Mand tager test

Annoncér diabetesforsøg

På denne side kan du som forsker indsende din annonce for diabetesforsøg helt gratis til en målgruppe bestående af personer med diabetes og deres pårørende.

Inden vi kan oprette din annonce, har du som forsker ansvaret for, at dit forsøg og din annoncetekst er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité. 

Forsøget skal være:

  • Relevant for mennesker med diabetes
  • Registreret og godkendt hos Den Videnskabsetiske Komité
  • Godkendt af Sundhedsstyrelsen (lægemiddelforsøg)

Vi annoncerer ikke for fase 1-3 forsøg.

Sådan anmelder du et forsøg hos Den Videnskabsetiske Komité

Oprettelse af annonce for godkendte forsøg

Vi opretter din annonce på hjemmesiden ud fra den tekst, du skriver i registreringsformularen nedenfor. Vær derfor opmærksom på at skrive i et let forståeligt sprog med så få fagudtryk som muligt.

Husk at eftersende VEK-godkendelse til rkp@diabetes.dk, når du har udfyldt formularen.

Registreringsansvarlig - Hvem udfylder denne blanket?

Forsøgsansvarlig

Om forsøget

Skriv en kort og fængende titel, som vækker interessen for dit forsøg blandt forsøgspersoner.
Angiv, hvilke typer diabetes, du har i målgruppen

Rekrutteringsperiode

Forsøgsperiode

Lokation

Betaling

Kontakt og tilmelding - hvem skal forsøgspersonen kontakte for information og tilmelding

Forsøgsinformation

 

Mand tager test

Projekter og undersøgelser

Diabetesforeningen gennemfører jævnligt projekter og undersøgelser, som skal skabe klarhed over diabetes og sygdommens aspekter.