01 IMG 1424

Hillerød-Halsnæs lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Hillerød-Halsnæs. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunernes borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Hillerød-Halsnæs Lokalforening

Vi afholder cafemøder i Hillerød i lige måneder og i Frederiksværk i ulige måneder. På møderne drøftes livet med diabetes - oplæg, foredrag mm tilbydes ofte. 

Se nedenfor om ugentlige aktiviteter inden for kost og inden for motion.

Se mere om os på Facebook

Her kan du læse om nyheder inden for forskning og se foredragstilbud fra NOH ( Nordsjællands Hospital) og fra SDCC (Steno Diabetes Center København). 

Find os på facebook

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • 20. februar 17- 18 30 Ordinær Generalforsamling + 19 - 21 oplæg+debat om fremtidens diabetesbehandling v. overlæge Peter Lommer Kristensen NOH afholdes i Hillerød

  + -

  Ordinær generalforsamling i Hillerød-Halsnæs Lokalforening 

  d. 20/2 2024

  Dagsordenen

  Valg af dirigent

  Bestyrelsens beretning om lokalforeningens/gruppensvirke i det forgangne år

  Godkendelse af regnskab 2023

  Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse

  Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende ​planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget

  Valg af bestyrelse

  Valg af 2 suppleanter, der vælges som en 1. suppleant og en 2. suppleant 

  Valg af kritisk revisor

  Eventuelt

  efter generalforsamlingen spisepause indtil 19 00, hvor sandwich mm kan købes for 30kr- også interesserede i Peter Lommers oplæg og debat om Fremtidens diabetesbehandling, som starter kl19 kan slutte sig til i spisepausen.

  kl19 - 21 om Fremtidens diabetesbehandling .. Peter Lommer  Kristensen, diabeteslæge på Nordsjællands Hospital i Hillerød, holder et kort oplæg  om de foreløbige tanker og  planer for fremtidens diabetesbehandling.

  På dette grundlag skal emnet herefter debatteres blandt de fremmødte. Med Peter Lommer som moderator.

  På denne måde får diabetikere, pårørende og andre interesserede mulighed for at tilkendegive deres ønsker og behov og dermed præge planlægningen af fremtidens diabetesbehandling.

  Alle interesserede er velkomne. Grib chancen for at præge den fremtidige diabetesbehandling ved at møde op og give din mening til kende!


  Generalforsamling + mad + debataften om Fremtidens diabetesbehandling finder sted på Frederiksborg Gymnasium, Carlsbergvej 15, 3400 Hillerød - i den grå bygning ud mod Carlsbergvej.

  7 min´s gang fra stationen. I bil er der fra 16 30 fri og gratis parkering på skolens P-plads foran idrætshal ud til Carlsbergvej skråt over for stations udgangen. Desuden hele døgnet på P-pladsen ved Hammersholtvej/Teglgårdssøen.

  på lokalforeningens vegne:

  formand Birgitte Kistrup og næstformand Inge Mynster-Nielsen

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 2024 fra 11.april-20.juni ny serie golftorsdage 11-13 i Asserbo

  + -

  Golf Gavner Sundheden.

  Forårshold 2024
  Torsdage fra 11.00-13.30 med start 11. april – slut 20. juni.


  Træning, hygge og spil på lille bane  Hjerteforeningens Henrik Bro har holdt et møde med Annie fra Asserbo Golfklub  og talt om gentagne succes også her i  efterårssæsonen 2023 og vi har aftalt, at vi starter et hold igen den 11 april 2024 kl. 11-13. Tilmeldinger modtages allerede nu.

  ALLE interesserede kan deltage.

  Prisen er fortsat uhørt billig - selvom den stiger til 300 kr for ti gange MEN det er så nu inklusiv vores afslutnings spisning med en øl, en vand eller et glas vin til en frokost ret den 20. juni.. Det er da et godt tilbud.

  Der vil blive annonceret på facebook mm i det nye år, men du kan allerede nu tilmelde dig ved at sende en mail til Henrik Bro:

  brohenrik@gmail.com 
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   

 • Arrangementskalender 2024

  + -

  Planlagte:

  Hillerød 20. februar 17-21 Generalforsamling+oplæg/debat

  Frederiksværk 19. marts om diabetes-, hjerte- mm kost

  Hillerød 19. april

  Frederiksværk 21. maj

  Hillerød 11. juni

   

   

   

  Hvad er et cafémøde? 

  Et cafémøde er et møde, hvor alle har mulighed for at fremføre synspunkter, tale sammen og få gode idéer fra andre deltagere. Vi har gode erfaringer med denne form for cafe, som ofte rummer besøg af diabeteslæger og -forskere, af mennesker med forstand på motion og kost og af behandlere med god viden om det praktiske liv. Vi afholder også af og til større aften lægefaglige diabetesforedrag.

  Hvornår? 

  Diabetescaféen i Hillerød afholdes fra august en MANDAG eftermiddag hver anden måned fra klokken 16.00 til klokken 19 00. Ofte forlænges mødet med et aftenforedrag kl 19-21, hvor også "nye" deltagere kan komme til! 

   

   

 • + -

  I Frederiksværk bliver cafemødet afholdt en TIRSDAG eftermiddag hver anden måned fra klokken 16 til kl 19, som ligeledes kan forlænges med et aftenforedrag kl 19-21, hvor "nye" deltagere kan støde til.

  Hvor?

  Cafemøderne i Hillerød finder sted i Kedelhuset / Frivilligcentret, Fredensvej 12B, 3400 Hillerød (i en bygning bag biblioteket).

  Cafemøderne og foredragene  i Frederiksværk finder sted enten i lokalerne "Søen" eller "Skoven"på 1. sal i Frivilligcenter  Skjoldborg, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk. Der kan parkeres gratis på grunden.

  Af og til i foredragskælderen på Frederiksværk Bibliotek.

  Det er også gratis at deltage i cafemøder og foredrag - der er ingen forhåndstilmelding - "Bare mød op."

  Foreningen byder på kaffe og te. Desuden kan man tilkøbe brød, ost, frugt og et glas vin for max 30 kr.

  Vi håber at se dig, og du må gerne medbringe pårørende eller andre interesserede!

  Henvendelse vedrørende Diabetescaféen rettes til: Formand Birgitte Kistrup, sms/telefon 21 78 32 22, eller til medformand Inge Mynster-Nielsen e-mail inge.mynster@gmail.com

 

BESTYRELSEN i Hillerød-Halsnæs 

Formand, Birgitte Kistrup
Næstformand, Inge Mynster-Nielsen
Kasserer, Bjarne Friis Pedersen 
Sekretær, Lis Bymark
Alm. medlem, Anette Kjøbsted Jensen
Kritisk revisor, Jesper Walter Rasmussen


Har du spørgsmål f.eks. til aktiviteter, kan du skrive direkte til bir.kistrup@gmail.com eller til inge.mynster@gmail.com
Desuden kan du henvende dig til bestyrelsen på foreningens mail hilleroed-halsnaes@diabetes.dk

 

KOM og vær med i vores forening!

Vil du være med til at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende? Så er det dig, vi har brug for enten i vores bestyrelse eller lejlighedsvis til at give en hånd med ved arrangementer!

Kontakt os i bestyrelsen - og bliv modtaget med åbne arme! 

Kontakt os på: hilleroed-halsnaes@diabetes.dk