Lokalforening

Tårnby-Dragør lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Tårnby-Dragør. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Tårnby-Dragør Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Tårnby-Dragør. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling 2024

  + -

  Indkaldelse til generalforsamling 2024 med efterfølgende spisning

  Tårnby-Dragør lokalforening afholder sin årlige ordinære generalforsamling

  onsdag d. 28. februar 2024

  Denne gang bliver den afholdt i Tårnby, Postkassen, Amager Landevej 71, 2770 Kastrup

   

  Vi starter generalforsamlingen kl. 18 med følgende dagsorden:

   

  1: Valg af dirigent og referent

  2: Bestyrelsens beretning fra det forgangne år

  3: Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet fra 2023

  4: Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 8 dage før mødet)

  5: Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år

  6: Valg af bestyrelse

  7: Valg af bestyrelsessuppleanter

  8: Valg af kritisk revisor (bilagskontrollant)

  9: Eventuelt

   

  Hvilke bestyrelsesmedlemmer der er på valg kan ses på foreningens hjemmeside fra start februar hvor indkaldelsen ligeledes vil ligge. Hjemmesiden findes på www.diabetes.dk - se “Mød din lokalforening”.

   

  Efter en kort pause er der spisning med lidt drikkelse og kaffe efterfølgende. Og så er der tid til en god snak med de øvrige deltagere.

   

  Kom og vær med til at præge de kommende aktiviteter i vores lokalforening. Vi er åbne for nye og andre ideer end dem vi selv går og tumler med. Meld dig og vær med til at foreslå de kommende arrangementer.

   

  Tilmelding til let traktement sendes til vores kasserer Jan Frederiksen på mail: janmtf@gmail.com senest d. 25. februar 2024.

   

  Husk dit medlemskort. 

 • Stavgang

  + -

  FOR ALLE - BÅDE RASKGÅENDE OG LANGSOMTGÅENDE:

  TÅRNBY:

  Hver mandag kl. 10.00 - hele året.

  Mødested: P-pladsen, Plejehjemmet, Løjtegårdsvej 100, Kastrup

  DRAGØR:

  Hver torsdag kl. 10.00 - hele året.

  Mødested: Dragør Aktivitetshus, Wiedergården 2, Dragør.

  Turlængde begge steder: For raskgående ca. 4 km

  langsomtgående ca. 2 km

  Tidslængde: For begge grupper ca. 1 time

  Ingen tilmelding - Bare mød op, med eller uden stave.

   

  Stavsæt kan købes/lånes i Lokalforeningen.

  Kontakt: Jane Piasecki, jane@piasecki.dk

 • Foreløbig aktivitetplan

  + -

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Tårnby-Dragør:

 • Formand, Jane Piasecki - jane@piasecki.dk
 • Næstformand, Ellen Buur - ellen.buur@webspeed.dk
 • Kritisk revisor, Sickan Lentz Holtendorf
 • Kasserer, Jan Thisted Frederiksen - janmtf@gmail.com
 • Alm. medlem, Knud Rosing - knudrosing@gmail.com
 • Alm. medlem, Jan Trampedach -jan.trampedach@gmail.com

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail taarnby-dragoer@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.