BLIV MEDLEM

Livet med diabetes 2019

'Livet med diabetes 2019' er den første i en række af tværsnitsundersøgelser, der skal afdække, hvilke udfordringer og behov mennesker med diabetes har i det danske sundhedsvæsen. Undersøgelsen giver et indblik i hvilken behandling personer med diabetes får, hvordan de oplever kvaliteten af deres behandling og hvor tilfredse de er med den behandling de modtager.

Undersøgelsen er udført som en kvalitativ spørgeskemaundersøgelse, udsendt via et personligt link til 38.838 medlemmer og opnåede en besvarelsesprocent på 27,7%. Deltagerne udgjorde et repræsentativt udsnit af Diabetesforeningens medlemmer.

Denne første rapport er udelukkende baseret på resultaterne fra de 9.108 deltagere i undersøgelsen, som havde diabetes. Rapporten indeholder undersøgelsens hovedresultater, og vil blive efterfulgt af tematiserede rapporter.

Hent rapportenn 'Livet med diabetes 2019'

Hvis du er interesseret i at vide mere, så kan du tilgå samtlige data i nedenstående appendiks. De første tre appendiks repræsenter data for alle deltagere, deltagere med type 1-diabetes og deltagere med type 2-diabetes, mens de øvrige 6 appendiks opdeler data enten sociodemografisk eller geografisk.

Appendiks 1 - Alle deltagere (pdf)

Appendiks 2 - Type 1-diabetes (pdf)

Appendiks 3 - Type 2-diabetes (pdf)

Appendiks 4 - Erhvervstilknytning (pdf)

Appendiks 5 - Uddannelse (pdf)

Appendiks 6 - Boligsituation (pdf)

Appendiks 7 - Region (pdf)

Appendiks 8 - Kommunestørrelse (pdf)

Appendiks 9 - Behandlingssted (pdf)

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes