Diabetesmøde39 Web

Blodsukker og måling

Regelmæssig måling af dit blodsukker kan gøre dig klogere på, hvad der påvirker dit blodsukker. Når du har type 2-diabetes, er det godt at lære dit blodsukker at kende, så du kan mindske risikoen for følgesygdomme.

Måling af dit blodsukker er et godt redskab til at få overblik over, hvilket niveau dit blodsukker er på i løbet af dagen. På den måde lærer du at forstå din sygdom, og hvad den gør ved din krop.

Hos alle mennesker stiger blodsukkeret, når man lige har spist. Hvor meget det stiger, afhænger blandt andet af mængden af kulhydrater i maden. Når du har type 2-diabetes, falder blodsukkeret ikke igen som hos personer, der ikke har diabetes. Den rette mængde af sukker i dit blod er afgørende for dit velvære nu og her, men i høj grad også på længere sigt

Hvad skal mit blodsukker være?

Målet med din behandling er at holde dit blodsukker så stabilt, og så tæt på normalt, som muligt.
Når du har type 2-diabetes, må dit blodsukker helst ikke ligge over 10 mmol/l på noget tidspunkt af dagen. 

Generelle mål for blodsukkeret, når du har type 2-diabetes

 • Før morgenmad: 4-7 mmol/l
 • Formiddag: under 10 mmol/l
 • 1½-2 timer efter frokost: under 10 mmol/l
 • 1½-2 timer efter aftensmad: under 10 mmol/l
 • Før sengetid: under 6 mmol/l

Hvor ofte skal jeg måle blodsukker?

Det kan give god mening at måle dit blodsukker regelmæssigt. Det kan gøre dig klogere på, hvordan din krop reagerer på for eksempel mad, motion og medicin, og du kan lære, hvad der får dit blodsukker til at svinge.

Diabetesforeningen anbefaler, at du måler dit blodsukker med et blodsukkerapparat på en struktureret måde, dvs. i målinger før/efter måltider (parrede målinger). 

Sådan sætter du måling i system og lærer dit blodsukker bedre at kende

Hvordan får jeg en blodsukkermåler?

Du har forskellige muligheder for tilskud til en blodsukkermåler og diabetes-udstyr fra det offentlige, når du har type 2-diabetes. De regler, der gælder, afhænger af, hvilken behandling, du får for din diabetes. 

Når du skal have en blodsukkermåler med støtte fra det offentlige, er det en god ide at snakke med din læge først. Din læge skal nemlig godkende din ansøgning, når du søger via borger.dk.

Du kan læse mere om de mange forskellige sociale regler på vores rådgivningssider. Du kan også få vejledning om sociale rettigheder hos Diabetesrådgiverne eller i din kommune.

Hvad kan jeg få i tilskud?

Nogle personer med diabetes kan få hjælp til udstyr til at måle blodsukker i form af:

 • Teststrimler (til at opsamle blod)
 • Lancetter (små nåle)
 • Fingerprikkere
 • Apparater til blodsukkermåling

Din mulighed for at få testmateriale afhænger af, hvordan din diabetes behandles.

Hvis du er behandlet med insulin eller er i kombinationsbehandling (insulin plus tabletter), kan du få tilskud til det nødvendige antal teststrimler og fingerprikkere med det fornødne antal lancetter. Du kan også få tilskud til halvdelen af den samlede udgift til et blodsukkerapparat.

Hvis du bliver behandlet med tabletter, kan du årligt få 100 procent tilskud på 150 teststrimler, lancetter og fingerprikkere, hvis din læge vurderer, at du skal måle dit blodsukker jævnligt.

Hvis du ikke er i medicinsk behandling, kan du ikke få tilskud til testmateriale, som reglerne er i dag. Vi anbefaler dig dog alligevel at måle dit blodsukker i perioder, så du lærer, hvad der får dit blodsukker til at stige.

Du har mulighed for at købe en blodsukkermåler uden støtte fra det offentlige. Er du i tvivl om dine rettigheder, kan du kontakte Diabetesrådgiverne. I marts 2022 blev det muligt som privatperson at købe en kontinuerlig glukosemåler på fritvalgsordningen - læs mere om muligheden her.

Tips til måling af blodsukker

  Tips til måling af blodsukker
 • Hvordan måler jeg mit blodsukker med en fingerprikker?

  + -

  Vask altid hænder før hver måling og sørg for, at dine hænder er tørre.

  • Du får en bloddråbe frem ved at prikke på siden af din fingerblomme med en lancet eller fingerprikker
  • Du lærer hurtigt, hvor stor bloddråben skal være. Bloddråben anbringer du på testfeltet, eller suger den op, og så viser apparatet det tal, som er dit blodsukkerniveau lige her og nu 
  • Brug siden af fingerspidserne i stedet for midt på. Brug venstre hånd i stedet for højre, hvis du er højrehåndet og vice versa.  

   
  Hvis du er i tvivl, om du gør det godt nok, kan du tage dit måleudstyr med til lægen for at tjekke, om du måler rigtigt.   
    
  Du kan søge om tilskud til teststrimler og måleapparat hos kommunen. 

  Find mere information om tilskud her

 • Hvis målingen driller

  + -

  Det kan ske, at målingen driller, eller du får helt forskellige resultater.  

  Hvis du bruger fingerprikker, kan det for eksempel skyldes, at: 

  • teststrimlerne har været opbevaret for koldt, hvilket ændrer reaktionstiden
  • teststrimlerne er for gamle eller har været opbevaret fugtigt
  • bloddråben har været for stor eller for lille, eller dråben er gnedet ud på testfeltet
  • ruden i måleapparatet er snavset
  • du ikke har vasket hænderne før målingen, så der for eksempel sidder lidt frugtsukker på dine hænder.

   
  Er du i tvivl om målingerne, så spørg din læge, eller behandler. 

 • Hvordan føles højt eller lavt blodsukker?

  + -

  Højt blodsukker kan gøre dig utilpas med symptomer som:

  • Træthed
  • Kvalme
  • Mundtørhed
  • Hyppig vandladning
  • Tørst
  • Kløe.

  Læs mere om højt blodsukker (hyperglykæmi)

  Lavt blodsukker gør dig utilpas med symptomer som:

  • Sved
  • Sitren
  • Sult
  • Sur
  • Bleg
  • Besvimelse.

  Læs mere om lavt blodsukker (hypoglykæmi)

  Langtidsblodsukker (HbA1c) er en betegnelse for en blodprøve, der fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to-tre måneder. 
   
  Læs mere om HbA1c 

Mand Måler Blodsukker

Kend dit blodsukker

Det er godt at kende dit blodsukker, så du kan mindske risikoen for følgesygdomme.

Sådan kan du lære dit blodsukker at kende

Blodsukker

Højt blodsukker

Når du har type 2-diabetes, kan blodsukkeret indimellem blive højt.

Læs mere om symptomer og årsager til højt blodsukker

Sport Og Bevægelse

Lavt blodsukker

Især hvis du tager insulin, kan blodsukkeret indimellem blive for lavt.

Læs om symptomer og årsager til lavt blodsukker

Samtale Med Lægen Om Type 2 Diabetes

Langtidsblodsukker HbA1c

Langtidsblodsukkeret giver dig en indikation af, hvordan dit blodsukker ligger over en længere periode. 

Læs mere om langtidsblodsukker

Teknologi Collage

Diabetesteknologi

Udstyr er for mange en fast del af livet med diabetes. Her får du overblik over forskellige blodsukkermålere, sensorer og penne til behandling af diabetes.

Klik her, og læs mere om diabetesteknologi

600Px

Få råd og vejledning

Ring til vores diabetessygeplejerske, hvis du har spørgsmål om blodsukker og måling med type 2-diabetes