Lokalforening

Lyngby-Taarbæk lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Lyngby-Taarbæk. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Om Lyngby-Taarbæk Lokalforening

Velkommen til Diabetesforeningens lokalforening i Lyngby-Taarbæk. Vi arbejder for et bedre kendskab til og forståelse for diabetes – både over for kommunens borgere, politikere og det enkelte menneske med diabetes.

Diabetesforeningens lokalforeninger oplyser om livet med diabetes og tilbyder netværk, foredrag og motionsaktiviteter.

Vær med

Vil du være med til at styrke vores arbejde med at lave aktiviteter og skabe netværk for mennesker med diabetes og deres pårørende?

Så er det dig, vi har brug for i vores bestyrelse!

Der er brug for at varetage mange forskellige funktioner og opgaver i vores bestyrelse, og der er med stor sandsynlighed også en opgave, der passer lige præcis til dig.

Kontakt os og hør, hvordan du kan give en hånd med.

Nyt fra foreningen

Vi holdt generalforsamling den 8. marts 2023. Formand Marianne Wulff gennemgik det forløbne år og fungerende kasserer Torben Kure-Deleuran gennemgik regnskabet. Beretning og regnskab blev godkendt. Desuden blev der præsenteret en aktivitetsplan, som bestyrelsen kan arbejde videre med, blandt andet et forslag til en månedlig cafédag, hvor medlemmer kan mødes og falde i snak over en kop kaffe, eller hvor vi får en foredragsholder til at komme.
Vi mødes sidste onsdag i måneden kl. 15 til 17 i Frivillighuset, Rustenborgvej 2 A

Vi håber, at medlemmerne vil slutte op om dette tiltag.

Motionsholdet er nu fuldt, men vi opretter gerne venteliste til næste hold, som starter 26. august kl. 10

Der var valg til bestyrelsen, den nye bestyrelse kan ses nedenfor.

 

Bestyrelsen

Marianne Wulff, formand

Torben Kure-Deleuran, næstformand

Anne-Beth Halberg, kasserer

Kirsten Skyhøj, medlem

Ingrid Christoffersen, medlem

Stinne Olsen, suppleant

Tulle Halberg, suppleant

Kirsten Wilken, kritisk revisor