Bestyrelse til kursus

Kurser for frivillige

Som frivillig kan du deltage i en række kurser, der afholdes af Diabetesforeningens sekretariat. På kurserne bliver du klædt godt på til det frivillige arbejde i Diabetesforeningen.

Vi tilbyder en række gratis kurser til dig, der er frivillig i Diabetesforeningen. Her kan du få ny viden, inspiration og værktøjer, så du kan få en god oplevelse med at være frivillig hos os.

På kurserne gør vi os umage for, at I som frivillige:

 • Får en fælles forståelse af, hvad vi gør og hvorfor
 • Føler jer godt klædt på til opgaven og får ny viden
 • Bliver en del af fællesskabet

Vil du vide mere om et af vores kurser? Kontakt frivilligadministrator, Per Jensen, på pj@diabetes.dk.

Hvilke kurser kan jeg komme på som frivillig?

Læs her om de enkelte kurser og find kontaktoplysninger på de kursusansvarlige, eller gå direkte til det relevante kursus:

Efteruddannelse af motivationsgruppeinstruktører

Introkursus for mentorer

Introkursus for motivationsgruppeinstruktører

Introkursus for ung med diabetes-roadshow

Kurser for bestyrelser

Kursus for aktivitetsledere

Kursusmoduler - kortere kurser

Efteruddannelse af motivationsgruppe-instruktører

Efteruddannelse af instruktører for motivationsgrupperne henvender sig til erfarne instruktører, der ønsker at opdatere deres viden og kunnen. Kurset er et dagskursus. Kurset introducerer bl.a. til:

 • Sund mad
 • Fysisk aktivitet
 • Redskaber til at imødekomme udfordringer i gruppen.

Kurset er en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og gruppeøvelser.

Anders

Anders Lund Rasmussen

Mail: alr@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at være med i Diabetesforeningens motivationsgrupper.

Introkursus for mentorer og aktivitetsledere

Introkurset er henvendt til dig, der har lyst til indgå i et mentorforløb og dele og inspirere andre gennem egne erfaringer med type 1-diabetes. Kurset afholdes 2 gange årligt, efterfulgt af et online seminar. 1 gang årligt afholdes der kurser for nye aktivitetsledere.
Her vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Foreningens organisering og mærkesager
 • Opgaven som mentor, roller, etik og aftaler
 • Samtaleteknik og relationsarbejde

Aktivitetsleder for mentorer:

 • Rollen som aktivitetsleder, etik og aftaler
 • Samarbejde med mentorer og mentees
 • Kommunikation og samarbejde

Kurserne er en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og gruppeøvelser.

Anonym silhouet

Anne-Mette Diedrichsen

Mail: adi@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at være med.

Introkursus for motivationsgruppeinstruktører

En gang årligt afholdes der introkursus for nye instruktører af motivationsgrupperne. Kurset er et internatkursus over to dage.

Her vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Teori og praksis ift. mad og motion
 • Rollen som instruktør, herunder motivation, inddragelse, etik og gruppedynamik, dokumentation og evaluering

Kurset er en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og gruppeøvelser.

Anders

Anders Lund Rasmussen

Mail: alr@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at være med i Diabetesforeningens motivationsgrupper.

Introkursus til Ung med Diabetes-roadshow

En gang årligt afholder vi weekend-kursus for alle unge, der er en del af Ung med diabetes-roadshow. Her bliver du klædt på til rollen som oplægsholder.

Her vil du bl.a. blive introduceret til:

 • Foreningens organisering og mærkesager
 • Præsentationsteknik og retoriske greb i den personlige beretning
 • Empowerment af unge med type 1-diabetes

Kurset er bygget op omkring en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og gruppeøvelser.

Ida

 

Ida Astrup Jørgensen

Telefon: 63 12 90 34
Mail: ida@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at være med i Ung med diabetes-roadshow.

Kurser for bestyrelser

Én gang årligt afholder vi kursus for nye bestyrelsesmedlemmer og klæder dem på til det frivillige arbejde i Diabetesforeningen.

Her vil du bl.a. blive opdateret på:

 • Foreningens organisation og opgaver, politik, vision, strategi og mærkesager
 • Bestyrelsens rolle og opgaver
 • Retningslinjer for og håndtering af data, GDPR
 • Hvordan vi skaber kendskab og synlighed, f.eks. kommunikationskanaler og værktøjer
 • Grundlæggende procedurer og værktøjer for formand, kasserer og aktivitetskoordinatorer, herunder rekruttering, årshjul, landsdækkende kampagner og events mv.

Kurset er en vekselvirkning mellem teori, erfaringsudveksling og gruppeøvelser.

Per

 

Per Jensen

Telefon: 63 12 90 26
Mail: pj@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller vil være med til Diabetesforeningens kurser for bestyrelser.

Kursus for aktivitetsledere

Aktivitetslederkurset henvender sig både til rollen som mentor og som leder af en motionsaktivitet. Formålet med kurset er at uddanne frivillige til at lede en frivillig aktivitet.

Her vil du bl.a. blive introduceret til:

Aktivitetsleder for motion:

 • Foreningens organisering og mærkesager
 • Rollen som aktivitetsleder og det gode samarbejde
 • Øvelser og værktøjer
Claus S

 

Claus Borup Skovsgaard

Telefon: 63 12 90 76
Mail: cbs@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller hvis du har lyst til at være med.

Kursusmoduler - kortere kurser

I dit frivillige engagement støder du på forskellige opgaver, som forudsætter særlig viden, kunnen og træning. Foreningens kortere kursusmoduler varer 2-3 timer, bliver afholdt på hverdage og afviklet regionsvis. Kursusmodulerne omhandler nedenstående emner:

 • 'Diabetes-formidling' - viden og fakta om diabetes
 • Politisk samarbejde
 • Rekruttering af frivillige
 • Håndtering af pressen
 • Dialog og konfliktløsning
 • Præsentationsteknik og personlig beretning
 • Aktivitetslederkursus
 • Kommunikationskurser (hjemmeside, nyhedsbrev og arrangementskalender)

Kurserne kan afholdes online eller fysisk. Er du interesseret i at deltage på et eller flere af kursusmodulerne, skal du koordinere med din bestyrelse, inden du tilmelder dig hos frivillighedsadministrator, Per Jensen, på pj@diabetes.dk.

Når der er interesserede nok til at gennemføre et kursusmodul, kan tid og sted aftales. Har regionen interesse i at afholde en temadag, er det muligt at sammensætte flere moduler.

Per

 

Per Jensen

Telefon: 63 12 90 26
Mail: pj@diabetes.dk

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål eller vil være med til Diabetesforeningens kursusmoduler.