Lokalforening

Lyngby-Taarbæk lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Lyngby-Taarbæk. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Lyngby-Taarbæk Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Lyngby-Taarbæk. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Nyheder Januar 2024

 • Kommunen har pr. 1. september overtaget bassintræningen på Plejecenter Baunehøj.
  Henvendelse til halinspektør Janne Holme: email.janho@ltk.dk
  Bliv frisk til foråret
  – meld dig til vores træning tirsdage kl. 10 til 11.30 i bokselokalet i Idrætsbyen Lyngby, første gang 20.2. 2024. Prisen for 18 gange er kr. 1.000, beløbet kan eventuelt deles, så der betales for ni gange ad gangen.

  Med vores dygtige træner, Marianne Lund, kommer vi omkring hele kroppen og får pulsen op, men på en måde, så alle kan være med. Alder, knirkende knæ og haltende hofter er ingen hindring, alt foregår i et passende tempo, men over tid vil du mærke, at der sker noget med din krop. Lyder det kedeligt? Det er det bestemt ikke, vi hygger os, mens vi træner og den sidste halve time har vi socialt samvær, hvor Marianne gerne tager relevante emner op.

  Kom og se om det er noget for dig. Det kræver kun bekvemt tøj og sko med rene såler.

  Du må gerne melde dig til med sms til 29 60 08 26, Ingrid, eller 40 84 11 11, Marianne.

  Betaling kan ske via MobilePay 155575 eller bankkonto 4366 12917600.

  Vi glæder os til at se dig.
 • Der afholdes generalforsamling den 8. februar kl. 19 i Idrætsbyen, Mødelokale 1,
  TILMELDING PÅKRÆVET !
  Tilmelding skal foregå på nedenstående link: https://www.place2book.com/da/sw2/sales/evc88nvqn3

  Dagsordenen:
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om lokalforeningens/gruppens virke i det forgangne år
  • Godkendelse af regnskab 2023
  • Behandling af eventuelle indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningens/gruppens bestyrelse pr. mail, senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag skal sendes til: lyngby-taarbaek@diabetes.dk
  • Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
  • Valg af bestyrelse

   Formand Marianne Wulff er på valg for to år (ønsker genvalg)
   Kasserer Torben Kure-Deleuran er på valg for to år (ønsker genvalg)
  • Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som en 1. suppleant og 2.suppleant
  • Valg af en kritisk revisor
  • Eventuelt

BEMÆRK!! Der serveres IKKE mad men kun kaffe og småkager, så man opfordres til at spise hjemmefra eller medbring eventuelt selv mad !

 

Bestyrelsen

Her kan du se bestyrelsen i Lyngby-Taarbæk:

 • Formand, Marianne Wulff 
 • Kasserer, Torben Kure-Deleuran
 • Medlem, Kirsten Skyhøj Olsen
 • Medlem, Ingrid Christoffersen
 • Medlem, Stinne Olsen
 • Kritisk revisor, Anita Belza

  Har du spørgsmål til foreningen, til aktiviteter eller direkte til bestyrelsen, kan du skrive til foreningens mail lyngby-taarbaek@diabetes.dk.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.