Lokalforening

Odsherred lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Odsherred. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Odsherred Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Odsherred. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Find os på Facebook

Du er velkommen til at følge med på vores Facebookside, hvor du kan se billeder og opslag fra vores aktiviteter.

Find os på facebook

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2024

  + -

  Diabetes Lokalafdeling i Odsherred kommune indkalder til generalforsamling.

  Torsdag d. 25. januar 2024 kl. 18 til 21.40

   

  Torsdag d. 25. Januar 2024 kl. 18 til 21.40 Sted: Aksen Kulturhus - Odsherred

  Bibliotek. Centervejen 91 4550 Asnæs.

   

  Kl. 18.00 - 18.45  Vi starter med serveret letter traktement og drikkevare. Der er kaffe og the på kanden.

  Kl. 18.45 - 19.00  Kort pause. 

  Kl. 19.00 - 20.15  Oplæg v/Forsker. Nina Sloth Nielsen. Det handler om forskellige trænings effekt på blodsukkerregulering. Der vil være plads til spørgsmål.

  Kl. 20.15 - 20.30  Strække ben pause.

  Kl. 20.30 - 21.15  Generalforsamling. 

  1) Valg af dirigent  

  2) Valg af Referent

  3) Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år.

  4) Godkendelse af regnskab 2023 

  5) Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse.

      Senest 8. dage før 8 (onsdag d.17.januar 2024) før generalforsamlingens afholdelse.

  6) Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og

      regionale aktiviteter.

  7) Valg af bestyrelse for 2. år.   Flemming Jensen Opstiller til bestyrelsen.

                                                Lissi Janette Lassen Opstiller til bestyrelsen .

                                                Gudmund Larsen Modtager genvalg

  8) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter,  der vælges som en 1.suppleant og en 2.suppleant for 1 år.

                                               1. suppleant Mona Martinsen. Opstiller som suppleant.

                                               2. suppleant.

  9) Valg af en kritisk revisor.     Kaj Aage Sørensen. Modtager genvalg.

  10) Eventuelt  

                                          Vel mødt!

                                           Formand Eddy Tersløse.                                          

  Husk medlemskort. 

  Kl. 21.15 - 21.20  Afslutning tak for i aften.      

  Der er ingen tilmelding pligt til selve generalforsamlingen.

  Ønsker man ar deltage i spisningen er, bindene tilmelding nødvendig. 

  Tilmelding skal ske senest mandag d. 15. januar 2024 til: Jørgen Thomsen tlf.  53 62 72 14 (gerne SMS)

 • Gåture med Hjerteforeningen

  + -

  Vi går ture med Hjerteforeningen se mere om arrangementet her

  Datoer er planlagt. Start steder vender vi tilbage med når vi prøvet gåturene

  Kontakt: Linda tlf.: +45 23 31 96 73 eller Jørgen tlf.: +45 53 62 72 14

  D.04/03-202 kl.10.00 Vi mødes kl.10.00 på p-pladsen v/Ravnsbjergvej, Jyderupskoven 4560 Vig.

  Der er ikke nærmere adresse. Hvis du ikke kan finde vej så kontakt. Kontakt: Linda tlf.: +45 23 31 96 73 eller Jørgen tlf.: +45 53 62 72 14

  D.01/04-2024

  D.06/05- 2024

  D.03/06 - 2024

   

   

 • Bestyrelsesmøder

  + -

  Bestyrelsen holder møder på følgende datoer:.

  D.04-12-2023 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

  D.13-01-2024 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

  D.10-02-2024 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

  D.10-03-2024 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

  D.08-04-2024 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

  D.13-05-2024 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

  D.10-06-2024 Kl. 12.00 - Kl. 16.00 i Vig Aktivitetscenter Møllevej 7 4560 Vig.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Hvad koster et medlemskab i Diabetesforeningen

  + -

  Personligt medlemskab 375 kr. årligt
  Pensionist medlemskab 245 kr. årligt
  Husstandsmedlemsskab for pensionister 325 kr. årligt
  Ungdomsmedlemsskab 18-30 årige 245 kr. årligt
  Familiemedlemsskab (fx for børnefamilien hvor barnet lever med diabetes) 495 kr. årligt

 • Antal medlemmer i Odsherred Lokalforening

  + -

  Der er 621 medlemmer i Odsherred diabetes lokalforening

 • Beslutningsreferat fra generalforsamling 2024

  + -

  1. Valg af dirigent: Lars Dithmer. Klokkelyngen 9, 4573 Højby.

  2. Valg af referent.: Linda Olsen. Lyngkrogen 8, 4560 Vig

  3. Bestyrelsens beretning.: Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde 1.gang om mdr. undtagen 1 juli mdr.

      Der bliver afholdt formandsmøder i Lokalmøder i Lokalafdelingen når der er behov for det.

      Generalforsamlingen blev afholdt, torsdag d, 2 februar 2023.

      Bestyrelsen blev enig om ikke at afholde større arrangementer i Vig Aktivitetscenter pga. dårlige

      parkeringsforhold. Vi vil så vidt det er muligt søge mod Biblioteket i Asnæs (Aksen) eller til

      Biblioteket i Nykøbing Sj. Odsherred kommune, havde afsat puljemidler som skulle bruges lokalt i

      Odsherred. Vi fik del i disse midler af 2 omgange. De første midler brugte vi på Sommerrevyen i

      Nykøbing Teater, som fandt sted, onsdag d. 28 juni 2023. Anden gang vi fik midler, blev de brugt på

      en sommertur til Birkegårdens haver som fandt sted, onsdag d.  31. august 2023. Da  midlerne skulle 

      bruges lokalt, brugte vi dem på indkøb af mad og drikkevare. Bussen der skulle kører medlemmerne var

     De grønne Busser i Odsherred som er et familie drevet busselskab. Høstmarked i Asnæs, lørdag d. 16

     september 2023, lokalafdelingen var tilstede med en bod med informationsmateriale om Diabetes samt

     forskellige produktet fra firmaet Easis som de besøgende kunne smage på.(chokolade, kager m.m.) alt

    det for at fremme Diabetessagen og livet med Diabetes. Sundhedspolitisk åbningsdebat i folketinget 

    d.26. september 2023 fra lokalafdelingen deltog 3. personer. Lokalafdelingen afholder Verdens Diabetes

    dag, sammen med Asnæs Apoteket d.14 november 2023. Lokalafdelingen havde opstillet et telt ved

    apoteket. Vi havde også her de materialer med som på Høstmarked. Der var tilsendte 2 kasse med

    opsporingsmaterialer så de besøgende, havde mulighed for at blive testede, for Diabetes. Vi havde stor

    hjælp fra en medarbejder fra apoteket. Bestyrelsen vil gerne takke Asnæs Apotek for at rigtig godt

   samarbejde samt lånet af deres medarbejder. Lokalafdelingen afholdt i samarbejde med LOF en fore-

   dragsaften med Anders Bach, mandag d. 6 november 2023 i Vig Aktivitetscenter. temaet, "SÅDAN!"

  er Anders Bachs inspirerende fortælling om hans vej til et sundere og medicinfrit liv med styr på både

  vægt, diabetes og kolesterol. Der var et utroligt spændende foredrag og spørgelysten var stor blandt

  medlemmer. Alle fik Anders bog med hjem, som lokalafdelingen bl.a. betalte af de sponsormidler vi fik,

  fra Vig Motion bikeevent. Et medlem af lokalforeningen, havde lavet gammeldags æblekage. En stor, stor

  tak fra Bestyrelsen Ketty for for en fantastik æblekage. Udover disse aktiviteter, har bestyrelsen deltaget

  i møder, arrangementer afholdt i Odsherred kommune, Diabetesforeningen, Regionen og Steno Diabetes

  Center i 2023. Bestyrelsen besluttet at aflyse Jul Tam, Tam i 2023.

  P.b.v. Diabetesforeningen lokalafdeling i Odsherred kommune. Formand Eddy Tersløse.

  Aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter

  med tilhørende budget. Bestyrelsen vil så vidt det er muligt deltage nationale og regionale aktiviteter.

   ikke de Nationale og Regionale aktiviteter.

  Aktiviteter 2024. Det vil fremgå af årsregnskabet, hvad der er brugt på de forskellige aktiviteter i lokal-

  afdelingen. Vi har et samarbejder med Hjerteforeningen i Odsherred kommune omkring gåture i 2024.

  Generalforsamling Torsdag d.25. januar 2024. Høstmarkedet i Asnæs. Lørdag d. 14 september 2024.

  FN's Verdens Diabetesdag. Torsdag d. 14. november  2024.

  Jule Tam Tam 2024. endnu ikke fastlagt.

  Handlingsplan for Diabetesforeningens Lokalafdeling i Odsherred kommune. Vi vil have fokus på

  de af Diabetesforeningens Visioner og strategi. Vi kæmper for dig med diabetes.

  Diabetesforeningen er en interesseorganisation, der siden 1940 har støttet personer med diabetes. I dag

  har vi ca. 90.000 medlemmer og er dermed en af Danmarks største patientforeninger.

  I Diabetesforeningen kæmper vi for at komme diabetes til  livs. At opdage sygdommen i tide, forebygge at

  den udvikler sig og hver evig eneste dag løftes livskvaliteten for dem med sygdommen inde på livet. 

  Målet om, at vores børn og kommende generationer ikke skal kæmpe med en livsomvæltende, livstruende og stigmatiserende sygdom, samler os. Og der er brug for nogen, der tager kampen på vegne af mennesker

  med diabetes og deres pårørende. Men så sandelig også på vegne af vores samfund. Diabetes er en stille

  sundhedskatastrofe, som aldrig har fået den modstand, den fortjener. Derfor insisterer vi på at få den danske

  befolkning og politikerne ind i diabeteskampen. Nu.

  Vision. Sammen om et godt liv -- og en fremtid uden.

  Mission. Diabetesforeningen skal virke for:  At forbedre livskvaliteten for personer med diabetes : at øge

  helbredelsesmulighederne for diabetes. : at forebygge diabetes og dens følgesygdomme.

  Formål. Diabetesforeningen har til formål at virke for at forbedre livet med sygdommen diabetes gennem

  forebyggelse og bekæmpelse af diabetes og dens følgevirkninger. Som et led i opfyldelsen af foreningens

  formål skal Diabetesforeningen lokalt, regionalt, nationalt og internationalt virke for:  at forbedre livskvaliteten for personer med diabetes og deres pårørende blandt andet gennem bekæmpelse af fysiske, psykiske og sociale følgevirkninger af diabetes.  at øge helbredelsesmulighederne for diabetes samt.  at forebygge diabetes og dens følgesygdomme.

  Diabetesforeningens kernefortælling.

  Målsætninger og fokus. Diabetesforeningen vil forsat gå forrest i kampen for mennesker med diabetes. vi vil bidrage til, at både sundhedssystemet og andre aktører tager udgangspunkt i det enkelte menneskes livssituation, behov og rettigheder med det mål at forbedre helbredet og øge livskvaliteten for den enkelte med diabetes. Vi vil øge fokus på, hvordan vi i Danmark og i vores liv skaber større synlighed og forståelse for diabetessagen og den enkelte med diabetes. Og vi vil hjælpe med at øge fokus på, hvordan man selv kan forebygge type 2 diabetes og følgesygdomme til alle typer af diabetes. Fire strategiske indsatsområder.

  1. Synlighed og styrket strategisk kommunikation som offensiv

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

    

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Odsherred:

 

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail odsherred@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.