MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Rejselegater

Se herunder hvilke rejselegater, du som forsker kan søge. Både Diabetesforeningen og eksterne fonde uddeler hvert år rejselegater.

De seks modtagere af rejselegater i 2018 sammen med H.K.H. Prins Joachim, formand for Diabetesforeningen Truels Schultz og adm. direktør (konstitueret) i Diabetesforeningen Peer Steensbro.

Forskning i diabetes er et afgørende element for at udvikle bedre behandling. Derfor uddeler Diabetesforeningen rejselegater til ph.d.-studerende, så de kan komme ud i verden og dygtiggøre sig som forskere, opbygge et internationalt netværk og komme i kontakt med den nyeste viden på diabetesområdet.

Diabetesforeningen støtter ph.d. studerende, der arbejder med medicinsk, naturvidenskabelig, samfundsvidenskabelig eller humanistisk forskning i relation til mennesker med diabetes eller til forebyggelse af diabetes.

Diabetesforeningen ønsker med rejselegaterne at støtte ph.d. studerende, som ønsker at dygtiggøre sig gennem internationale ophold eller konferencer.

Tidligere rejselegatuddelinger

Diabetesforeningens rejselegater 2018

Diabetesforeningens rejselegater 2017

Eksterne rejselegater

Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Hvert år den 1. januar uddeles Bermann & Rosenbergs Rejselegat som støtte til dygtiggørelse på en udlandsrejse eller et udlandsophold, der har et konkret uddannelsesformål inden for forskning, sprog, kunst, kultur eller almen dannelse

Læs mere om Bermann og Rosenbergs Rejselegat

Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Hvert år i november måned (første gang i 2019) uddeles Dansk Rejseforsikrings Rejselegat som støtte til danskere, der rejser udenlands med det primære formål at lære og tilegne sig viden. Typiske rejser er studieophold, udvekslingsophold, praktikophold, kunst- og dannelsesrejser, sprog- og forskningsrejser.

Læs mere om Dansk Rejseforsikrings Rejselegat

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes