Lokalforening

Høje-Taastrup lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Høje-Taastrup. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Vi tilbyder et fællesskab på vore cafemøder og motionsaktiviteter.  
På cafemøder får du ny viden gennem foredrag og uformelle snakker med andre, der har diabetes og deres pårørende.
Du får også mulighed for at deltage i motionsaktiviteter, dog kun hvis du er medlem af Diabetesforeningen.

Cafemøderne afholdes den første tirsdag i hver måned undtagen juli og august på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup.

Tirsdag den 3. oktober:
Diabetesforeningens formand Jørgen Andersen giver status på livet med diaetes og foreningens arbejde. Der vil være mulighed for dialog og spørgsmål.

Tirsdag den 7. november:
Øjenlæge Delila Hodzic-Hadzibegovic
, Øjenafdelingen, Rigshospitalet Glostrup og fortæller om Diabetes og øjnene.

Tirsdag den 5. december:
Diabetestress
Vibeke Stenov,
forsker på Steno Diabetesinstitut.
Hvordan fremmer vi velbefindende, generel livskvalitet og bedre muligheder for at håndtere diabetes i hverdagen?
Hvordan kan vi fremme og måle patientinvolvering i behandlingen?

 

MOTION

Motion på Sundhedscenter Espens Vænge

Der er motion på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, hver tirsdag kl. 19 - 20.30 samt lørdag kl. 9.00 - 10.30.
Der vil være et bestyrelsesmedlem til stede.
Motionen foregår på eget ansvar.
Kontaktperson:
Annette Karlsson tlf. 29428937

Parkskolen

Der er selvtrænermotion på Parkskolen:
Tirsdag kl. 13 - 15.
Torsdag kl. 13 - 15

 

 

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling

  + -

  Se vedtægter for lokalforeningen her

   

  Generalforsamling 2023

  Afholdtes tirsdag den 7. februar 2023. 
  Dagsorden: 
  Valg af dirigent og referent
  Svend Erik Hermansen blev valgt til dirigent. Bodil Andersen valgtes som referent. 
  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år. Beretningen blev taget til efterretning.
  3. Godkendelse af regnskab 2022.

  Regnskabet godkendtes.
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før. Ingen indkomne forslag.

  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år.
  Bestyrelsen opfrdrede forsamlingen til at komme emd nye forslag. 
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

  Følgende valgtes: 
  Aksel Kramer. 
  Jørn Buur Thuesen. 
  Annette Christiansen

  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Jens V. Bruun.


  7. Valg af to  bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  1. suppleant: Ruth Trier

  2. suppleant: Kjeld Espersen

  8. Valg af en kritisk revisor og revisorsuppleant
  Flemming Ougaard

  9. Eventuelt
  Intet til referat. 

   

  Årsberetning 2022: 

  Bestyrelsens beretning 2022
  Vores aktiviteter startede lidt langsomt op i skygge af Corona med en del aflyste cafe møder.

  Juni havde vi besøg af formanden for kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg Jeanette Ingemann.

  September var der foredrag med Ole Larsen det var ret morsomt, der var meget stor tilslutning. Også i september var der tur til zoo med guide og efterfølgende restaurant besøg
  En rigtig god dag.

  I november blev foredrag med Allan Flyvbjerg fra Steno blev aflyst, han gik på pension.
  Træningsaktiviteter Esben Vænge og Parkskolen kører med svag
  deltagelse, venter på at vi alle kommer ud af Coronaskyggen.

  Forslag til fremtidige cafemøder og udflugter savnes.

  Det er forsat svært at rekrutterer bestyrelse medlemmer.

  For bestyrelsen
  Johnny

   

 • Motion på Parkskolen

  + -

  Vi har lokalerne tirsdag og torsdag fra kl. 13 til 15 samen med Paraplyen.
  Døren skulle være åben frem til kl. 13 (kom lidt før!)
  Kontaktperson Johnny Andersen.
  Johnny kan ikke altid være til stede. Ring evt. på tlf. 21 78 20 28 og aftal nærmere.

 • Motion på Espens Vænge

  + -

  - Tirsdage kl. 19.00 - 20.30
  - Lørdage kl. 9.00 10.30

  Kontakt vedr. motionstilbud: Annette Karlsson tlf. 29 42 89 37

 • Cafemøder

  + -

  Vi afholder Diabetescafemøder den første tirsdag i hver måned kl. 19 - 21 på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup, undtagen juli og august.
Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Høje-Taastrup:

 • Formand: Aksel Kramer.
  Mail: akselkramer@gmail.com
  Tlf. 31907627
 • Kasserer: Jørn Buur Thuesen
 • Sekretær: Bodil Andersen 
 • Alm. medlem: Annette Marker Karlsson
  mail annettekarlsson@live.dk
  Mobil 29428937
 • Alm. medlem: Annette Christiansen
 • Allm. medlem: Ruth Trier
 • 1. Suppleant: Kjeld Espersen

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Vi har også en opgave til dig inden for vore mange forskellige funktioner og opgaver. Der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.