Gravid 1

Gravid med diabetes 2

Hvis du har type 2-diabetes og er gravid, er der nogle faktorer, det er godt at være opmærksom på.

Når du planlægger graviditet, er det vigtigt, at din type 2-diabetes er velreguleret, og at du kommer af sted til hyppige diabetes- og graviditetskontroller hos både diabetesbehandler, jordemoder og fødselslæge.  
Det giver både dig og dit kommende barn et bedre forløb.  

Planlægning

Hvis du planlægger at blive gravid, er det en god ide at rådføre dig med din diabetesbehandler, som kan vejlede dig i forhold til, hvad du specielt skal være opmærksom på. 

Gode råd til din planlægning

  Gode råd til din planlægning
 • Velreguleret blodsukker   

  + -

  Det er vigtigt, at dit blodsukker er velreguleret – mellem 4 og 8 mmol/l – inden du bliver gravid.  
  Det giver fosteret de bedste vækstbetingelser fra starten, og det mindsker risikoen for misdannelser.  
  Dit langtidsblodsukker (HbA1c) bør i denne periode så vidt muligt være under 53 mmol/mol. Samtidig er det vigtigt at undgå meget lave blodsukre (alvorlig hypoglykæmi). 

  Læs mere om blodsukker og måling

 • Spis folinsyre

  + -

  Det er en god idé, allerede når du planlægger at blive gravid, at spise Folinsyre (400 mg/døgn) som kosttilskud, da Folinsyre beskytter barnet mod misdannelser. 

 • Få tjekket øjne, nyrer og blodtryk 

  + -

  Hvis du har forandringer i øjne eller nyrer på grund af din diabetes, kan en graviditet alligevel oftest gennemføres med et godt resultat. Vi anbefaler, at øjne, blodtryk og nyrer tjekkes før og under graviditeten, så du kan sættes i den rette behandling for at undgå skader på din krop.

  Læs mere om mulige komplikationer

 • Hvis du tager anden medicin end Metformin 

  + -

  Hvis du anvender anden medicin end Metformin til behandling af din diabetes, anbefales det, at din behandling skiftes til insulin allerede, mens du planlægger at blive gravid – og senest så snart du opdager, at du er gravid. I det hele taget skal du og din diabetesbehandler sammen gennemgå al den medicin, du får. 

Scanninger

Kvinder med type 2-diabetes tilbydes følgende scanninger: 
Scanning ved første besøg hos jordemoder. Denne scanning undersøger, om fosteret er levende og hvor stort det er. Scanningen bidrager også til planlægning af dit forløb under graviditeten. 
Nakkefoldsscanning omkring 12. graviditetsuge. Denne scanning tilbydes alle gravide for at få undersøgt risikoen for Downs syndrom hos fosteret samt for at fastsætte terminsdatoen. 
Scanning i 20. graviditetsuge. Denne scanning tilbydes alle gravide for at få undersøgt, hvordan fosterets organer udvikler sig.

En særskilt scanning af fosterets hjerte i uge 22 kan udføres i særlige tilfælde. Kvinder med diabetes bliver desuden scannet i cirka 28.-, 34.- og 37. graviditetsuge for at bedømme fosterets vækst. 

Vægtøgning under graviditeten

Det er især vigtigt for kvinder med type 2-diabetes  at begrænse vægtøgningen  i løbet af graviditeten. Derfor anbefales det, at:

 • Undervægtige (BMI under 18,5) tager 13-18 kg på
 • Normalvægtige (BMI 18,5-24,9) max. tager 10-15 kg på
 • Overvægtige (BMI 25-29,9) max. tager 5-8 kg på
 • Svært overvægtige (BMI på 30 eller derover) max. tager 0 - 5 kg på 

Tal med din læge eller jordemoder, så du kan blive klogere på, hvad der ville være bedst for dig i din graviditet.

Fødsel

Kvinder med velreguleret diabetes kan gå graviditeten ud – mange føder mellem uge 38 og 40. 
Enhver fødsel indebærer en vis belastning for barnet, fordi iltforsyningen kan mindskes. Normalt er det ikke noget problem, men hvis moderens blodsukkerniveau er enten for højt eller for lavt, påvirker det barnets blodsukker. Udsving i blodsukkeret kan gøre det sværere for barnet at tåle iltmanglen. 

Uanset om fødslen sker ved kejsersnit eller på normal vis, er det vigtigt at blodsukkeret ligger så nær normalområdet som muligt. Det er derfor vigtigt, at dit blodsukker bliver målt hyppigt under fødslen. Målet er et blodsukker mellem 4 og 7 mmol/l. Du vil få lagt et drop med sukkervand samt få insulin, hvis det bliver nødvendigt. Kvinder med type 2-diabetes klarer sig dog ofte uden insulin under fødslen 
Nyfødte børn vil i det første døgn efter fødslen få tilført mad og blive fulgt ekstra tæt, da de har tendens til at udvikle meget lavt blodsukker i det tidsrum.

Hvordan påvirker diabetes mit barn?

Tidligere var risikoen for medfødte misdannelser betydeligt større for børn af mødre med diabetes sammenlignet med  børn af ”raske” kvinder. Heldigvis er risikoen blevet meget mindre de senere år, fordi behandling og kontrol er blevet meget bedre. Der er dog stadig en øget risiko for misdannelser hos fosteret, hvis  moderens blodsukker ikke er helt velreguleret i starten af graviditeten.

Dårlig diabetesregulering tidligt i graviditeten

Dit barns organer udvikles tidligt i graviditeten, og de er på det tidspunkt meget følsomme for dit blodsukkerniveau. De mest almindelige misdannelser ses i  hjerte, centralnervesystem og skelet.

Dårlig diabetesregulering senere i graviditeten

Når moderens blodsukker er højt, bliver det også højt hos fosteret. Det øger fosterets vækst og lagring af fedt; særligt de sidste 12-14 graviditetsuger. Det er bedst, at barnet ikke har vokset sig for stort, når det skal fødes.

Hvad er mit barns risiko for at få type 2-diabetes?

 • Hvis en mor eller far har type 2-diabetes, er risikoen for, at deres barn får type 2-diabetes cirka 40 %
 • Type 2-diabetes udvikles først i voksenalderen i de fleste tilfælde 
Gravid Med Diabetes 1

Download appen "Gravid med diabetes"

Det er muligt at søge mere information i den danske app ”Gravid med diabetes”, som tager udgangspunkt i anbefalingerne fra Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet.

Download appen

 

Siderne er redigeret i samarbejde med:

Elisabeth R. Mathiesen, professor og overlæge på Endokrinologisk afdeling på Rigshospitalet
Peter Dam, professor og overlæge på Obstetrisk afdeling på Rigshospitalet
Begge er tilknyttet Center for Gravide med Diabetes på Rigshospitalet