Kend Dit Blodsukker

Kend dit blodsukker – særligt ved type 2-diabetes

Når du har type 2-diabetes, er det godt at lære dit blodsukker at kende, så du kan mindske risikoen for følgesygdomme.

Hvis du vil lære, hvad der får dit blodsukker til at svinge, kan det give god mening at måle dit blodsukker med et blodsukkerapparat på en struktureret måde, dvs. i målinger før/efter måltider (parrede målinger). Det kan gøre dig klogere på, hvordan din krop reagerer på for eksempel mad, medicin og motion.

Det er vigtigt at huske på, at denne type blodsukkermålinger er et arbejdsredskab, som du kan handle ud fra – ikke en karakterbog.

Diabetesforeningen anbefaler, at du, fx i ugen op til næste kontrol hos din behandler, måler dit blodsukker syv gange om dagen i tre dage og noterer tallene ned. Du kan hente et skema her:

Hent skema til blodsukkermåling (pdf)

Her får du en simpel metode til at holde øje med de ting, der påvirker netop dit blodsukker.

Guide til blodsukkermåling

 • Hent skemaet til blodsukkermåling:
  Hent skemaet som printvenlig pdf
 • Find dit blodsukkermåleapparat frem. Læg skemaet sammen med dit måleudstyr, så du har det ved hånden til alle målinger
 • Mål dit blodsukker 7 gange i løbet af dagen i tre dage i træk. Følg skemaets struktur for målingerne:
 1. Før morgenmad, dvs. fastende – ideel værdi er 4-7 mmol/l
 2. 1½-2 timer efter start på morgenmad
 3. Før frokost
 4. 1½-2 timer efter start på frokost – ideel værdi er under 10 mmol/l
 5. Før aftensmad
 6. 1½-2 timer efter start på aftensmad – ideel værdi er under 10 mmol/l
 7. Før sengetid – ideel værdi er under 6 mmol/l
 • Gæt evt. også på hvad du tror, dit blodsukker er inden måling, notér også det i skemaet. Det vil forstærke din refleksion over, hvad der påvirker dit blodsukker
 • Notér også hvornår du tager hvilken medicin, din vurdering af måltidets størrelse – er det small, medium eller large – og hvor fysisk aktiv, du har været på en skala fra 1-5

Vær opmærksom på, at du selv skal købe teststrimler. Tag tallene med til din behandler, så I sammen kan drøfte mulige årsager til evt. lave/høje blodsukkermålinger og justeringer af kost, motion og/eller medicinering.

Andres erfaringer

16 personer med type 2 diabetes har gennemført ovenstående intensive blodsukkermåling i løbet af oktober/november 2020.

Diabetesforeningen spurgte efterfølgende godt 900 personer uden insulinkrævende type 2-diabetes, blandt andet om de måler deres blodsukker, om deres læge har anbefalet dem at gøre det, og hvad de selv vurderer, det gør for dem. Undersøgelsen viste:

 • De, der måler deres blodsukker, oftere vurderer, at de får mere styr på deres blodsukker og opnår indsigt i, hvordan mad, motion og portionsstørrelse påvirker deres blodsukker.
 • Hver tredje (32 procent) måler ikke deres blodsukker. De fleste heraf angiver, at de ikke er blevet opfordret til det.
 • Næsten alle (92 procent), der af egen læge er blevet anbefalet at måle deres blodsukker, gør det.
 • Flere af de personer, der måler deres blodsukker, har haft diagnosen i længere tid, tager oftere injektionsmedicin og har følelsesforstyrrelser og hjerte-kar- og nervesygdomme sammenlignet med personer, der ikke måler deres blodsukker.

Læs den fulde rapport 'kend dit blodsukker' (pdf)

Få råd og vejledning

Brug for råd om måling?

Få råd og vejledning

Aller personer med diabetes er forskellige - men vi kender til livet med diabetes. Få råd om netop din situation.