Revisor

Fonde

Materialer og gode råd til jeres fondsansøgning

Det kan være relevant at søge støtte fra puljer, fonde og §18 midler til jeres lokale arbejde.

Læs mere om at søge støtte her nedenfor.

 

Hvilke puljer og fonde kan vi søge? 

I har mulighed for at søge lokale midler fra fonde, legater, virksomheder og §18 og §79 midler. Det er vigtigt, at de lokale fonde/midler, I vil søge, er inden for jeres kommunegrænse.

Det kan være en god start at begynde med at kigge i Legatbogen (www.legatbogen.dk)
Her kan I søge efter det konkrete formål og jeres kommunenavn og få en overskuelig oversigt over de fonde, der kunne være relevante for jer.

I kan læse om §18 og §79 midler i jeres kommune ved at søge i Google på ”§18/§79 midler og kommunens navn”. Paragraf 18 midler er en pulje, som det offentlige /kommuner stiller til rådighed for frivilligt socialt arbejde. Landets kommuner bestemmer selv, hvordan puljen fungerer og søges. Derfor findes der mange varianter af, hvordan puljen fungerer i landets 98 kommuner.

 

 

Ansøgninger 

Det kan være forskelligt, hvordan man skal ansøge.

Nogle lokale fonde har et decideret ansøgningsskema, som man skal udfylde. Ved de lokale fonde, som ikke har et ansøgningsskema, skal du selv udforme din ansøgning. Ansøgningen og dens udformning afhænger af hvilken slags støtte, du behøver, så sæt dig godt ind den fond, du overvejer at søge og hvilke krav, der er til ansøgningen.

 

Gode råd til ansøgningen

En generel anbefaling er at ansøge om støtte til konkrete projekter og aktiviteter. Det er de færreste lokale fonde, der giver midler til den almindelige drift.

Det er en god ide at søge til aktiviteter fremfor fysiske ting, også selvom I står og mangler penge til en helt bestemt ting for fx at kunne lave jeres arrangement. Fondene vil hellere uddele midler til formål som udvikling og forbedring af bestemte områder end til fysiske ting. Derfor er det bedre at beskrive, hvad det overordnede formål med arrangementet er, og hvordan den fysiske ting kan være med til at gøre i en forskel i forhold til formålet. Helt konkret betyder det, at hvis du gerne vil søge om penge til fx et telt til et arrangement, så skal du skrive i ansøgningen, hvilken værdi det giver deltagerne, at I får et telt til jeres arrangement.

Vær opmærksom på, at de fleste fonde næsten alle udelukkende støtter aktiviteter, som ikke er igangsat inden fonden behandler jeres ansøgning.

 

image-text

Sådan skriver I en ansøgning

Download guide til fondsansøgninger

image-text

Formålsbeskrivelse

Download formålsbeskrivelse til
fondsansøgninger


image-text

Ansøgning Diabetesforeningens Sundhedsbus

Skabelon til lokale ansøgninger - Diabetesforeningens sundhedsbus.

 

Anne Kaehne

Mail: aka@diabetes.dk

Telefon: 30 65 49 12

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål til sponsorater og fondsansøgninger.

Anne Kaehne