BLIV MEDLEM

Blodsukker og måling

Blodsukkermåling giver dig mulighed for at holde øje med dit blodsukker og blive klogere på, hvordan din krop reagerer på mad, drikke, motion og insulin.

Blodsukkermåling er et godt redskab, der kan hjælpe dig til at forstå og gennemskue, hvordan dit blodsukker ”opfører sig” i løbet af dagen.

Hvis din læge anbefaler dig, at du måler dit blodsukker i dagligdagen, er det vigtigt, at du udfører målingerne nøjagtig som anvist. Du kan måle blodsukkeret ret nøjagtigt med et blodsukkermåleapparat.

Apparatet viser et tal for dit blodsukker på en lille skærm, så du ved, hvad du har at holde dig til og planlægge ud fra. Hvis du har et måleapparat, skal du tage det med til lægen, når du skal til kontrol. Kontrollér eventuelt apparatet ved at tage en prøve samtidig med lægen.

Der er en hel del forskellige måleapparater på markedet. Spørg eventuelt hos din læge, på sygehusambulatoriet eller på apoteket, hvis du er i tvivl om, hvad du skal vælge – og hvordan du bruger det valgte apparat korrekt.

Almindelige fejl ved blodsukkermåling

Der kan ske fejl, når du måler dit blodsukker. Er du i tvivl om målingerne, så spørg din læge, sygeplejersken eller andre, som har undervist dig i metoden.

Almindelige fejl

  • At opbevare teststrimlerne i køleskab, da reaktionstiden ændres.
  • At teststrimlerne er for gamle eller har været opbevaret fugtigt.
  • At bloddråben har været for stor eller for lille, eller at dråben er gnedet ud på testfeltet.
  • At ruden i måleapparatet er snavset.
  • At du ikke har vasket hænderne før måling, så der f.eks. sidder lidt frugtsukker på dine hænder.

Det er en god idé at notere dine blodsukkermålinger og andre undersøgelser, du selv foretager, ned i en målebog, som du medbringer ved kontrol hos lægen eller på ambulatoriet.

For at forstå hvad diabetes er, og hvad sygdommen gør ved din krop, skal du vide, hvad blodsukker og insulin er.

Kontrol af dit blodsukker

Målet for din behandling af diabetes er at holde dit blodsukker så tæt på det normale som muligt. Dit blodsukker må derfor helst ikke på noget tidspunkt af døgnet overskride 10 mmol/l (en måleenhed).

Hvordan måler jeg mit blodsukker?

Du kan kontrollere blodsukkeret på forskellige måder:

  • Med et blodsukkerapparat, kan man få svar på det nuværende blodsukkerniveau i løbet af få sekunder
  • Med en langtidsmåling, vises gennemsnittet af dit blodsukker igennem en længere periode - dit langtidsblodsukker (HbA1c)

For højt og for lavt blodsukker

Når du har diabetes, kan sukkerstofferne fra din mad og drikkevarer ikke komme ind i kroppens celler - eller har meget svært ved det. Sukkerstofferne bliver i stedet i større eller mindre omfang i blodet. 

Læs mere om højt blodsukker (hyperglykæmi)

Læs mere om lavt blodsukker (hypoglykæmi)

Langtidsblodsukker (HbA1c)

Langtidsblodsukkeret kaldes også for HbA1c, og det er en betegnelse for en blodprøve, der henviser til glykeret hæmoglobin. Blodprøven fortæller, hvad det gennemsnitlige glukoseniveau (sukkerniveau) i blodet har været over de seneste cirka to måneder.

Læs mere om HbA1c

Støt os

Hjælp os i vores arbejde med at forebygge diabetes, leve godt med diabetes og helbrede/forske i diabetes