MIT DIABETESBLIV MEDLEM

Samarbejdsaftaler med medicinal- og medicoindustrien

Diabetesforeningen samarbejder med medicinal- og medicoindustrien om konkrete projekter og opgaver. Samarbejdsaftalerne følger Diabetesforeningens etiske retningslinjer.

Læs Diabetesforeningens etiske retningslinjer

Vi ønsker størst mulig åbenhed og gennemsigtighed om aftaler med medicinal- og medicoindustrien. Derfor kan du her se en oversigt over aftalerne og gå videre til den enkelte samarbejdsaftale i sin fulde ordlyd.

Ældre aftaler med medicinalvirksomheder kan ses på Lægemiddelindustriforeningens hjemmeside:

Se aftaler på Lægemiddelindustriforeningens hjemmeside


Samarbejdsaftaler 2019:

PostNord Danmark Rundt

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med samarbejdsaftalen er oplysningsarbejde for ungegruppen i Diabetesforeningen i forbindelse med cykelløbet PostNord Danmark Rundt 21.-25. august 2019.
Parters rolle: Novo Nordisk leverer t-shirts til ungegruppen i Diabetesforeningen. Diabetesforeningens ungegruppe stiller i start- og målbyer over hele landet, hvor de vil oplyse om livet med diabetes.
Tidsramme: 21.-25. august 2019
Økonomi: 6.250 kr. ekskl. moms til t-shirts
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med diabetes

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med sundhedsprofilen er at beskrive trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med type 1- og type 2- diabetes sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Dette giver mulighed for at identificere, i hvilken grad personer med type 1- og type 2- diabetes adskiller sig fra den øvrige danske befolkning i forhold til trivsel, sundhed og sygdom, og dermed hvilke behov der gør sig særligt gældende for personer med type 1- og type 2- diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af diabetesforeningens omkostninger ved rapporten. Diabetesforeningen har ansvaret for at udarbejde rapporten i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 160.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Formålet med sundhedsprofilen er at beskrive trivsel, sundhed og sygdom blandt personer med type 1- og type 2- diabetes sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Dette giver mulighed for at identificere, i hvilken grad personer med type 1- og type 2- diabetes adskiller sig fra den øvrige danske befolkning i forhold til trivsel, sundhed og sygdom, og dermed hvilke behov der gør sig særligt gældende for personer med type 1- og type 2- diabetes.
Parters rolle: Boehringer Ingelheim giver et økonomisk bidrag til dækning af en del af diabetesforeningens omkostninger ved rapporten. Diabetesforeningen har ansvaret for at udarbejde rapporten i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab.
Tidsramme: 2019-2020
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Folkemødet på Bornholm 2019

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.
Parters rolle: Novo Nordisk sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen.
Tidsramme: Juni 2019
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og AstraZeneca A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.
Parters rolle: AstraZeneca A/S sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen. 
Tidsramme: Juni 2019
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: Afholdelse af Diabetes Topmøde på Folkemødet 2019. Debattens overordnede formål er derfor at sætte politisk fokus på en fortsat forbedring af og øget sammenhæng i diabetesbehandlingen, ved at stille skarpt på implementeringen af den nationale handlingsplan og dens effekter.
Parters rolle: Sanofi A/S sponsorerer arrangementet, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med konsulentbureauet Rud Pedersen.
Tidsramme: Juni 2019
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne 2019

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes eller hjerte-kar-sygdomme uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2019 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Boehringer Ingelheim Danmark A/S sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2019.
Tidsramme: November 2019
Økonomi: 50.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2019 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2019.
Tidsramme: November 2019
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2018:

Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne 2018

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2018 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi  PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Sanofi A/S sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2018.
Tidsramme: November 2018
Økonomi: 60.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Oplysnings- forebyggelses- og opsporingskampagne 2018

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende kampagne for at opspore personer, som er i risikogruppen for at have type 2-diabetes uden at vide det, eller personer som er i risikogruppen for at have forstadier til type 2-diabetes.

På Verdens Diabetesdag den 14. november 2018 gennemføres en landsdækkende kampagne. Det er vores målsætning at gennemføre ca. 200 lokale arrangementer, med fokus på at oplyse, forebygge og opspore personer i risikogruppen. Kampagnen gennemføres i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige. Derudover gennemføres en digital kampagne på facebook, målrettet personer i alderssegmentet 45+. Derudover vil vi  PR-mæssigt understøtte de lokale initiativer i såvel landsdækkende, regionale som lokale printmedier. Der udvikles risikotest på 7 sprog, oplysnings- og forebyggelsesfolder og video samt bannerannoncer til brug på facebook og diabetes.dk    

Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer kampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker, Sundhedscentre og Diabetesforeningens frivillige i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2018.
Tidsramme: November 2018
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Landsindsamling søndag den 10. juni 2018 til fordel for børn med type 1-diabetes  

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB Region Danmark.
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB støtter indsamlingen med 40.000 kr.
Tidsramme: Søndag den 10. juni 2018
Økonomi: 40.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2017:

Diabetesforeningens Landindsamling søndag den 11. juni 2017 og Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Sanofi)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte udvikling af kampagnematerialer til Diabetesforeningens Landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes søndag den 11. juni 2017 samt etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark og Europatouren fra København til München. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Sanofi støtter ovenstående projekter, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Marts - December 2017
Økonomi: 40.000 kr. til Landsindsamlingen og 12.000 kr. ekskl. Moms til Team Diabetes-Wecyclemore 2017
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Siemens Healthcare)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Siemens Healthcare
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark som: TV2FirmaTouren, Sjælsø Rundt, Europatouren fra København til München i september. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Siemens Healthcare støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Januar - December 2017
Økonomi: 12.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Novo Nordisk A/S)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark som: TV2FirmaTouren, Sjælsø Rundt og Europatouren fra København München i september. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Januar - December 2017
Økonomi: 15.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf 

Støtte til aktiviteter for Team Mud-Girls og Boys Aftale mellem: Diabetesforeningen og Roche Diagnostics A/S

Projekttype: Sponsorat
Formål: Støtte til aktiviteter fort Team Mud-Girls og Boys Parters rolle:  Team Mud-Girls og Boys vil anvende det sponserede beløb til at deltage i udvalgte løb og akkreditere Accu-Check logo på trøjerne, samt startnumre til løb i 2017.
Tidsramme:  7. februar - 31. december 2017.
Økonomi:  Der støttes med 4.500 kr. + moms.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore 2017 (Sanofi)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Sanofi
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte etableringen og driften af Diabetesforeningens motionscykelhold TeamDiabetes-Wecyclemore, som deltager i en række motionscykelløb i Danmark og Europatouren fra København til München. For derigennem at øge kendskabet til, at flere danskere bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Sanofi støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Marts - December 2017
Økonomi: 12.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Abbott Diabetes Care støtter ”Ung med diabetes 1 Roadshow”, samt motionscykelholdet TeamDiabetes-Wecyclemore

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Abbott Diabetes Care
Projekttype: Sponsorat
Formål: Gøre børn og unge, som har en klassekammerat eller en ven med diabetes, fortrolige med sygdommen. Skabe øget kendskab til, at danskerne bør tage cyklen for at forebygge type 2-diabetes og følgesygdomme til diabetes.
Parters rolle: Abbott støtter ovenstående projekter økonomisk, og Diabetesforeningen står for udvikling, produktion og gennemførelse af disse.
Tidsramme: 1. januar 2017 – 31. december 2017
Økonomi: Abbott har støttet med 40.000 kr. excl. moms.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Forebyggelse og opsporing 2017

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsdækkende informationskampagne om type 2-diabetes i forbindelse med Verdens Diabetesdag 2017.
Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB sponserer informationskampagnen, som Diabetesforeningen har ansvaret for at udvikle og gennemføre i samarbejde med Apoteker og Sundhedscentre i forbindelse med Verdens Diabetesdagen 14/11-2017.
Tidsramme: November 2017
Økonomi: 50.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf


Samarbejdsaftaler 2016:

Landsindsamling 2016 til fordel for børn med type 1-diabetes (Novo Nordisk Scandinavia AB)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB Region Danmark.
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk Scandinavia AB støtter indsamlingen med 100.000 kr.
Tidsramme: Søndag den 12. juni 2016
Økonomi: 100.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

The cost-effectiveness of screening and early treatment for type 2 diabetes 2016 (Novo Nordisk)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk Scandinavia AB
Projekttype: Sponsorat
Formål: Sundhedsøkonomiske analyser af diabetesområdet.
Parters rolle: Novo Nordisk støtter ovenstående projekt, og Diabetesforeningen står for gennemførelsen.
Tidsramme: Juli - December 2016
Økonomi: 350.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Landsindsamling 2016 til fordel for børn med diabetes (Novo Nordisk)

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Novo Nordisk A/S
Projekttype: Sponsorat
Formål: At støtte Diabetesforeningens landsindsamling til fordel for børn med type 1-diabetes.
Parters rolle: Novo Nordisk i Søborg opfordrer medarbejderne til at samle ind. Novo Nordisk søtter indsamlingen med samme beløb, som de ansatte samler ind, dog maksimalt 30.000 kr. i støtte.
Tidsramme: Søndag den 12. juni 2016
Økonomi: Maksimalt 30.000 kr. ekskl. moms
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Folkemøde 2016

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Medtronic
Projekttype: Sponsorat
Formål: Debatarrangement på Folkemøde Bornholm, som har til formål at øge kendskabet til diabetes i Danmark.
Tidsramme: 15. april til 15. juni 2016
Økonomi: 60.000 eks. moms ifm. udgifter til LEAD Agency, som er arrangør.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Folkemøde 2016

Aftale mellem: Diabetesforeningen og Roche
Projekttype: Sponsorat
Formål: Debatarrangement på Folkemøde Bornholm, som har til formål at øge kendskabet til diabetes i Danmark.
Tidsramme: 15. april til 15. juni 2016
Økonomi: 60.000 eks. moms ifm. udgifter til LEAD Agency, som er arrangør.
Ikke-finansiel støtte: Ingen

Hent samarbejdsaftalen som pdf

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes