Brød, ris, pasta, kartofler, nudler

Kulhydrattælling

Måling af blodsukker og kulhydrattælling er gode redskaber, når du gerne vil regulere dit blodsukker bedst muligt. Her får du teknikker og guides til at hjælpe dig med kulhydrattælling.

Dit blodsukker påvirkes af hvor mange kulhydrater, du spiser og drikker. Det vil derfor variere fra dag til dag og kan også afhænge af, om du er fysisk aktiv, i byen osv. Blodsukkermålinger kan give dig erfaring i, hvordan du reagerer på forskellige sammensætninger af måltider, og kulhydrattælling kan hjælpe dig til at finde ud af, hvilke madvarer påvirker dit blodsukker.

Kulhydrattælling når du får insulin

At tælle og vurdere kulhydraterne i den daglige mad er et godt redskab, hvis du bruger insulinpumpe eller hvis du får hurtigvirkende analog insulin i pen til alle måltider.

Når du kender mængden af kulhydrater i et måltid, kan du beregne, hvor meget insulin du har brug for til omsætning af kulhydraterne i måltidet (måltidsinsulin). En forudsætning for dette er, at du kender din kulhydrat-insulinratio, dvs. den mængde kulhydrat, der dækkes af en enhed insulin.

Når du doserer måltidsinsulin efter din kulhydratindtagelse, vil du bedre kunne variere kulhydraterne i dine måltider og dermed spise mere varieret uden at blive dårligt reguleret.

At dosere måltidsinsulin ved at tælle kulhydrater er endvidere et godt redskab til at opnå en bedre blodsukkerregulering. Hvis du også måler blodsukker før måltiderne og ved, hvor meget ekstra insulin du skal lægge til, hvis blodsukkeret ligger for højt – og trække fra ved for lavt blodsukker (korrektionsinsulin) – så har du de bedste redskaber til en god regulering af dit blodsukker og en fleksibel livsstil.

App2 460X330

App til kulhydrattælling

Med vores gratis app, kan du let beregne det samlede indhold af kulhydrat i dit måltid.

Læs mere om appen "Diabetes og Kulhydrattælling"

Arbejdspapir til kulhydrat-insulinratio

Når du skal bestemme eller vurdere justeringen af din kulhydrat-insulinratio, er det en fordel at skrive ned, hvad du spiser, og hvad dit blodsukker er før et måltid og igen 1½-2 timer efter måltidet. Det er en rigtig god måde at lære at tælle kulhydrater på. Samtidig bliver du opmærksom på, om din kulhydrat-insulinratio er korrekt på det pågældende tidspunkt af dagen.

Nedenstående eksempel viser arbejdsarket til kulhydrattælling.

Kulhydrattaelling 459X324

Hent arbejdsarket til udregning af kulhydrat-insulinratio (pdf)