Diabetesforeningens Behandlerblade

Diabetesforeningens behandlerblad

Behandlerbladet er Diabetesforeningens fagblad målrettet diabetesbehandlere og -forskere.

Behandlerbladet udkommer to gange om året. Bladet beskæftiger sig med aktuelle og relevante emner inden for alle aspekter af diabetesbehandling og -forskning. Det indeholder endvidere nyheder fra Diabetesforeningen med relevans for behandlere og forskere.