Støtte

Træk dit bidrag fra i skat

Når du støtter Diabetesforeningen, kan du trække dit bidrag fra i skat. Du kan fratrække op til 17.700 kr. pr. år (opdateret 2022).

Hvad skal jeg gøre for at få glæde af fradraget?

Du får automatisk dit fradrag, hvis du har oplyst dit cpr-nr. til os. Du kan fratrække op til 17.700 kr. pr. år (opdateret 2022). Vær opmærksom på, at du ikke får fradrag for kontingenter og varekøb.

Du kan også altid kontakte os på tlf. 66 12 90 06, hvis du har spørgsmål.

Hvordan får man fradrag for donationer via MobilePay?

Hvis du ønsker skattefradrag for din donation via MobilePay, skal du skrive navn og adresse i tekstfeltet, når du betaler. Du skal også oplyse dit CPR-nummer.
Er du medlem af Diabetesforeningen, er det tilstrækkeligt at skrive dit medlemsnummer.

Hvordan får jeg fradrag for mit bidrag i netbank?

Ønsker du at få fradrag for beløbet, kan du skrive dit navn, adresse og CPR-nr. i det felt, hvor man kan skrive meddelelser til modtager.

Særligt for månedsbidragydere
Som månedsbidragyder er du medlem af Diabetesforeningen. Med dit månedsbidrag betaler du altså både dit kontingent og giver et ekstra bidrag.

Det beløb, der svarer til dit årlige kontingent, er ikke fradragsberettiget, men alt derudover kan du trække fra i SKAT.

Hvor stor en del af bidraget, der udgør dit kontingent, afhænger af hvilken type medlem du er.