Lokalforening

Gentofte lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Gentofte. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Gentofte Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Gentofte. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Forløbsprogram rådgivning

  + -

  Har du fået konstateret diabetes?
  Så kan du få hjælp i et forløbsprogram med rådgivning, der afholdes:

  Den første lørdag i hver måned i vinterhalvåret på Gentofte Hovedbibliotek kl. 10-11


  Diabetes er en kronisk sygdom, men hvis du passer på dig selv, kan du kontrollere sygdommen, så du sænker risikoen for at forværre sygdommen og for at få følgesygdomme. Ca. 356.000 danskere har diabetes, de allerfleste af disse type 2-diabetes, som tidligere kaldtes "gammelmandssukkersyge". Desuden skønner lægerne, at mere end 100.000 danskere går rundt med uopdaget diabetes.

  Tegn på diabetes er:

  • udtalt tørst og hyppig vandladning
  • kløe og/eller infektion i hud og slimhinder
  • kvalme
  • træthed
  • føleforstyrrelser
  • synsforstyrrelser
  • vanskelig heling af sår
  • forringet almen helbredstilstand

   

  Symptomerne udvikler sig langsomt - fra måneder til år - når der er tale om type 2-diabetes. Da symptomerne i starten er relativt svage, fejltolkes de ofte som alderdomstegn eller som en "almindelig" skavank, der efterhånden er blevet accepteret og forblevet ubehandlet. Derfor har sygdommen ofte været til stede i flere år, før den bliver diagnosticeret, og den bliver tit opdaget ved en tilfældighed. Jo længere tid du går med en uopdaget type 2-diabetes, des større er risikoen for at udvikle komplikationer.

  Kontaktperson: Finn Laursen - Formand i Gentofte Lokalforening
  Telefon: 28 13 84 86
  E-mail: finnlaursen2020@gmail.com

 • Generalforsamling 2023

  + -

  Datoen for generalforsamling i Gentofte lokalforening er sat til d. 28. februar 2023 kl. 18:30

  Generalforsamlingen afholdes i Byens Hus, Hellerupvej 24, 1 sal, 2900 Hellerup.

  Agenda for generalforsamlingen:

  Velkommen v/Finn Laursen
  Dirigent indledning
  Formandens beretning om det forgange år 2022 v/Finn Laursen
  Aflæggelse af regnskabet v/kasser Lene Reinhold
  Gennemgang af indkommende forslag til aktiviteter for 2023 v/Finn Laursen
  Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer gerne fra fremmødte
  Foredrag v/ Annette Svalgaard – Kostkalender – Blodsukkerkuren (kost efter fasteblodsukker og blodtype
  Eventuelt
  Afslutning af generalforsamling og foredrag. 
  Pause

   

  Servering af et sundt traktement med drikkevarer


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Gentofte:

 • Kritisk revisor, Anker Viggo Poulsen
 • Formand, Finn Laursen
 • Alm. medlem, Jan Bille Rasmussen,
 • Alm. medlem, John Severin Hansen
 • Næstformand, Jørn Langenholt
 • Kasserer, Lene Peta Olivia Reinholdt

Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail gentofte@diabetes.dk

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.