BLIV MEDLEM

Samarbejdsaftaler med medicinal- og medicoindustrien

Diabetesforeningen samarbejder med medicinal- og medicoindustrien om konkrete projekter og opgaver. Samarbejdsaftalerne følger Diabetesforeningens etiske retningslinjer.

Læs Diabetesforeningens etiske retningslinjer

Vi ønsker størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om aftaler med medicinal- og medicoindustrien. Derfor kan du her se en oversigt over aftalerne og gå videre til den enkelte samarbejdsaftale i sin fulde ordlyd.

Ældre aftaler med medicinalvirksomheder kan ses på Lægemiddelindustriforeningens hjemmeside:

Se aftaler på Lægemiddelindustriforeningens hjemmeside


Samarbejdsaftaler 2020:

Udvikling af patientvejledninger

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Udvikling af patientvejledning til type 2-diabetikere
Parters rolle: Boehringer Ingelheim A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved udvikling og tryk af patientvejledning til type 2-diabetikere samt tilhørende kampagneelementer.
Tidsramme: 2020-2021
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Udvikling af patientvejledninger til hhv. type 1- og type 2-diabetikere
Parters rolle: Novo Nordisk Denmark A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved udvikling og tryk af patientvejledninger til type 1- og type 2-diabetikere samt tilhørende kampagneelementer.
Tidsramme: 2020-2021
Økonomi: 500.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne samt indsats for at afstigmatisere diabetes 2020

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S
Projekttype: Sponsorat 
Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte gennemførelse af Diabetesforeningens landsdækkende kampagne i anledning af Diabetesforeningens 80 års jubilæum og Verdens Diabetesdag i 2020. Kampagnen har to hovedspor: At oplyse befolkningen om forskellene på type 1- og type 2-diabetes for derved at afstigmatisere og gøre op med myter om diabetes.
At oplyse og motivere befolkningen til at forstå, at type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som både er arvelig og livsstilsbetinget, samt øge kendskabet til at sygdommen og dens følgesygdomme kan forebygges med en rettidig indsats.
Parters rolle: Novo Nordisk Denmark A/S forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte kampagnen økonomisk. Diabetesforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at udføre kampagnen og sikre, at den økonomiske støtte bruges til dækning af udgifter til bl.a. plakater, foldere, quiz med på viden om diabetes, risikotest på 7 sprog samt gennemførelse af oplysningskampagne på sociale medier, i lokalaviser og lokalradio. Novo Nordisk vil blive akkrediteret med logo i den informationsfolder, der produceres af Patientforeningen i en trykt og en digital udgave. Og blive akkrediteret med firmanavn på Diabetesforeningens kampagnehjemmeside under Verdens Diabetesdag 2020, som linker til virksomhedens hjemmeside. Desuden vil Novo Nordisk Denmark A/S firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk
Tidsramme: 2020
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og AstraZeneca
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte gennemførelse af Diabetesforeningens landsdækkende kampagne i anledning af Diabetesforeningens 80 års jubilæum og Verdens Diabetesdag i 2020. Kampagnen har to hovedspor: At oplyse befolkningen om forskellene på type 1- og type 2-diabetes for derved at afstigmatisere og gøre op med myter om diabetes.
At oplyse og motivere befolkningen til at forstå, at type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som både er arvelig og livsstilsbetinget, samt øge kendskabet til at sygdommen og dens følgesygdomme kan forebygges med en rettidig indsats.
Parters rolle: AstraZeneca forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte kampagnen økonomisk. Diabetesforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at udføre kampagnen og sikre, at den økonomiske støtte bruges til dækning af udgifter til bl.a. plakater, foldere, quiz med på viden om diabetes, risikotest på 7 sprog samt gennemførelse af oplysningskampagne på sociale medier, i lokalaviser og lokalradio. AstraZeneca vil blive akkrediteret med logo i den informationsfolder, der produceres af Patientforeningen i en trykt og en digital udgave. Og blive akkrediteret med firmanavn på Diabetesforeningens kampagnehjemmeside under Verdens Diabetesdag 2020, som linker til virksomhedens hjemmeside. Desuden vil AstraZenecas firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk.
Tidsramme: 2020
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at støtte gennemførelse af Diabetesforeningens landsdækkende kampagne i anledning af Diabetesforeningens 80 års jubilæum og Verdens Diabetesdag i 2020. Kampagnen har to hovedspor: At oplyse befolkningen om forskellene på type 1- og type 2-diabetes for derved at afstigmatisere og gøre op med myter om diabetes.
At oplyse og motivere befolkningen til at forstå, at type 2-diabetes er en alvorlig sygdom, som både er arvelig og livsstilsbetinget, samt øge kendskabet til at sygdommen og dens følgesygdomme kan forebygges med en rettidig indsats.
Parters rolle: BIDK forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at støtte kampagnen økonomisk. Patientforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at udføre kampagnen og sikre, at den økonomiske støtte bruges til dækning af udgifter til bl.a. plakater, foldere, risikotest på 7 sprog samt gennemførelse af oplysningskampagne på sociale medier, i lokalaviser og lokalradio. BIDK vil blive akkrediteret med logo i den informationsfolder, der produceres af Patientforeningen i en trykt og en digital udgave.
BIDK vil blive akkrediteret med firmanavn på Patientforeningens kampagnehjemmeside under Verdens Diabetesdag 2020, som linker til virksomhedens hjemmeside. Desuden vil BIDKs firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk. 
Tidsramme: 2020
Økonomi: 150.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Afvikling af Facebook Live-event

Aftale mellem: Effector og Novo Nordisk A/S på vegne af Diabetesforeningen
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afvikling af Facebook Live-event på Diabetesforeningens facebookside
Parters rolle: Novo Nordisk A/S dækker omkostningerne til konsulentbureauet Effector for at afvikle en Facebook Live-event på Diabetesforeningens Facebookside, hvor professor Troels Krarup Hansen svarer på spørgsmål om corona. Formålet er at afhjælpe de mange spørgsmål ang. coronavirus for personer med diabetes.
Tidsramme: 22. april 2020
Økonomi: 63.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Udvikling og implementering af subsite til afholdelse af Diabetesforeningens Repræsentantskabsmøde 2020

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er at yde økonomisk støtte til udvikling og implementering af subsite til afholdelse af Diabetesforeningens Repræsentantskabsmøde digitalt i 2020, af hensyn til deltagernes sundhedsmæssige sikkerhed i forbindelse med Corona-virus/COVID-19.
Parters rolle: BIDK forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden at yde økonomisk støtte til delvis dækning af Diabetesforeningens udgifter til udvikling og implementering af IT-løsning, et såkaldt subsite, til brug for Repræsentantskabsmødet i 2020. Diabetesforeningen forpligter sig med nærværende samarbejdsaftale til i aftaleperioden, at omtale samarbejdet med BIDK i skrivelser vedr. Repræsentantskabsmødet til delegerede, lokalforeninger mv. BIDKs firmanavn og logo være synligt på Patientforeningens hjemmeside i nyhedshistorier om Repræsentantskabsmødet 2020. Desuden vil BIDKs firmanavn og logo være synligt på Diabetesforeningens hjemmesides liste over samarbejdspartnere med link til virksomhedens hjemmeside. Parterne forpligter sig til at overholde de ”Etiske regler for lægemiddelindustriens samarbejde med patientforeninger mv.” som findes på www.lif.dk.
Tidsramme: 2020
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Opdatering og tryk af "Balancekortet"

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Denmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At opdatere ”balancekortet” så det fokuserer på type 2-diabetes, og giver mulighed for at notere mål, samt trykke det i 100.000 eksemplarer.
Parters rolle: Novo Nordisk Denmark A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af ”balancekortet”. 
Tidsramme: 2019-20
Økonomi: 95.075 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Oplysningskampagne om diabetes og hjertekarsygdom

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Bayer A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At opdatere brochuren "Hjertet og Diabetes", samt trykke den
Parters rolle: Bayer A/S dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af brochuren "Hjertet og Diabetes" samt tilhørende kampagneelementer. 
Tidsramme: 2019-20
Økonomi: 150.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim
Projekttype: Sponsorat
Formål: Støtte til oplysningskampagne om diabetes og hjertekarsygdom 
Parters rolle: Boehringer-Ingelheim dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger i forbindelse med oplysningskampagnen.
Tidsramme: 2020
Økonomi: 150.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Politisk konference: Sammen om livet med diabetes

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af politisk konference d. 16. januar 2020. Konferencen er en status på den nationale diabeteshandlingsplan og en anledning til at sætte fokus på de seneste års fremskridt på diabetesområdet, samt de stadig eksisterende udfordringer bl.a. ift. til temaerne sammenhængende patientforløb/tværsektorielt samarbejde, ulighed i sundhed og patientrettet forebyggelse/forebyggelse af følgesygdomme.
Parters rolle: Novo Nordisk sponsorerer Konferencen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet LEAD Agency.
Tidsramme: Januar 2020
Økonomi: 260.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2019:

Opdatering og tryk af brochuren "Hjertet og diabetes"

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer-Ingelheim
Projekttype: Sponsorat
Formål: At opdatere brochuren ”Hjertet og Diabetes”, samt trykke den.
Parters rolle: Boehringer-Ingelheim dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af brochuren ”Hjertet og Diabetes”.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At opdatere brochuren ”Hjertet og Diabetes”, samt trykke den.
Parters rolle: Novo Nordisk dækker en del af Diabetesforeningens omkostninger ved opdatering og tryk af brochuren ”Hjertet og Diabetes”.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Rapport der belyser behandlingsmål blandt personer med type-2 diabetes

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Samarbejdsaftale
Formål: Formålet med samarbejdet er at undersøge, hvor stor en del af personer med type-2 diabetes, der kender deres hbA1c, blodtryk, kolesteroltal og vægt. Desuden vil det blive belyst, hvor mange der har et behandlingsmål, og hvor mange, der har opnået deres behandlingsmål inden for disse parametre.
Parters rolle: Novo Nordisk dækker Diabetesforeningens omkostninger ved opsamling af data og udarbejdelse af rapporten. Diabetesforeningen og Novo Nordisk er begge data-ejere.
Tidsramme: 2019
Økonomi: 125.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

En dag med diabetes

Aftale mellem: Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland og Roche Diagnostics A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med sponsoratet er at støtte arrangementet ”En dag med diabetes”, som afholdes af Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland i Nørresundby Idrætscenter den 16. november 2019. Roche deltager som udstiller, for derigennem at give uafhængig medicinsk uddannelse til sundhedspersoner og /eller offentligheden inden for kliniske, videnskabelige og/eller sundhedsrelaterede emner, der er relevante for sundhedsrelaterede emner.
Parters rolle: Roche Diagnostics A/S giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af Børnefamiliegruppen Nordjyllands omkostninger ved arrangementet.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 2.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland og Medtronic Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med sponsoratet er at støtte arrangementet ”En dag med diabetes”, som afholdes af Diabetesforeningens Børnefamiliegruppe Nordjylland i Nørresundby Idrætscenter den 16. november 2019.  Medtronic deltager som udstiller, for derigennem at give uafhængig medicinsk uddannelse til sundhedspersoner og /eller offentligheden inden for kliniske, videnskabelige og/eller sundhedsrelaterede emner, der er relevante for sundhedsrelaterede emner. 
Parters rolle: Medtronic Danmark A/S giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af Børnefamiliegruppen Nordjyllands omkostninger ved arrangementet.  
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 2.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

PostNord Danmark Rundt

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er oplysningsarbejde for ungegruppen i Diabetesforeningen i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundt 21.-25. august 2019.
Parters rolle: Novo Nordisk leverer t-shirts til ungegruppen i Diabetesforeningen. Diabetesforeningens ungegruppe stiller i start- og målbyer over hele landet, hvor de vil oplyse om livet med diabetes.
Tidsramme: 21.-25. august 2019
Økonomi: 6.250 kr. ekskl. moms til t-shirts
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med sundhedsprofilen er at beskrive trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med type 1- og type 2- diabetes sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Dette giver mulighed for at identificere, i hvilken grad personer med type 1- og type 2- diabetes adskiller sig fra den øvrige danske befolkning i forhold til trivsel, sundhed og sygdom, og dermed hvilke behov der gør sig særligt gældende for personer med type 1- og type 2- diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af diabetesforeningens omkostninger ved rapporten. Diabetesforeningen har ansvaret for at udarbejde rapporten i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 160.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med sundhedsprofilen er at beskrive trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med type 1- og type 2- diabetes sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Dette giver mulighed for at identificere, i hvilken grad personer med type 1- og type 2- diabetes adskiller sig fra den øvrige danske befolkning i forhold til trivsel, sundhed og sygdom, og dermed hvilke behov der gør sig særligt gældende for personer med type 1- og type 2- diabetes.
Parters rolle: Boehringer Ingelheim giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af diabetesforeningens omkostninger ved rapporten. Diabetesforeningen har ansvaret for at udarbejde rapporten i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Folkemødet på Bornholm 2019

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.
Parters rolle: Novo Nordisk sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen.
Tidsramme: Juni 2019
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og AstraZeneca A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.
Parters rolle: AstraZeneca A/S sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen. 
Tidsramme: Juni 2019
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.
Parters rolle: Sanofi A/S sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen.
Tidsramme: Juni 2019
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne 2019

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdomme uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2019 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Boehringer Ingelheim Danmark A/S sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2019.
Tidsramme: November 2019
Økonomi: 50.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2019 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2019.
Tidsramme: November 2019
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2018:

Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne 2018

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2018 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi  PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Sanofi A/S sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2018.
Tidsramme: November 2018
Økonomi: 60.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne 2018

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2018 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi  PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2018.
Tidsramme: November 2018
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Landsindsamling søndag den 10. juni 2018 til fordel for børn med type 1-diabetes  

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB Region Danmark.
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB støtter indsamlingen med 40.000 kr.
Tidsramme: Søndag den 10. juni 2018
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2017:

Diabetesforeningens Landindsamling søndag den 11. juni 2017 og Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Sanofi)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte udvikling af kampagnematerialer til Diabetesforeningens Landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes søndag den 11. juni 2017 samt etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark og Europatouren fra København til München. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Sanofi støtter ovenstående projekter, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Marts - December 2017
Økonomi: 40.000 kr. til Landsindsamlingen og 12.000 kr. ekskl. Moms til Team Diabetes-Wecyclemore 2017
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Siemens Healthcare)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Siemens Healthcare
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark som: TV2FirmaTouren, Sjælsø Rundt, Europatouren fra København til München i september. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Siemens Healthcare støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Januar - December 2017
Økonomi: 12.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Novo Nordisk A/S)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark som: TV2FirmaTouren, Sjælsø Rundt og Europatouren fra København München i september. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Januar - December 2017
Økonomi: 15.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf 

Støtte til aktiviteter for Team Mud-Girls og Boys Aftale mellem: Diabetesforeningen og Roche Diagnostics A/S

Projekttype: Sponsorat
Formål: Støtte til aktiviteter fort Team Mud-Girls og Boys Parters rolle:  Team Mud-Girls og Boys vil anvende det sponserede beløb til at deltage i udvalgte løb og akkreditere Accu-Check logo på trøjerne, samt startnumre til løb i 2017.
Tidsramme:  7. februar - 31. december 2017.
Økonomi:  Der støttes med 4.500 kr. + moms.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Sanofi)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark og Europatouren fra København til München. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Sanofi støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Marts - December 2017
Økonomi: 12.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Abbott Diabetes Care støtter ”Ung med diabetes 1 Roadshow”, samt motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Abbott Diabetes Care
Projekttype: Sponsorat
Formål: Gøre børn og unge, som har en klassekammerat eller en ven med diabetes, fortrolige med sygdommen. Skabe øget kendskab til, at danskerne bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Abbott støtter ovenstående projekter økonomisk, og Diabetesforeningen står for udvikling, produktion og gennemførelse af disse.
Tidsramme: 1. januar 2017 – 31. december 2017
Økonomi: Abbott har støttet med 40.000 kr. excl. moms.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Forebyggelse og opsporing 2017

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende informationskampagne om type 2-diabetes i forbindelse med Verdens Diabetesdag 2017.
Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer informationskampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker og Sundhedscentre i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2017.
Tidsramme: November 2017
Økonomi: 50.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2016:

Landsindsamling 2016 til fordel for børn med type 1-diabetes (Novo Nordisk Scandinavia AB)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB Region Danmark.
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB støtter indsamlingen med 100.000 kr.
Tidsramme: Søndag den 12. juni 2016
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

The cost-effectiveness of screening and early treatment for type 2 diabetes 2016 (Novo Nordisk)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Sundhedsøkonomiske analyser af diabetesområdet.
Parters rolle: Novo Nordisk støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Juli - December 2016
Økonomi: 350.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Landsindsamling 2016 til fordel for børn med diabetes (Novo Nordisk)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk i Søborg opfordrer medarbejderne til at samle ind. Novo Nordisk søtter indsamlingen med samme beløb, som de ansatte samler ind, dog maksimalt 30.000 kr. i støtte.
Tidsramme: Søndag den 12. juni 2016
Økonomi: Maksimalt 30.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Folkemøde 2016

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Medtronic
Projekttype: Sponsorat
Formål: Debatarrangement på Folkemøde Bornholm, som har til formål at øge kendskabet til diabetes i Danmark.
Tidsramme: 15. april til 15. juni 2016
Økonomi: 60.000 eks. moms ifm. udgifter til LEAD Agency, som er arrangør.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Folkemøde 2016

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Roche
Projekttype: Sponsorat
Formål: Debatarrangement på Folkemøde Bornholm, som har til formål at øge kendskabet til diabetes i Danmark.
Tidsramme: 15. april til 15. juni 2016
Økonomi: 60.000 eks. moms ifm. udgifter til LEAD Agency, som er arrangør.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes