Danskerne: Syge skal vaccineres før raske

En ny undersøgelse viser, at 9 ud af 10 danskere er villige til at afgive deres plads i vaccinekøen til kronisk syge.

Grafik DH+DP2
31. marts 2021 | Af Helen Heidemann hh@diabetes.dk

Stik imod regeringens løfter om det modsatte skal danskerne fremover vaccineres efter alder uden hensyntagen til, om man er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 på grund af kronisk sygdom som for eksempel diabetes.

Det er danskerne uenige i.

En ny undersøgelse fra Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer viser, at 85 procent af den danske befolkning mener, at mennesker med sygdomme eller handicap i øget risiko skal have vaccinen før raske.

Claus Richter
- Har man diabetes, skal man selvfølgelig vaccineres før raske jævnaldrende, siger Diabetesforeningens adm. direktør Claus Richter.

90 procent af de adspurgte, som selv er raske, er også villige til at lade personer i risikogruppen komme foran dem selv i vaccinationskøen.

Således svarer 90 procent, at det er ”meget sandsynligt” (64 pct.) eller ”overvejende sandsynligt” (26 pct.), at de vil lade en syg eller handicappet overtage deres plads, så de selv rykker bagud i køen. Svar fra personer, der har vurderet sig selv til at være i øget risiko eller som allerede har fået vaccinen, er sorteret fra.

– Det viser en udpræget grad af medmenneskelighed og almindelig sund fornuft blandt danskerne, og det er vi virkelig glade for i Diabetesforeningen, siger Diabetesforeningens adm. direktør Claus Richter.

Diabetesforeningen er medlem af både Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter, hvor en række patientforeninger arbejder for, at personer med øget risiko vaccineres først.

Stukket blår i øjnene

I gruppe 10 skulle personer i øget risiko vaccineres. Men nu slås vaccinegrupperne 10, 11 og 12 sammen, så når gruppe 5 er færdigvaccineret, vil danskerne herefter blive tilbudt en vaccine udelukkende efter alder.

– Den nye vaccineplan er et brud på princippet om, at vi står sammen og passer på dem, der helst ikke skal smittes med covid-19, siger Diabetesforeningens adm. direktør Claus Richter.

– Vi er i Diabetesforeningen målløse over denne kovending. Vi har nu i et helt år bakket op om myndighederne og fortalt vores medlemmer, at de, som har behov for det – naturligvis – vil blive vaccineret før deres raske jævnaldrende.

Grafik DH+DP1B

 

– Mantraet har været og er stadig, at vi skal passe på de syge og sårbare. Men i praksis er det ikke tilfældet længere. Personer i øget risiko er blevet stukket blår i øjnene. Deres pæne venten i køen er blevet gjort til skamme, siger Claus Richter.

– Den nye undersøgelse viser med al tydelighed, at vaccineplanen bør ændres tilbage, siger han.

Ligesom Diabetesforeningen opfordrer Danske Patienter og Danske Handicaporganisationer også myndighederne til at sikre sig, at så mange som muligt bliver visiteret til gruppe 5, som er gruppen af personerne, der er i særlig øget risiko.

Undersøgelsen er gennemført af Analyse Danmark på vegne af Danske Handicaporganisationer og Danske Patienter i perioden fra 23.-25. marts 2021. 1.000 danskere indgår i undersøgelsen.