingen er medicin, der sænker blodtrykket. Du har brug for medicinen uanset, hvordan dit blodtryk er. Når medicinen sænker dit blodtryk, bliver udskillelsen af albumin reduceret.

  Målet er af reducere tab af nyrefunktion

  Blodtryk og udskillelse af albumin bliver løbende overvåget for at vurdere, hvor godt behandlingen virker. Hvis du kan holde dit blodsukker og blodtryk på et normalt niveau, vil tabet af nyrernes funktion gå langsommere.

Vi er her for at hjælpe

Er du bekymret?

Vi er her for at hjælpe

Tal med Diabetesrådgiverne om, hvordan du passer godt på din krop.