BLIV MEDLEM

Engelsk studie: Diabetes øger risikoen for at dø af covid-19

25. maj 2020 Tilbage

Personer med diabetes er overrepræsenteret i statistikken over døde med covid-19 i England, viser et nyt stort studie, som overraskende udmåler risikoen ved type 1-diabetes til at være højere end ved type 2-diabetes. 

Det første større videnskabelige studie, der skelner mellem type 1-diabetes og type 2-diabetes som risikofaktor hos indlagte med covid-19, er offentliggjort.

I det aktuelle studie har forskerne kigget på den relative risiko for at dø på hospitalet med covid-19, hvis man har diabetes. De kommer frem til, at risikoen er 2,9 gange større, hvis man har type 1-diabetes og 1,8 gange større, hvis man har type 2-diabetes. Tallene for den relative risiko er renset for hjertekarsygdom, alder, køn, etnicitet og social baggrund:

- Studiet er værdifuldt, fordi det er det første, hvor man kigger specifikt på diabetes og har renset tallene for de andre faktorer som alder og hjertekarsygdom, som tidligere har gjort det svært at isolere diabetessygdommen som risikofaktor. På baggrund af dette studie, er der ikke længere nogen tvivl om, at diabetes er en betydningsfuld selvstændig risikofaktor ved covid-19, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo, der understreger, at der fortsat ikke er noget, der tyder på, at personer med diabetes uanset type har højere risiko for at blive smittet med coronavirus.

Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo mener, at de nye engelske studier understreger, at personer med diabetes i øget risiko ved coronavirus bør have støtte til at passe på sig selv ud fra et forsigtighedsprincip.

- Der er alene tale om en forhøjet relativ risiko for dem, der er smittet og er blevet så alvorligt syge, at det har været nødvendigt at indlægge dem, siger Tanja Thybo.

To nye studier

Studiet er en tidlig udgivelse, som endnu ikke har været igennem den sædvanlige bedømmelse af andre fagfæller (peer-review), men forfatterne er prominente forskere indenfor diabetes-epidemiologi.

Ud af de i alt mere end 23.000 dødsfald på engelske hospitaler, der er inkluderet i studiet, havde 31 procent (7.466) af dem type 2-diabetes, mens 1,5 procent (365) havde type 1-diabetes. Det skal sammenholdes med, at diabetesforekomsten i den engelske befolkning er henholdsvis 4,7 procent og 0,4 procent for type 2-diabetes og type 1-diabetes. Tallene svarer nogenlunde til tidligere studier, hvor personer med diabetes også har været overrepræsenteret i statistikkerne over afdøde med covid-19, men det nye i dette studie er at man kan skelne mellem type 1- og 2-diabetes, og den øgede forekomst af dødstilfælde blandt personer med diabetes ikke længere kan bortforklares med alder eller hjertekarsygdom.  

Der har været for få tilfælde blandt børn, til at de indgår i studiet.

I et andet studie, der også netop er publiceret af de engelske sundhedsmyndigheder, National Health Service (NHS), har de samme forskere kigget på sammenhængen mellem langtidsblodsukker, overvægt og risikoen for at dø med covid-19 blandt de indlagte coronapatienter med diabetes. Generelt finder forskerne en forhøjet risiko ved et forhøjet langtidsblodsukker, især ved et langtidsblodsukker på over 86 mmol/mol, ligesom især personer med diabetes, der samtidig er meget overvægtige, har en forhøjet risiko. De finder også, at for højt langtidsblodsukker og overvægt påvirker den relative risiko mere for personer med type 1-diabetes end for personer med type 2-diabetes.

Diabetes skal tages alvorligt

Selvom vi ikke kender til forholdene på de engelske hospitaler under coronakrisen, så pointerer forskningschef Tanja Thybo fra Diabetesforeningen, at de to studier er et godt skridt på vejen til at forstå sammenhængen mellem covid-19 og diabetes bedre. Der er tale om relativt store studier fra respekterede forskere, men derfor er det stadig vigtigt med en fortsat åbenhed overfor kommende studier, som løbende bliver offentliggjort fra forskellige lande, der er ramt af covid-19:  

- Studierne understreger, at diabetes er en risikofaktor, som man skal tage alvorligt i forhold til covid-19, og derfor er det nødvendigt, at personer med diabetes har mulighed for at tage deres forholdsregler for at passe på sig selv for eksempel i forhold til at vende tilbage på arbejde. Den nye viden fra det engelske studie sætter en streg under, at forsigtighedsprincippet må og skal stå forrest hos myndigheder, arbejdsgivere og andre, der kan støtte personer med diabetes i at undgå smitte med coronavirus, siger Tanja Thybo.

Diabetesforeningen følger fortsat situationen tæt. I sidste uge vedtog et enigt Folketing en aftale, der giver personer i øget risiko ved covid-19 særlig adgang til sygedagpengesystemet under genåbningen af samfundet. Aftalen skal gøre det muligt for personer i øget risiko at blive hjemme fra arbejde, hvis deres læge og arbejdsgiver bakker op.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes