Valgbokse, sportshal

Lokalpolitisk indflydelse

Vær med til at sætte Diabetesforeningen på den politiske dagsorden

Politiske beslutninger til gavn for alle

Diabetesforeningens frivillige gør hver dag en kæmpe forskel for andre med diabetes, f.eks. ved at afholde lokale arrangementer, hvor man kan møde andre med diabetes, arrangere motionsgrupper eller motivationshold. Men de indsatser kan ikke stå alene. Derfor er det vigtigt, at vi sammen arbejder for at sikre indflydelse på lokalpolitiske beslutninger til gavn for alle med diabetes.

Rollen som politisk aktiv

Som politisk frivillig har du en vigtig rolle i at være øjne og ører ude i landet, der kan bidrage til lokal viden og lokale eksempler, som kan være med til at øge foreningens muligheder for politisk indflydelse.

Det er derfor vigtigt, at du forinden har gjort dig klart, hvordan du griber den politiske rolle an. Det kan du bl.a. gøre ved at orientere dig i foreningens mærkesager, følge foreningens budskaber på de sociale medier og sætte dig ind i foreningens overordnede strategi.

Diabetesforeningens mærkesager

  Diabetesforeningens mærkesager
 • Målrettet patientuddannelse

  + -

  Alle med diabetes har ret til en målrettet indsats, der medvirker til at forebygge følgesygdomme og øger livskvaliteten. Det indebærer sygdomsspecifik patientuddannelse af høj kvalitet tilpasset den enkeltes behov.

  Læs det lokalpolitiske fokuspapir om fakta/lovgivning på området, de primære udfordringer og hvad Diabetesforeningen mener om målrettet patientuddannelse.

  Læs fokuspapiret om målrettet patientuddannelse (pdf)

  Læs om mærkesagen ved kommunalvalget

 • Lige og bedre adgang til diabetesteknologi

  + -

  Alle med diabetes skal have lige og bedre adgang til udstyr, der hjælper dem til et bedre liv med diabetes. I dag kommer alt for mange mennesker i klemme mellem sektorernes kassetænkning, skrabede budgetter og kommunernes praksis, der gør, at mennesker med diabetes oplever ulige adgang til diabetesudstyr. 

  Læs mere om fakta, lovgivning på området, de primære udfordringer og hvad Diabetesforeningen mener, der bør gøres nationalt-, regionalt- og kommunalpolitisk.

  Budskabspapir om mærkesag 

  Nationalt (fokus på forsøgsordning)

  Kommunalt (postnummerlotteriet og fokus på geografisk ulighed)

  Og mærkesagen ved kommunalvalget  

image-text
Billede Håndbog Pol Web

Håndbog i lokalpolitisk indflydelse

I håndbogen finder du indblik i og inspiration til, hvordan du laver lokalpolitisk interessevaretagelse. Læs den evt. sammen med resten af bestyrelsen.