BLIV MEDLEM

Historie

Læs hele historien om Diabetesforeningen fra starten i 1940 til nu.

Diabetesforeningen så dagens lys den 12. december 1940 under navnet ”Landsforeningen for Sukkersyge”. Der blev oprettet afdelinger rundt om i landet, og foreningen mødte hurtig stor sympati og forståelse.

Fra bare 72 medlemmer voksede foreningen støt til i dag, hvor den har en massiv medlemsskare af diabetikere, pårørende, behandlere og personer, der gerne vil støtte op om den gode sag.

Diabetesforeningen er med afsæt i de hidtidige erfaringer fulgt med den samfundsmæssige udvikling og har i de sidste år gennemgået en modernisering af såvel hovedkontor som organisation.

Foreningen fremstår således i dag som en moderne, professionel interesseorganisation bakket op af en stor medlemsskare og frivillige.

Medlemsblad

Allerede i 1941 udkom det første medlemsblad ”Tidsskrift for Sukkersyge”, som oprindeligt havde fokus på, hvordan diabetikere skulle leve for at bevare arbejdsevnen.

I dag bliver bladet udgivet 4 gange årligt, og i takt med samfundsudviklingen har bladet også udviklet sig til at komme vidt omkring de mange forskellige aspekter, der er ved at leve et liv med diabetes.

Medlemsbladet har udviklet sig i retning af et ”livsstilsmagasin”, som beskæftiger sig med såvel forebyggelse, livet med diabetes som nyeste forskning.

Hvad skal barnet hedde?

Både Diabetesforeningen og medlemsbladet har skiftet navn gennem tiderne. Det oprindelige navn blev i 1984 ændret til ”Diabetesforeningen, Landsforeningen for Sukkersyge” og i 1985 fulgte medlemsbladet efter og tog navneforandring til ”Diabetes, Tidsskrift for Sukkersyge”.

De daglige betegnelser ”Diabetesforeningen” og medlemsbladet "Diabetes", som bliver anvendt i dag, blev vedtaget ved vedtægterne i 2008.

Økonomi

Efterhånden som medlemmerne blev flere og Diabetesforeningen voksede, blev økonomien langsomt forbedret. Foreningen ansøgte om bidrag fra kommuner, amter, pengeinstitutter og erhvervsvirksomheder til arbejdet.

I den gode økonomis ånd blev der oprettet to fonde. En støttefond, som skulle sikre, at ubemidlede medlemmer kunne komme på de specielle sukkersygehospitaler samt en fond, der gjorde det muligt at arrangere sommerlejre for børn med diabetes.

Sociale mærkesager

Lige fra begyndelsen forhandlede Diabetesforeningen med offentlige myndigheder for at sikre diabetikere bedst mulige vilkår i det danske samfund. Blandt andet i forbindelse med ansættelsesvilkår i det offentlige og skattelettelser på grund af diabetikeres ekstra udgifter til kost og medicin. F.eks. kæmper Diabetesforeningen for, at behandling af diabetikere har samme høje kvalitet i hele landet.

Som en del af den offentlige mobilisering startede Diabetesforeningen tidligt med at arrangere offentlige møder og høringer for at forbedre behandlingen af diabetes, de sociale forhold og diabetikerens dagligdag.

I følge vedtægterne beskæftiger Diabetesforeningen sig sundhedsmæssigt såvel som socialt i dag med forebyggelse, livet med diabetes, rådgivning, interessevaretagelse og støtte til forskning samt forskningsformidling.

Børne- og ungdomsboliger

Gennem tiden har Diabetesforeningen ejet forskellige pensionater rundt om i landet som støtte til børn og unge med diabetes. Bl.a. åbnede Diabetesforeningen et børnehjem i København, som senere flyttede til Faarevejle, og i dag er blevet til diabetikerhjemmet ’Solglimt’.

Derudover har Diabetesforeningen haft forskellige ungdomspensioner rundt om i landet, som dog blev nedlagt i starten af 1970’erne. Pensionaterne kunne ikke længere få offentlige tilskud og samtidig faldt antal beboere, da de unge diabetikere hellere ville bo for sig selv og samtidig var bedre rustet til dette end tidligere generationer.

Ferie under trygge forhold

Udover boligtilbud har Diabetesforeningen også haft en Feriekoloni (Skærven), som blev oprettet i 1954 for børn i forskellige aldre. Her fik børnene mulighed for at holde ferie, uden at deres diabetes var en hindring.

Skærven tilbød også kursusophold sidst i 70’erne og først i 80’erne for mødre med diabetesbørn under den skolepligtige alder. Senere blev kurserne udvidet til hele familien. Diabetesforeningen solgte Skærven i 1998.

Diabetesforeningens 80 års-jubilæum

Den 12. december 2020 har Diabetesforeningen 80 års-jubilæum. Du kan se højdepunkter fra foreningens lange historie i tidslinjen nedenfor.

Logo Diabetesforeningens 80 år

Tidslinje: Diabetesforeningen gennem 80 år

Følg Diabetesforeningens udvikling fra 1940 til 2020.

Se tidslinjen: Diabetesforeningen gennem 80 år

Tidslinje: Tiden før og efter insulin

Da canadierne Banting og Best i 1921 opfandt insulin, tog den danske nobelpristager August Krogh og hans kone Marie til Canada og fik opskriften. Få her historien om tiden før og efter opdagelsen af insulin.

Se tidslinjen: Tiden før og efter insulin

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes