Debatfodbold folkemødet 2018

Kom godt i gang med jeres arrangement

Hvad er godt at huske, når I laver et arrangement og hvordan I gør opmærksom på arrangementet.

 

Her en oversigt over, hvad der er godt at huske, når I holder foredragsarrangementer, diabetescaféer eller andre events.

 

Hvordan kommer vi i gang? 

Start med at finde et egnet lokale, fx lokaler kommunen stiller til rådighed eller det lokale sundhedscenter. 

 

Hvor kan vi finde inspiration til oplægsholdere? 

I kan finde god inspiration i ’Værktøjskassen’ på Diabetesforeningens hjemmeside, hvor der ligger en liste over relevante oplægsholdere.

Se listen her. 

 

Er der nogle oplagte samarbejdspartnere? 

Overvej om det kunne være relevant for jer at lave arrangementet i fællesskab med andre. Fx: 

- Andre patientforeninger

- Diabetesforeningens rådgivere

- Kommunen, sundhedskoordinatorer m.fl.

- Kommunale sundhedscentre/ forebyggelsescentre

- Steno Diabetes Centre

- Øvrige relevante, fx forskere og diabeteslæger

 

Er der nogle krav til oplæggene? 

I skal sikre, at jeres oplæg opfylder følgende krav:

- Relevant indhold på godt niveau

- Skal ligge indenfor Diabetesforeningen formål

Se eventuelt Diabetesforeningens liste over foredragsholdere her

 

Hvordan hænger økonomien sammen? 

Der findes flere muligheder, fx:

- Søg §18-midler og/eller §79-midler via kommunen

- Find lokale sponsorer, fx butikker, banker eller virksomheder

- Evt. deltagerbetaling

- Brug egne tilskudsmidler

 

Hvordan gør vi opmærksom på arrangementet? 

Her er en række forslag til steder, I kan annoncere jeres arrangement:

- Arrangementskalenderen på Diabetesforeningens hjemmeside.

- Facebook

- Send nyhedsbrev til medlemmer

- Lokalforeningens hjemmeside

- Plakater

- Flyers/pjecer på biblioteker, lægehuse, apoteker, sygehuse m.v.

- Før- og efteromtale af arrangementet i lokalavisen

- Annoncering

- Pressemeddelelser (afhængigt af arrangementets størrelse)

 

OBS: Det er godt at bruge flere af annonceringsmulighederne, når I skal gøre opmærksom på arrangementet.

Vi anbefaler, at I som minimum annoncerer i en nyhedsmail, i arrangementskalenderen og på jeres hjemmeside.

image-text

Download printversion af oversigten her

Her kan du hente oversigten over, hvordan I gør opmærksom på jeres arrangement ned.


 

Anne Kaehne

Mail: aka@diabetes.dk

Telefon: 30 65 49 12

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til værktøjer til presse og markedsføring.

Anne Kaehne