Lokalforening

Bornholm lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening på Bornholm. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Bornholm Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening på Bornholm. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes. 

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Aktivitetsledere

  + -

  De faste aktiviteter vi har i foreningen er ledet af frivillige.

  De frivillige aktivitetsleder.:

  Diabetes Café: Mai-Britt Jørgensen, Tlf. 2347 9705

  Børne- og ungegruppen: Eva Høgsdorf-Rasmussen, Tlf. 2370 9986

  Cykel- Gå gruppen: Svend-Ib Jeppsen, Tlf. 4017 4709

  Gå gruppe Rønne: Inga Larsen, Tlf. 3022 5229 

  Fodboldt for sjov: Jørgen Nielsen, Tlf. 2897 1051

  Golf: Claus West Olsen, Tlf. 2175 6454

  Busture: Knud Erik Olsen, Tlf. 

  Aktivitetslederne vil gerne have hjælp til de aktiviteter der er programsat og meget gerne have input og hjælp til nye, det kan være foredrag, besøg og tur forslag m.m.

 • Oversigt over aktiviteter

  + -

  Find en oversigt over vores aktiviteter via linket nedenfor

  Gå til vores aktivitetsoversigt

 • Cykel og gågruppen

  + -

  Aktivitetsleder for Cykel- og gå gruppen er Svend-Ib Jeppsen.

  Gruppen cykler fra april (når temperaturen kommer op over 10 grader) og frem til at temperaturen igen falder til under 10 grader. I den kolde tid er der gå ture på programmet.

  Gruppen mødes hver torsdag kl. 10:00 et sted på øen, stedet annonceres 2-3 dage før.

  Du kan finde mere om gruppen og annonceringen på Facebook, du kan trykke Her 

   

 • Fodbold for sjov - Voksne mænd kan også drible

  + -

  Aktivitetsleder er Jørgen Nielsen tlf. 2897 1051.

  Der trænes på Aakirkeby Idrætsforenings baner om sommeren og i hallen om vinteren.

  Vinter træning.:

  Mandag kl. 16:00 - 17:00 i hal A og Torsdag kl. 16:00 - 17:00 i hal B

  Kontakt Jørgen for ydelige oplysninger.

 • Golf

  + -

  De 3 Bornholmske Golfklubber tilbyder alle Golfskole som er gratis.

  Bornholms Golf klub i Rønne

  www.bornholmsgolfklub.dk/nye-medlemmer/begynder-voksne/

   

  Nordbornholms Golfklub

  www.nordbornholmsgolfklub.dk/begyndergolf-2/

   

  Nexø Golf Klub

  www.nexogolfklub.dk/nybegynder

   

  Kontakt Claus West Olsen tlf. 2175 6454 for yderligere information.

 • Børne- og ungegruppen

  + -

  I Børne- og ungegruppen laver vi 3 - 4 arrangementer i løbet af året, disse arrangementer koncentrere sig om socialt samvær og oplevelser.

  Kontakt Eva Høgsdorf-Rasmussen tlf. 2370 9986 for yderlige oplysninger.

 • Erfaringsdeler

  + -

  Det bornholmske Erfaringskorps
  I samarbejde med konsulenter for kroniske sygdomme Anita Kjer Madsen og Pia Ratej Hougaard, er der etableret et korps af foreløbig 11 patientforeninger, hvor folk med kroniske sygdomme kan øse ud af deres erfaringer til folk, der har fået en diagnose.
  Erfaringsdelerne kan tilbyde 1-3 møder.
  Erfaringsdelerne har været på weekendkursus, hvor de bl.a. lærte om den svære samtale og om det at lytte.
  Diabetesforeningen her på Bornholm, har 5 erfaringsdelere, hvoraf den ene er koordinator, der finder den rigtige person at sende ud.

  Koordinator: Mai-Britt Jørgensen.

 • Gå gruppe Rønne

  + -

  Vi vil gerne samles til en gåtur og snak om livet med diabetes.

  Vi tænker turen max. er 5 km.

  Udgangspunkt i starten vil være Nordskoven Rønne.

  Mødested ved parkering overfor campingpladsen Antoinettevej 2, Rønne
  Tidspunkt: Tirsdage kl 10:00

  1. gang tirsdag d. 3/10

  Vil du høre mere så kontakt Inga 30 22 52 29 eller Mai-Britt MJ 27 38 20 19.

   

 • Ordinær generalforsamling

  + -

  Ordinær generalforsamling

  i Bornholms Lokalforening den  februar 2025

   

  Aftens program:

   

  Dagsorden:     

  1)     Valg af dirigent

  2)     Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år

  3)     Godkendelse af regnskab 2024

  4)     Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået                      lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før generalforsamlingens                    afholdelse

  5)     Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende

  6)     Valg af bestyrelse

  7)     Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2.       suppleant

  8)     Valg af en kritisk revisor

  9)     Eventuelt

   

   


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen på Bornholm:

 • Formand, Mai-Britt Jørgensen   Tlf.: 2347 9705   mail.: maijoborn@gmail.com 
 • Næstformand,  Knud Erik Olsen
 • Kasserer, Mai-Britt Munch Jørgensen   mail.: Bornholm-kasserer@diabetes.dk
 • Sekretær, Anita Hansen
 • Best. medlem, Rikke Breinholt Nielsen
 • Best. medlem, Eva Høgsdorf-Rasmussen
 • Best. medlem, Susan Ingemann
 • 1. Suppleant, Susanne Larsen
 • 2. Suppleant, Jørgen Kure
 • Kritisk revisor, Jytte Helene Lintrup
 • Revisor suppleant, Carl de Fontenay

 

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail bornholm@diabetes.dk

 

Foreningens vedtægter

Hvis du vil læse vores vedtægter, så klik Her.  

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for som frivilig.

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores forening, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.