MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Hvordan påvirker coronakrisen personer med diabetes?

25. marts 2020 Tilbage

Diabetesforeningen deltager i et forskningsprojekt, der skal skaffe ny viden om, hvordan personer med diabetes og deres pårørende påvirkes af coronakrisen og dens konsekvenser. Vigtigt at indsamle erfaringer til fremtiden, mener Diabetesforeningen.

Hvordan påvirkes personer med diabetes af den krise, som coronavirussen i øjeblikket sætter landet i? Giver det anledning til særlige forholdsregler eller frygt? Får du den hjælp og den information, du har brug for?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som et nyt lyn-opsat forskningsprojekt skal forsøge at kortlægge, mens Danmark er delvis nedlukket på grund af coronavirussen. Diabetesforeningen deltager i projektet sammen med Steno Diabetes Center Copenhagen og Københavns Universitet.

Diabetesforeningen deltager i forskningen for at skaffe vigtig viden til at forberede os på fremtiden, hvis en lignende krise skulle opstå, siger forskningschef Tanja Thybo.

- Det er vigtigt, vi får viden om det, der påvirker personer med diabetes og deres pårørende i denne helt særlige situation. Erfaringerne kan være med til at pege på, hvordan vi bedre håndterer eventuelle lignende situationer i fremtiden. Derfor er vi glade for, at vi kan bidrage, siger Diabetesforeningens forskningschef Tanja Thybo

Vigtig viden

Det er oplagt, at personer med diabetes tager særlige forholdsregler i denne tid, uanset om man føler sig særligt udsat eller ej. Det er de forholdsregler, bekymringer og udfordringer, som projektet skal kortlægge med en spørgeskemaunderseøgelse.

Spørgeskemaet er allerede sendt ud til 500 medlemmer af brugerrådet for Steno Diabetes Center Copenhagen og decirka 1.900 medlemmer af Diabetesforeningens diabetespanel. Undersøgelsen gentages nogle gange, mens coronakrisen står på.

Allerede før sommerferien håber forskerne bag projektet, at der kan præsenteres resultater . Ultimativt skal projektet blandt andet belyse, hvordan krisen og de omfattende initiativer, den har bragt med sig, påvirker muligheden for at håndtere sin diabetessygdom:

- Alt, der kan være med til at kaste lys over, hvordan vi bedst hjælper personer med diabetes i en situation som denne, er værdifuldt, siger Tanja Thybo:

- Det er klart, at situationen påvirker alle i Danmark, men måske i særlig grad personer med kroniske sygdomme som diabetes. De kan være bekymrede, føle sig særligt udsatte og være nødt til at tage specielle forholdsregler. Derfor støtter vi, at forskerne indsamler konkrete erfaringer og viden hos dem. Det kan bidrage til, at vi er bedre forberedt til fremtiden, siger Tanja Thybo.

Forskningschefen håber, at alle i Diabetesforeningens panel vil tage sig tid til at deltage og svare på spørgeskemaet.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes