Lokalforening

Høje-Taastrup lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Høje-Taastrup. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Høje-Taastrup Lokalforening


Motion på Espens Vænge er desværre aflyst lørdag den 20. maj.

Cafemøde 6. juni kl. 19.00 på Espens Vænge:
Spis efter dit blodsukker.
Diætist Annette Svalgaard fortæller om blodsukkerkuren, hvor man spiser efter sit fasteblodsukker.

Generelt om lokalforeningen:
Vi tilbyder et fællesskab, hvor du kan møde andre med diabetes til uformelle snakker og skabe netværk.

Vi afholder cafemøder, hvor du gennem uformelle snakker, foredrag m.v får mulighed for at få ny viden om diabetes sammen med andre, der har diabetes og deres pårørende. Desuden får du mulighed for at deltage i motionsaktiviteter kun for medlemmer af diabetesforeningen.

 

Aktiviteter og arrangementer

  Aktiviteter og arrangementer
 • Generalforsamling

  + -

  Se vedtægter for lokalforeningen her

   

  Generalforsamling 2023

  Afholdtes tirsdag den 7. februar 2023. 
  Dagsorden: 
  Valg af dirigent og referent
  Svend Erik Hermansen blev vlgt til dirigent. Bodil andersen valgtes som referent. 
  2. Bestyrelsens beretning om lokalforeningens virke i det forgangne år. Beretningen blev taget til efterretning.
  3. Godkendelse af regnskab 2022.

  Regnskabet godkendtes.
  4. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens bestyrelse senest 8 dage før. Ingen indkomne forslag.

  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år.
  Bestyrelsen opfrdrede forsamlingen til at komme emd nye forslag. 
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

  Følgende valgtes: 
  Aksel Kramer. 
  Jørn Buur Thuesen. 
  Annette Christiansen

  Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år: Jens V. Bruun.


  7. Valg af to  bestyrelsessuppleanter for 1 år.
  1. suppleant: Ruth Trier

  2. suppleant: Kjeld Espersen

  8. Valg af en kritisk revisor og revisorsuppleant
  Flemming Ougaard

  9. Eventuelt
  Intet til referat. 

   

  Årsberetning 2022: 

  Bestyrelsens beretning 2022
  Vores aktiviteter startede lidt langsomt op i skygge af Corona med en del aflyste cafe møder.

  Juni havde vi besøg af formanden for kommunens Ældre- og Sundhedsudvalg Jeanette Ingemann.

  September var der foredrag med Ole Larsen det var ret morsomt, der var meget stor tilslutning. Også i september var der tur til zoo med guide og efterfølgende restaurant besøg
  En rigtig god dag.

  I november blev foredrag med Allan Flyvbjerg fra Steno blev aflyst, han gik på pension.
  Træningsaktiviteter Esben Vænge og Parkskolen kører med svag
  deltagelse, venter på at vi alle kommer ud af Coronaskyggen.

  Forslag til fremtidige cafemøder og udflugter savnes.

  Det er forsat svært at rekrutterer bestyrelse medlemmer.

  For bestyrelsen
  Johnny

   

 • Motion på Parkskolen

  + -

  Vi har lokalerne tirsdag og torsdag fra kl. 13 til 15 samen med Paraplyen.
  Døren skulle være åben frem til kl. 13 (kom lidt før!)
  Kontaktperson Johnny Andersen.
  Johnny kan ikke altid være til stede. Ring evt. på tlf. 21 78 20 28 og aftal nærmere.

 • Motion på Espens Vænge

  + -

  - Tirsdage kl. 19.00 - 20.30
  - Lørdage kl. 9.00 10.30

  Kontakt vedr. motionstilbud: Annette Karlsson tlf. 29 42 89 37

 • Cafemøder

  + -

  Vi afholder Diabetescafemøder den første tirsdag i hver måned kl. 19 - 21 på Sundhedscenter Espens Vænge, Espens Vænge 44, 2630 Taastrup, undtagen juli og august. I 2023 er der dog ikke møde i ugen op til påske.
  Næste møde er tirsdag den 2. maj med temaet:"bugspytkirtel og dens funktion. Hvorfor og hvornår er insulinbehandling nødvendig. Læge Mari-Anne Gall, Novo Nordisk


Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Høje-Taastrup:

 • Formand: Aksel Kramer.
  Mail: akselkramer@gmail.com
  Tlf. 31907627
 • Næstformand: Jens V. Bruun
 • Kasserer: Jørn Buur Thuesen
 • Sekretær: Bodil Andersen 
 • Alm. medlem: Annette Marker Karlsson
  mail annettekarlsson@live.dk
  Mobil 29428937
 • Alm. medlem: Annette Christiansen
 • 1. Suppleant: Ruth Trier
 • 2. Suppleant: Kjeld Espersen
 • Kritisk revisor: Flemming Ougaard

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Vi har også en opgave til dig inden for vore mange forskellige funktioner og opgaver. Der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.