Lokalforening

Gentofte lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Gentofte. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Gentofte Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Gentofte. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Forløbsprogram rådgivning

  + -

  Har du fået konstateret diabetes?
  Så kan du få hjælp i et forløbsprogram med rådgivning, der afholdes:

  Den første lørdag i hver måned i vinterhalvåret på Gentofte Hovedbibliotek kl. 10-11


  Diabetes er en kronisk sygdom, men hvis du passer på dig selv, kan du kontrollere sygdommen, så du sænker risikoen for at forværre sygdommen og for at få følgesygdomme. Ca. 360.000 danskere har diabetes, de allerfleste af disse type 2-diabetes, som tidligere kaldtes "gammelmandssukkersyge". Desuden skønner lægerne, at mere end 100.000 danskere går rundt med uopdaget diabetes.

  Tegn på diabetes er:

  • udtalt tørst og hyppig vandladning
  • kløe og/eller infektion i hud og slimhinder
  • kvalme
  • træthed
  • føleforstyrrelser
  • synsforstyrrelser
  • vanskelig heling af sår
  • forringet almen helbredstilstand

   

  Symptomerne udvikler sig langsomt - fra måneder til år - når der er tale om type 2-diabetes. Da symptomerne i starten er relativt svage, fejltolkes de ofte som alderdomstegn eller som en "almindelig" skavank, der efterhånden er blevet accepteret og forblevet ubehandlet. Derfor har sygdommen ofte været til stede i flere år, før den bliver diagnosticeret, og den bliver tit opdaget ved en tilfældighed. Jo længere tid du går med en uopdaget type 2-diabetes, des større er risikoen for at udvikle komplikationer.

  Kontaktperson: Finn Laursen - Formand i Gentofte Lokalforening
  Telefon: 28 13 84 86
  E-mail: finnlaursen2020@gmail.com

 • Generalforsamling 2024

  + -

  Generalforsamling i Gentofte lokalforening


  Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 18:00
  i Byens Hus, Hellerupvej 24 
   
  Program for aftenen: 
  1. Velkommen v/næstformanden
  2. Foredrag om sund kost v/Arne Astrup + lidt bogsalg
  3. Valg af dirigent
  4. Formandens beretning om det forgange år 2023 v/John Hansen
  5. Aflæggelse af regnskabet v/kasserer Lene Reinhold
  6. Forslag fra bestyrelsens aktiviteter for 2024 – v/JH
  7. Gennemgang af indkommende forslag til aktiviteter for 2024 – v/JH
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Formand og kasserer er på valg.
  Kasserer modtager genvalg. Formanden ønsker ikke genvalg
  Næstformand og sekretær er på valg næste år.
  9. Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer gerne fra fremmødte
  10. Valg af kritisk revisor
  11. Eventuelt
  12. Afslutning af generalforsamlingen.

  Pause

  Servering af et sundt traktement med drikkevarer.
   
  Forventet afslutning kl. 22:00

  Tilmelding:
  Tilmelding sendes til Lene Reinhold mail: lene.reinhold@hotmail.com eller John Hansen
  john@joseh.dk, Senest den 23-2-24.
   
   
  Nye medlemmer er meget velkomne!
   
  Vel mødt!
   
  Med venlig hilsen, 
  Bestyrelsen i Gentofte Lokalforening


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Gentofte:

 • Formand, Lars Valbjørn
 • Næstformand, John Severin Hansen
 • Kasserer, Lene Reinhold
 • Sekretær, Jørn Langenholt
 • Kritisk revisor, Anker Viggo Poulsen

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail gentofte@diabetes.dk

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.