Personer på gåtur

Sådan byder I nye frivillige velkommen

En god modtagelse sikrer en god start, hvor nye frivillige kender rammerne for deres indsats.

En varm velkomst og klare rammer

Når nye frivillige bliver en del af Diabetesforeningen, er det vigtigt, at de får en god modtagelse. En god modtagelse sikrer, at frivillige føler sig velkommen i foreningen, og at de forstår rammerne for deres frivillige indsats. Når de kender rammerne, er det nemlig lettere at gå til opgaverne.

Afhold en velkomstsamtale

Når nye frivillige træder til, er det en god idé at afholde en uformel samtale. Her kan I afstemme indbyrdes forventninger og spørge ind til den frivilliges ønsker ift. til det at være en del af jeres frivilliggruppe. Udlever frivilligpolitikken til nye frivillige.

Introducer til det frivillige engagement

Sørg for at give nye frivillige en grundig introduktion til Diabetesforeningen og til det frivillige engagement, som de er blevet en del af. Giv dem en introduktion til roller, mandater og opgaver, så de føler sig trygge ved at gå i gang. I kan evt. lade den frivillige blive en del af en ”føl-ordning”, hvor nye frivillige følger garvede frivillige i den første tid. En føl-ordning kan også være med til at sikre, at nye frivillige hurtigere bliver en del af fællesskabet i gruppen.

Statusmøde efter den første tid

Følg op med nye frivillige efter et par måneder. Spørg ind til den første tid og tag godt imod feedback fra den nye frivillig. Ofte kan nye øjne give nye indsigter.

image-text
Diabetesforeningens Frivilligpolitik forside

– de frivilliges retningslinjer

Frivilligpolitik

Frivilligpolitikken er et sæt spilleregler, som fordeler roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisation. Alle frivillige bør orientere sig i denne.
Nye frivillige på kursus

Sådan finder I nye frivillige

Flere frivillige til fællesskabet skaber energi, flere hænder til at løfte opgaven og ikke mindst nye og spændende idéer til det lokale fællesskab.

Nyhedsbrev2

FrivilligNyt

Bliv opdateret om seneste nyt, tilbud og kurser med nyhedsbrevet FrivilligNyt.

FrivilligNyt
Kalender

Gratis kurser

Deltag i gratis kurser kun for frivillige om relevante temaer. Kurserne varer typisk 2-3 timer.

Kurser
Fællesskaber

Frivilligpolitik

Få overblik over roller, ansvar og forpligtelser mellem frivillige og organisationen.

Frivilligpolitik
Værktøjskasse1

Værktøjer

Din nemme adgang til de vejledninger og skabeloner du skal bruge.

Værktøjskassen