Lokalforening

Albertslund lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Albertslund. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Albertslund Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Albertslund. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Find os på Facebook

Du er velkommen til at følge med på vores Facebookside, hvor du kan se billeder og opslag fra vores aktiviteter.

Find os på facebook

 

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling

  + -

  Tirsdag d. 7. februar 2023 kl. 19.00-21.00 i Sundhedshuset - Udsigten

  Diabetesforeningen i Albertslund holder ordinær generalforsamling tirsdag d. 7. februar kl 19-21 i Udsigten i Sundhedshuset.

  Dagsorden er følgende:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
  3. Godkendelse af regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant.
  8. Valg af en kritisk revisor.
  9. Eventuelt.

  Alle medlemmer af loaklforeningen, som har betalt kontingent for 2023, har tale -og stemmeret på generalforsamlingen.

  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til foreningens mailadresse senest d. 31. januar: albertslund@diabetes.dk

 • Motionstilbud

  + -

  Vi træner hver tirsdag i Sundhedshuset fra kl. 17.00 til ca. 18.30. Her har vi træner fra SATS, som sørger for vi får pulsen op og sved på panden.

  Træningen gennemføres med almindelig gymnastik samt øvelser, hvor vi benytter forskellige redskaber. Det er elastikker, håndvægte og balancerstang m.m.

  Torsdag har vi fra 17.00 til 18.30 adgang til motionsrummet i Sundhedshuset. Her er en masse forskellige motionsredskaber tilgængelige, ligesom vi har medlemmer, der kan hjælpe med indstilling af maskiner og rådgivning.

  Er det noget for dig, så kontakt albertslund@diabetes.dk

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Albertslund:

 • Formand, Henrik Rasmussen
 • Næstformand, Flemming Madsen
 • Kasserer, Kathe Spindler
 • Kritisk revisor, Jesper Hjorth
 • 1. Suppleant, Steen Christensen
 • 2. Suppleant, Elmer Jensen

 

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail albertslund@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.