Nye frivillige på kursus

Sådan finder I nye frivillige

Jo flere vi er, jo stærkere står vi. Flere frivillige til fællesskabet skaber energi, flere hænder til at løfte opgaven og ikke mindst nye og spændende ideer til det lokale fællesskab.

Som lokalforening, netværk eller gruppe har I en opgave i at hverve nye frivillige til fællesskabet. Der er mange måder at hverve nye frivillige på, og I kan sagtens benytte jer af flere metoder på samme tid. Men inden I går i gang, er det en god idé, i fællesskab, at overveje, hvordan I går til opgaven.

Læg en plan

Drøft i bestyrelsen, hvordan I ønsker at gå til opgaven at hverve nye medlemmer. Læg dernæst en plan for hvordan I ønsker at løse den. I kan f.eks. reflektere over:

  • Hvor mange frivillige mangler vi?
  • Hvilke frivilligopgaver skal løses?
  • Er der nogle særlige kompetencer vi mangler i gruppen?
  • Hvordan vil vi hverve nye frivillige?
  • Hvad er tidsplanen for hverveprocessen?

Når I har lagt jer en plan for hvervning af nye frivillige, er det blot at gå i gang.

6 Tips til at hverve nye frivillige

1. Brug dig selv og dit netværk

Direkte kontakt til potentielle nye frivillige er ofte en god metode til at hverve nye frivillige. Mange vil gerne være frivillig, hvis de bliver opfordret til det. Vær derfor ikke bange for at spørge personer i dit netværk om ikke de ønsker at være frivillig.

2. Gør Diabetesforeningen synlig

Læg Diabetesforeningens materialer hos lægen, ved konsultationen hos diabetesbehandlere, på apoteket, hos tandlægen, hos fodterapeuten osv.

Indgå aftaler om at være til stede på kommunens sundhedscafé, sundhedscenter og andre relevante steder.

3. Lav et ”stillingsopslag”

Skriv et stillingsopslag som var det til et rigtigt job. Her kan I konkretisere, hvilke frivillige opgaver, de kan forvente og omvendt, hvad de kan forvente at få igen. Stillingsopslaget kan I dele på sociale medier, i den lokale avis eller på www.frivilligjob.dk, hvor foreninger kan søge efter nye frivillige.

4. Udnyt konkrete anledninger

Vær synlig med en stand på sundhedsdage, frivilligdage, foreningsdage, messer, torvedage osv.

Brug for eksemple Verdens Diabetesdag den 14. november og perioder med skrabelodssalg til at række ud efter potentielle frivillige.

5. Indgå samarbejder

Samarbejd med det lokale frivilligcenter om at gøre Diabetesforeningen synlig via diverse materialer. Gå sammen med ambulatorier og sundhedshuse om at rekruttere nye frivillige til Diabetesforeningen.

6. Skab opmærksomhed

Send pressemeddelelser til den lokale avis, når I lokalt har et arrangement, der er relevant for potentielle frivillige. Fortæl at I mangler frivillige på sociale medier og via jeres lokale nyhedsbrev. 

Skriv

Lav et stillingsopslag på www.frivilligjob.dk

www.frivilligjob.dk kan du søge efter nye frivillige til din gruppe, netværk eller lokalforening. Vi har lavet et eksempel på et stillingsopslag, som I kan udfylde, så det passer til netop jeres afdeling.

Hent stillingsopslag
Personer på gåtur

Sådan byder I nye frivillige velkommen

En god modtagelse sikrer en god start, hvor nye frivillige kender rammerne for deres indsats.