BLIV MEDLEM

Stort behov for psykologhjælp til personer med diabetes

15. juni 2020 Tilbage

Dansk forskning fra Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitet og Diabetesforeningen viser, at hver tredje med diabetes havde ønsket mere hjælp til at håndtere sygdommens psykologiske aspekter. Der er et stort behov for at inddrage psykologisk støtte i diabetesbehandlingen, mener Diabetesforeningen.

Fredag aften dansk tid var Diabetesforeningen repræsenteret ved verdens største videnskabelige diabeteskonference. Det skete, da seniorforsker Søren Eik Skovlund fra Steno Diabetes Center Nordjylland fremlagde resultater baseret på Diabetesforeningens undersøgelse Livet med diabetes 2019, der har samlet svar fra flere end 9.000 personer med diabetes.

Om "Livet med diabetes 2019"

”Livet med diabetes 2019” er en spørgeundersøgelse foretaget blandt Diabetesforeningens medlemmer.

Medlemmerne har svaret på en stribe spørgsmål om livet med diabetes, herunder behovet for psykologhjælp. Besvarelserne skal bl.a. hjælpe Diabetesforeningen i arbejdet med at sikre en bedre diabetesbehandling.

10.361 har svaret på undersøgelsen. 71 procent har type 2-diabetes. 26 procent har type 1-diabetes. Derudover er der pårørende og andre diabetestyper repræsenteret blandt deltagerne.

Resultaterne om behovet for psykologhjælp er dog kun baseret på baggrund af besvarelserne fra de 9.108 deltagere med diabetes.

Spørgeskemaet er udarbejdet af Diabetesforeningen og analysearbejdet sker i samarbejde med seniorforsker Søren Eik Skovlund og klinisk professor og overlæge Niels Ejskjær, Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitetshospital.

Se rapporten fra undersøgelsen her

På konferencen, der i år var virtuel som følge af coronakrisen, fremlagde Søren Eik Skovlund data fra et studie, der havde kigget på den hjælp, personer med diabetes får til at håndtere de psykologiske konsekvenser af at leve med diabetes.

Hver tredje savner hjælp

36 procent angiver, de savner hjælp til at håndtere det følelsesmæssige stress, som diabetes giver, mens 18 procent angiver, at de havde haft brug for psykologhjælp uden at have fået hjælpen tilbudt. Søren Eik Skovlund mener, tallene understreger, at de psykologiske aspekter ved diabetes skal tænkes mere ind i behandlingen:

- Integrering af de psykosociale aspekter af at leve med diabetes er en forudsætning for at forbedre helbred og livskvalitet på langt sigt for mange med diabetes og deres familier, fortæller Søren Eik Skovlund i en pressemeddelelse fra konferencen.

Forskningschef Tanja Thybo fra Diabetesforeningen er enig og glæder sig over, at undersøgelsens resultater er blevet antaget på den store diabeteskonference:

- Det er med til at sætte fokus på, at diabetesbehandlingen bør inddrage andre elementer end de rent medicinske. Vi ved, at mange med diabetes kan have brug for støtte til at håndtere diabetesstress og andre psykologiske konsekvenser af det at leve med en kronisk sygdom, og det bør der være mere fokus på. Det kan bedre både livskvalitet og behandling, siger Tanja Thybo.

Det er en kendt sag, at personer med kroniske sygdomme som diabetes i forvejen har højere risiko for at blive ramt af psykiske lidelser som depression og angst.

Derfor arbejder Diabetesforeningen for ret til psykologhjælp for personer med diabetes, der har behov, og for, at den traditionelle diabetesbehandling i langt højere grad skal omfatte psykologiske faktorer, trivsel, seksuelle problemer og stress.

Af Michael Korsbæk mk@diabetes.dk

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes