Sundhedsminister: Mere individuel diabetesbehandling

Det er rigtigt set, når sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil bekæmpe ulighed i sundhed i den kommende sundhedsaftale. Diabetesforeningen ser frem til at bidrage til de målrettede og konkrete initiativer, der er brug for, for at løfte indsatsen for alle med diabetes uanset type og bopæl.

Sundhedsreform
16. november 2020 | Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Type 2-diabetes kan få en central plads i den sundhedsaftale, som kommer i 2021. Det tyder en række svar på, sundhedsministeren har givet til medlemsbladet Diabetes.

Her fremhæver sundhedsministeren uligheden i både forekomst og behandling af diabetes.

Magnus Heunicke Fotograf Steen Brogaard
Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil gøre op med de store forskelle mellem sundhedstilbuddene i kommunerne. Det vil gøre det lettere og mere gennemskueligt for alle med diabetes på teknologi- og udstyrsområdet, mener Diabetesforeningen. Foto: Steen Brogaard.

- Derfor er diabetes desværre et rigtig godt eksempel på, at vi stadig kæmper med at mindske den sociale ulighed i sundhed. Det er jo noget, vi skal have for øje, når vi taler om den fremtidige behandling – både i det nære sundhedsvæsen, men også i det mere specialiserede sundhedsvæsen, siger Magnus Heunicke.

Kampen mod ulighed i sundhed overlapper på mange måder med kampen mod type 2-diabetes, mener Diabetesforeningen:

- Uligheden bliver ekstremt tydelig, når vi ser på især type 2-diabetes. Der er brug for målrettet og konkret handling for at løfte dem, der har mest brug for hjælp, siger Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen

Mere individuel behandling

Flere rapporter har de seneste år udmålt uligheden for danskere, der rammes af type 2-diabetes.

En folkeskoleuddannet dansker har omtrent tre gange så høj risiko for at få type 2-diabetes som hans kammerat med en lang uddannelse. Og danskere med lang uddannelse får gennemsnitligt stillet diagnosen type 2-diabetes fem år tidligere og har færre alvorlige følgesygdomme end deres kortuddannede medborgere.

Sundhedsministeren mener, der skal gøres op med berøringsangsten og give mere individuelt tilpassede tilbud.

- Lige adgang til sundhed betyder også, at nogle skal have mere støtte og hjælp end andre. En velbehandlet diabetespatient, der stadig er aktiv på arbejdsmarkedet, kan have lige så stor gavn af at kunne komme til kontrol og dialog med sundhedspersonalet via forskellige elektroniske platforme og indrapportere sine sundhedsdata hjemmefra, hvorimod andre måske har brug for mere støtte til at lave de rette kost- og livsstilsændringer for at kunne behandle sin diabetes, siger Magnus Heunicke.

Støtte til mad og motion

Netop mad og motion er for mange den største udfordring ved at leve med type 2-diabetes, og mange ønsker støtte til at nå livsstilsmål. Det viste Diabetesforeningens store undersøgelse Livet med diabetes 2019 med svar fra mere end 6.500 danskere med type 2-diabetes.

Derfor tager Jørgen Andersen meget positivt imod meldingen fra ministeren.

Jørgen Andersen Portræt
Uligheden i sundhed er meget tydelig for personer med diabetes, mener Jørgen Andersen.

- Sundhedsvæsenet bør arbejde systematisk med at tilbyde diætistvejledning og motionstilbud for personer med type 2-diabetes. Det bør være en kerneopgave for det nære sundhedsvæsen at give den støtte, som mange efterspørger, og det vil samtidig være en gylden investering i bedre folkesundhed, siger Jørgen Andersen.

Dansk forskning fra blandt andet Rigshospitalet har tidligere peget på det store potentiale, der kan være, hvis mad og motion kan bruges til at understøtte den bedre sundhed, som langt de fleste med type 2-diabetes ønsker og har brug for.

Ét sundhedsvæsen i alle kommuner

Diabetesforeningen glæder sig også over, at sundhedsministeren bebuder et opgør med postnummerlotteriet, når kommunerne i fremtiden skal have endnu mere ansvar på sundhedsområdet.

- Jeg er derfor også meget optaget af, hvordan vi både sikrer et mere nært sundhedsvæsen, men uden selvfølgelig at have 98 forskellige ”sundhedsvæsener”, siger Magnus Heunicke med henvisning til antallet af danske kommuner, som ministeren ser få endnu mere betydning i fremtidens nære sundhedsvæsen.

Det er på høje tid, at der sikres en ensartet høj kvalitet på tværs af landet, mener Diabetesforeningen. Ikke mindst, når det gælder adgangen til rette diabetesudstyr som moderne sensorteknologi er forskellene uforståeligt store.

Uligheden i brug af diabetesudstyr rammer alle med diabetes uanset type, og det er dybt urimeligt, mener Diabetesforeningen.

- For personer med diabetes er der kun ét sundhedsvæsen. Om det er kommunen, den praktiserende læge eller sygehuset, der leverer det, der er brug for, skal kvaliteten være høj uanset hvor, man bor i landet. Ellers taber vi dem, der ikke har ressourcerne, og det er ulighed i sin reneste form, siger Jørgen Andersen.

Folkesundheden forrest

Diabetesforeningen ser frem til drøftelser om de konkrete initiativer i sundhedsaftalen i 2021. Sammen med flere end 50 andre organisationer, kommuner og regioner har Diabetesforeningen opfordret til, at den nødvendige aftale om nye og bedre sammenhænge i det nære sundhedsvæsen følges af en regulær folkesundhedslov.

- Sundhedsvæsenet kan ikke stå alene med opgaven om at udjævne den sociale ulighed i sundhed. En folkesundhedslov vil forpligte alle på at bekæmpe ulighed i sundhed med forebyggelse i hovedsædet, siger Jørgen Andersen.

Læs flere svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke i det nye nummer af medlemsbladet Diabetes.